SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 04. 12. 2016
meniny má Barbora,Barbara
zajtra Oto

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICESAktuality

Informačné centrum Europe Direct Žilina
(01. 12. 2016)


Olympiáda v anglickom jazyku
(29. 11. 2016)


Európsky týždeň odborných zručností 2016
(28. 11. 2016)


Žiacka školská rada
(28. 11. 2016)


Prípravný kurz kreslenia
(25. 11. 2016)


Ľudovít Štúr ako ho nepoznáme – šéfredaktor Slovenských národných novín
(25. 11. 2016)


Olympiáda ľudských práv – školské kolo
(25. 11. 2016)


Medzinárodný deň študentstva
(25. 11. 2016)


Úvodná hodina „Prípravného kurzu kreslenia“
(09. 11. 2016)


Deň otvorených dverí a prezentácia školy
(14. 11. 2016)


Stredoškolské a vysokoškolské štúdium v zahraničí
(11. 11. 2016)


Testovanie čitateľskej gramotnosti
(11. 11. 2016)


UNICEF – interaktívne workshopy
(09. 11. 2016)


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(17. 10. 2016)


Krásny úspech našej študentky
(08. 11. 2016)


Sexuálna výchova
(08. 11. 2016)


Beh 17. novembra
(08. 11. 2016)


Deň otvorených dverí na VŠVU
(03. 11. 2016)


Erasmus+: Two voices
(02. 11. 2016)


Záložka do knihy spája slovenské školy
(02. 11. 2016)


Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole
(02. 11. 2016)


Budatínsky rínok 2016
(28. 10. 2016)


Prezentácia ateliéru Sklo z VŠVU Bratislava
(27. 10. 2016)


INEKO – Hodnotenie Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline
(24. 10. 2016)


Metodický deň pre učiteľov základných umeleckých škôl
(21. 10. 2016)


Kreslili sme v Múzeu Andreja Kmeťa v Martine
(20. 10. 2016)


KURZ - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
(19. 10. 2016)


VÝTVARNÝ KURZ – KRESBA (PRE DOSPELÝCH)
(19. 10. 2016)


STANO LAJDA V OBRAZOCH
(19. 10. 2016)


Školské elektronické testovanie
(19. 10. 2016)


Regionálne dejiny Žiliny a jej okolia
(13. 10. 2016)


Židia v Žiline vo fotografiách
(13. 10. 2016)


Exkurzia do Prahy
(11. 10. 2016)


Možnosti univerzitného štúdia v zahraničí
(11. 10. 2016)


Florencia 2016
(10. 10. 2016)


Prednáška o prevencii drogovej závislosti
(10. 10. 2016)


Maturita 2017
(04. 10. 2016)


Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých
(03. 10. 2016)


Pozvánka na výstavu „Podoby večnosti“
(03. 10. 2016)


Finančná akadémia
(03. 10. 2016)


Európsky deň jazykov
(30. 09. 2016)


žena_ulica_dlaň_kosť
(26. 09. 2016)


Prípravný kurz kreslenia pre záujemcov o štúdium, ostatné kurzy
(22. 09. 2016)


Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/17
(13. 09. 2016)


Pozvánka pre rodičov žiakov prvého ročníka
(06. 09. 2016)


Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy opäť v Považskej galérii umenia v Žiline
(05. 09. 2016)


Informácia pre žiakov 1. ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie
(24. 08. 2016)


Začiatok školského roka 2016/2017 – informácie
(18. 08. 2016)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach šk.rok 2009/10 šk.rok 2010/11 šk.rok 2011/12 šk.rok 2012/13 šk.rok 2013/14 šk.rok 2014/15 šk.rok 2015/16 šk.rok 2016/17


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
craft

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMAktuality

<< | 1 | 2 | 3 | >>

viac foto v galérii
Informačné centrum Europe Direct Žilinavložené: 01. 12. 2016

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline nadviazala v školskom roku 2016/2017 spoluprácu s informačným centrom Europe Direct Žilina, ktoré patrí do celoeurópskej siete informačných centier, poskytujúcich informácie o Európskej únii a jej inštitúciách.

