SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 09. 02. 2016
meniny má Zdenko
zajtra Gabriela

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠAktuality

Informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka
(21. 01. 2016)


Vážení rodičia a študenti našej školy,
(22. 01. 2016)


Vyhodnotenie súťaží
(19. 01. 2016)


PF 2016
(22. 12. 2015)


Oznam pre študentov a rodičov
(21. 12. 2015)


Štúdium v Holandsku
(21. 12. 2015)


Pozvánka na obhajobu polročných prác
(16. 12. 2015)


Trienale rzezby
(27. 11. 2015)


Odborná exkurzia Florencia – 25. 09. – 01. 10. 2016
(26. 11. 2015)


Imatrikulácie 2015: EGYPT AKO SA PATRÍ
(24. 11. 2015)


Komiks verzus film
(24. 11. 2015)


Olympiáda v anglickom jazyku
(24