V dňoch 14. 11. 2016 a 28. 11. 2016 sa žiaci II.A a II.B zúčastnili interaktívnej prezentácie o Európskej únii, ktorá bola zameraná na aktuálne problémy európskej politiky, kultúry, hospodárstva a odborného vzdelávania.Záver prezentácie patril diskusii o možnostiach práce, štúdia a podnikania v členských štátoch únie a vzdelávaciemu kvízu, ktorého víťazi si odniesli zaujímavé ceny.

Návšteva informačného centra Europe Direct Žilina bola súčasťou vyučovania občianskej náuky. Problematika európskej integrácie je prierezovou vzdelávacou témou, ktorá sa prelína obsahom všeobecnovzdelávacích a odborných umeleckých predmetov.

PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Olympiáda v anglickom jazykuvložené: 29. 11. 2016

24.novembra 2016 sa na našej škole uskutočnil šiesty ročník olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 25 odvážnych študentov zo všetkých ročníkov. Súťaž pozostávala z písomného testu ( gramatika, slovná zásoba, počúvanie a čítanie s porozumením) a z ústnej časti - voľného rozprávania na vybranú tému. Aj tento rok boli úlohy naozaj náročné, najmä v časti počúvanie. Niektoré témy na rozprávanie tiež dali zabrať, keď si predstavíte, že máte rozprávať plynulo na tému FUTURE alebo YOUTH CULTURE. Ale naši súťažiaci sa ich zhostili suverénne. Milo prekvapili (ak nie šokovali) prváci,  ktorí v konkurencii starších spolužiakov boli prinajmenšom rovnako dobrí.
To je prípad víťazky, ktorá neohrozene a bez zaváhania prešla všetkými štádiami testovania s najlepším skóre. Jej meno je Alžbeta Štetiarová a chodí do I.A! CONGRATULATIONS! 
O ďalšie popredné  miesta sa podelili „staré rivalky“ z minulých ročníkov:Lenka Matejičková zo IV.A, ktorá obsadila 2. miesto a Lucia Brezovská z III.A, ktorá tentoraz skončila tretia.Do piateho miesta ešte bodovali Diana Randjaková z II.A ( 4. miesto)a Bibiána Fillnerová z II.B, ktorá bola piata.

Ostatné umiestnenia sú na nástenke vo vestibule a v prílohe. Na obvodnom kole nás bude reprezentovať  Betka Štetiarová. Držíme jej palce.

Výsledková listina

Viera SebínováEurópsky týždeň odborných zručností 2016vložené: 28. 11. 2016
Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rôznych podujatí na miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Súčasťou iniciatívy je súťaž Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a prípravu o najzaujímavejšiu aktivitu organizovanú na Slovensku, do ktorej sa zapojila aj Súkromná stredná umelecká škola v Žiline.

Európsky týždeň odborných zručností predstavuje príležitosť prezentovať netradičné vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na zvýšenie záujmu mladých ľudí o stredoškolské odborné vzdelávanie a prípravu umeleckého zamerania. Jednou z nich je interaktívny workshop s názvom „3D deň“, ktorý pripravil Mgr. art. Martin Záhumenský pre záujemcov o štúdium na našej škole a širokú verejnosť.  Vzdelávacie podujatie sa uskutoční dňa 06. 12. 2016 o 10:00 hod. v učebni 402.

Hlavným cieľom podujatia je objasniť princípy fungovania a využitia 3D-technológií v praxi (3D-tlačiareň, vákuový lis), prepojiť teoretické poznatky s praktickou činnosťou a motivovať žiakov základných škôl do stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. Súčasťou podujatia je beseda o využívaní 3D-technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, praktické ukážky 3D-technológií a účasť žiakov na otvorených vyučovacích hodinách v sprievode žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. 

Interaktívny workshop „3D deň“ tematicky nadväzuje na predchádzajúce aktivity, ktoré sa uskutočnili na začiatku školského roka 2016/2017 – Metodický deň pre učiteľov základných umeleckých škôl a Deň otvorených dverí. Odborná prax a požiadavky zamestnávateľov potvrdzujú, že vyučovací proces propagačného výtvarníctva, grafického, priestorového a priemyselného dizajnu nie je možné uskutočniť bez využitia moderných 3D-technológií a vizuálnych učebných pomôcok.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyŽiacka školská radavložené: 28. 11. 2016

Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorého ustanovenie upravuje § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 21. 11. 2016 sa zišli dvadsiati zástupcovia žiackej školskej rady, aby si spomedzi seba zvolili nového predsedu a podpredsedu. Predsedníčkou žiackej školskej rady sa stala Eliška Nemcová z III.A, ktorá v tajnom hlasovaní získala najväčší počet hlasov a zároveň sa stala členkou rady školy. Funkciu podpredsedu bude vykonávať Lenka Gérecová z I.A.

Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. Voľbu nového predsedu sme spojili s prezentáciou návrhov na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, ktoré boli predložené riaditeľovi školy.

Jednou z prvých aktivít novozvolenej žiackej školskej rady bolo stretnutie zástupcov Krajského stredoškolského parlamentu pri Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý zastupuje aj Eliška Nemcová. Podujatie sa uskutočnilo v našej škole dňa 23. 11. 2016 za účasti koordinátorky pani Mgr. Aleny Strýčkovej, riaditeľky Gymnázia, Hlinská 29, Žilina. Stretnutie bolo spojené s prezentáciou školy a ukončené diskusiou o aktuálnych problémoch mladých ľudí.

PaedDr. Peter MajerPrípravný kurz kresleniavložené: 25. 11. 2016


viac foto v galérii
Ľudovít Štúr ako ho nepoznáme – šéfredaktor Slovenských národných novínvložené: 25. 11. 2016

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline pripravila pre žiakov 2. a 3. ročníka literárnu besedu o živote a pôsobení Ľudovíta Štúra. Matica slovenská patrí medzi významné kultúrne inštitúcie, ktoré zachovávajú tradičné slovenské hodnoty a podieľajú sa na formovaní osobnosti mladých ľudí. Jej súčasným poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo a umocňovať národné povedomie Slovákov a krajanov žijúcich v zahraničí.

Besedu, ktorá sa uskutočnila dňa 23. novembra 2016, viedol šéfredaktor Slovenských národných novín a správca Matice slovenskej Mgr. Maroš Smolec. Žiakom predstavil politický, kultúrny a historický odkaz Ľudovíta Štúra a jeho literárnu tvorbu.Nezabudnuteľný umelecký zážitok ponúkol herec a recitátor Jozef Šimonovič, ktorý predniesol ukážky vybraných slovenských literárnych diel v staroslovienčine, biblickej češtine, bernolákovčine a v štúrovskej slovenčine. Našu školu navštívila aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline Ing. Katarína Kalanková, ktorá sa zaujímala o vyučovanie národných dejín a slovenského jazyka a literatúry.

Mgr. Helena Kučerová a PaedDr. Peter MajerOlympiáda ľudských práv – školské kolovložené: 25. 11. 2016

Ľudské práva patria k základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv je jednou z hlavných oblastí vzdelávania v našej škole.  Dňa 21. 11. 2016 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili XIX. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školské kolo súťaže bolo realizované formou vedomostného testu. Nosná téma aktuálneho ročníka olympiády je „Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva“.

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční  dňa 08. 02. 2017, postúpila Karin Tomčányová z II.B. XIX. ročníka Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 58 žiakov 2. ročníka. Umiestnenie žiakov v školskom kole Olympiády ľudských práv v školskom roku 2016/2017:

1. miesto: Karin Tomčányová (II.B), 2. miesto – 4. miesto: Alexandra Krámová (II.A), Matej Matis (II.A), Zdenka Šmehylová (II.B), 5. miesto – 10. miesto: Bibiána Filkurová (II.B), Kristína Honideová (II.B), Filip Lapšanský (II.A), Pavol Pažičan (II.A), Samuel Stašík (II.B) a Lucas Šváb (II.A).

Víťazke srdečne blahoželáme.

PaedDr. Peter Majer a Ing. Ondrej Malík
viac foto v galérii
Medzinárodný deň študentstvavložené: 25. 11. 2016

17. november je štátny sviatok, ktorý si pripomíname najmä v súvislosti s Nežnou revolúciu z roku 1989. Dejinný odkaz tohto dňa má svoje korene v 30-tych rokoch 20. storočia, kedy českí študenti povstali proti nacistickej diktatúre a za svoj odboj zaplatili životom. Medzinárodný deň študentstva si pripomenuli aj žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, ktorí sa 16. novembra 2016 zúčastnili kultúrneho podujatia v kinosále Cinemax.

Boj za slobodu a demokraciu v čase nacistickej a komunistickej diktatúry a potrebu rešpektovania ľudských práv v súčasnosti priblížil žiakom vo svojom príhovore riaditeľ školy Ing. Václav Dostálek.

Spomienka na Medzinárodný deň študentstva sa niesla aj v duchu zábavy, žiaci 1. ročníka sa zúčastnili Imatrikulácií a po slávnostnej prísahe sa stali právoplatnými žiakmi našej školy. Z podujatia si odniesli na pamiatku Imatrikulačný list so svojou fotografiou, tričko „We love art“ a umelecky pomaľovanú tvár.

Medzinárodný deň študentstva sme ukončili filmovým dokumentom „Florencia a Galéria Uffizi“, ktorý žiakom a pedagógom priblížil najkrajšie umelecké diela talianskej renesancie od autorov ako Michelangelo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Botticeli.

PaedDr. Peter MajerÚvodná hodina „Prípravného kurzu kreslenia“vložené: 09. 11. 2016

Úvodné spoločné stretnutie prípravného kurzu kreslenia bude v utorok 22. novembra 2016 o 16.00 h.
V tento deň prídu všetci záujemcovia o kurz (aj tí, ktorí chcú chodiť na kurz v iný deň).
Náplňou úvodného stretnutia bude predstavenie lektorov, organizačné pokyny a rozdelenie do skupín.
Poplatok za kurz 70,- € (20 hod x 3,50 €/hod) je potrebné zaplatiť na tomto stretnutí. 
viac foto v galérii
Deň otvorených dverí a prezentácia školyvložené: 14. 11. 2016

Dňa 08. 11. 2016 sa uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí, ktorý každoročne organizujeme v spolupráci so zriaďovateľom školy Inštitútom vzdelávania a starostlivosti, s. r. o.
Tohtoročné podujatie navštívilo 196 žiakov základných škôl zo Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, ktorí sa zúčastnili otvorených vyučovacích hodín a interaktívnych workshopov zameraných na počítačovú grafiku, kresbu, výtvarnú prípravu, 3D grafiku, fotografiu a videotvorbu. Záujemcovia o štúdium si pozreli priestory školy, výtvarné práce, didaktickú techniku a učebné pomôcky, ktoré používame počas vyučovania. Žiaci 2. a 3. ročníka im poskytli základné informácie o prijímacom konaní, prípravných kurzoch, odborných exkurziách a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.
V školskom roku 2017/2018 ponúkame štúdium v študijných odboroch: 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo a 8261 M propagačná grafika.
Naše poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sprevádzali záujemcov o štúdium počas Dňa otvorených dverí.
Žiaci základných škôl získajú informácie o štúdiu na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline na podujatiach organizovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline – 15. 11. 2016 (hotel Slovakia) a Mestským úradom v Bytči – 15. 11. 2016 (Dom kultúry).

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy
viac foto v galérii
Stredoškolské a vysokoškolské štúdium v zahraničívložené: 11. 11. 2016

Dňa 10. 11. 2016 sme rovnako ako po minulé školské roky privítali v našej škole zástupcu vzdelávacej agentúry Cambridge study – Juraja Smolku, MSc., ktorý predstavil vybraným žiakom 3. a 4. ročníka informácie o možnostiach stredoškolského a vysokoškolského štúdia vo vybraných európskych a svetových metropolách.
Cambridge study ponúka nielen informácie o štúdiu na renomovaných zahraničných  školách, ale aj jazykové a pobytové kurzy angličtiny. Zámerom vedenia školy je zintenzívniť spoluprácu s agentúrou Cambridge study pri realizácii mobilitných projektov a odborných stáží žiakov a pedagogických zamestnancov v nasledujúcom období.
Doplňujúce informácie o možnostiach stredoškolského a vysokoškolského štúdia v zahraničí a ďalších aktivitách agentúry sú zverejnené na internetovej stránke www.cambridgestudy.sk.

PaedDr. Peter MajerTestovanie čitateľskej gramotnostivložené: 11. 11. 2016

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je jednou z priorít vo výchovno-vzdelávacom procese Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. Čitateľská gramotnosť predstavuje schopnosť porozumieť písanému textu, vzťah človeka k čítaniu, aplikáciu prečítaných informácií a poznatkov v bežnom živote a schopnosť vyjadriť svoj názor z prečítaného textu. Dňa 09. 11. 2016 sme v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutočnili testovanie čitateľskej gramotnosti.
Cieľom testovania bolo overiť čitateľské zručnosti žiakov na úrovni faktických a metakognitívnych poznatkov, overiť zachytenie explicitných a implicitných informácií z textu, selektovanie podstatných informácií a zistiť schopnosť integrácie a implementácie myšlienok obsiahnutých v prečítanom texte.
Test obsahoval textové ukážky, ku ktorým bolo priradených 60 testových položiek reprezentujúcich typy úloh s rozdielnou kognitívnou úrovňou. Testovania sa zúčastnili žiaci 2. ročníka s priemernou úspešnosťou 43,5 %.
Zámerom vedenia školy je rozvíjať čitateľskú gramotnosť u žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch a formovať ich vzťah k aktívnej práci so súvislými i nesúvislými textami. Uplatnenie čitateľských stratégií vo vyučovacom procese vedie k prijateľným študijným výsledkom a pozitívnemu postoju žiakov k celoživotnému vzdelávaniu. Školské elektronické testovanie bolo realizované v rámci národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných školách a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

Mgr. Helena Kučerová a PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
UNICEF – interaktívne workshopyvložené: 09. 11. 2016

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa zapojila v školskom roku 2016/2017 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom  programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Program  „Child Friendly School“ je postavený na rešpektovaní Dohovoru o právach dieťaťa.

„Škola priateľská k deťom“ nastavuje rámec fungovania pozitívnych vzťahov medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi. Súčasťou programu je rovesnícke vzdelávanie, ktoré zabezpečuje Slovenský výbor pre UNICEF prostredníctvom mladých ľudí, ktorí navštevujú školy zapojené do programu a organizujú interaktívne workshopy na témy súvisiace s právami dieťaťa.

Dňa 4. novembra 2016 sme privítali v našej škole Junior Ambasádora UNICEF – Martina Silbera, ktorý netradičnou formou a aktivitami zážitkového učenia predstavil žiakom 1. a 2. ročníka aktivity Slovenského výboru pre UNICEF.

Výchovno-vzdelávací program „Škola priateľská k deťom“ je odporúčaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako vhodný doplnok ku problematike ochrany ľudských práv vo výchovno-vzdelávacom procese.

PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍvložené: 17. 10. 2016

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, ale aj ostatných priaznivcov umenia pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 8. novembra 2016 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Budete mať príležitosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia, navštíviť vyučovacie hodiny a vyskúšať si svoj talent.

Tešíme sa na vás.

Pozvánka

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy
viac foto v galérii
Krásny úspech našej študentkyvložené: 08. 11. 2016

V sobotu 29. októbra 2016 sa konali Majstrovstvá Európy vo fitness detí v Maďarsku. Študentka našej školy Karin Suchomelová z I. B sa ich zúčastnila a stala sa 5. najlepšou fitnesskou Európy.

Srdečne gratulujeme!
viac foto v galérii
Sexuálna výchovavložené: 08. 11. 2016

Dňa 4. novembra 2016 absolvovali žiaci 3. ročníka Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline prednášku spojenú s diskusiou na tému sexuálna výchova. Uvedená problematika vychádza z učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorej cieľom je utvárať základné vedomosti a zodpovedné postoje žiakov z oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.
Diskusia o sexuálnych otázkach človeka smeruje k hlbšiemu poznaniu a porozumeniu jednotlivých oblastí sexuality, partnerských vzťahov a ich dôsledkov na život človeka. Mladí ľudia bez obmedzenia získavajú informácie o svojej sexualite, aby neboli vystavení nepriaznivým skúsenostiam a rizikám telesného a sexuálneho vývinu a aby nezískali svoje prvé informácie z nespoľahlivých zdrojov.
Cieľom prednášky, ktorú videla  školská psychologička Mgr. Erika Kobyliaková, bolo predstaviť mladým ľuďom návod na zdravý a plnohodnotný intímny, partnerský a sexuálny život. Naša škola podporuje kompetencie, ktoré mládeži umožňujú nájsť vlastný jazyk a po svojom formulovať otázky, aby neboli v budúcnosti zaskočení problematikou sexuality.

PaedDr. Ľubica Malíková, výchovná poradkyňaBeh 17. novembravložené: 08. 11. 2016

Beh 17. novembra patrí medzi každoročné športové podujatia, ktoré organizuje Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dňa 03. 11. 2016 sa uskutočnil jubilejný 50. ročník behu, ktorého sa zúčastnili aj naše žiačky – Simona Halúsková (IV.B) a Barbora Bosáková (II.A).
Na štart sa postavilo 272 pretekárov, ktorí súťažili v 11 kategóriách. Simona sa umiestnila na 5. mieste v kategórii dievčatá (ročník 1997 – 1999) s časom 03:38,9 min. a Barbora na 18. mieste v kategórii dievčatá (ročník 2000 – 2002) s časom 04:09,7 min.
Dievčatám blahoželáme k bežeckému úspechu a ďakujeme za prezentáciu našej školy.
Minulý školský rok sa Simona Halúsková umiestnila na 3. mieste v kategórii dievčatá (ročník 1996 – 1998) a Barbora Bosáková na 10. mieste v kategórii dievčatá (ročník 1999 – 2001), Alfréd Schmiester obsadil 14. miesto v kategórii chlapci (ročník 1996 – 1998).

PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Deň otvorených dverí na VŠVUvložené: 03. 11. 2016

Dňa 28.októbra 2016 sa študenti tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie na DOD na VŠVU v Bratislave. Na pôde školy mali možnosť pozrieť si vystavené práce a spýtať sa pedagógov, ale aj študentov, na zameranie štúdia jednotlivých ateliérov a priebeh prijímacích pohovorov. Potešilo nás aj stretnutie s bývalými absolventmi, ktorí študujú na tejto škole.

Mgr.art. Daniela Mládenková

Erasmus+: Two voicesvložené: 02. 11. 2016
Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnanosti, podporu modernizácie, internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa úspešne zapája do spolupráce so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) pri realizácii mobilitných projektov od svojho vzniku. V aktuálnom školskom roku realizujeme v rámci programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA2 – Strategické partnerstvá) bilaterálny projekt so Strednou umeleckou školou v Zakopanom s názvom „Two voices“.

Viac...


Záložka do knihy spája slovenské školyvložené: 02. 11. 2016
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa na začiatku školského roka 2016/2017 zapojila do 5. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom „Záložka do knihy spája slovenské školy – Knihy rozprávajú príbehy“, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.
Žiaci 1. ročníka vyrábali záložky do kníh rôznych tvarov a motívov počas vyučovacích hodín dejepisu. Pri ich výrobe sa inšpirovali starovekými literárnymi dielami z oblasti Mezopotámie, Egypta, Grécka a Rímskej ríše. Výtvarné stvárnenie literárnych diel podporilo aktívnu prácu s informáciami a prispelo k rozvoju kreativity, fantázie a manuálnych zručností žiakov. Výmena záložiek s Pedagogickou a kultúrnou akadémiou v Modre zabezpečila nadviazanie nových kontaktov medzi partnerskými školami a priniesla inšpiráciu do ďalších tvorivých činností v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Naši prváci sa zábavnou formou pritiahli ku knihám, podporil sa ich vzťah k dejepisu, výtvarnému umeniu a slovenskému jazyku a literatúre.
Do celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“ sa zapojilo v aktuálnom školskom roku 160 stredných škôl s počtom 9 313 žiakov.

Mgr. Darina Arce a PaedDr. Peter Majer<< | 1 | 2 | 3 | >>
© Copyright 2009 Arts&Craft s.r.o., Všetky práva vyhradené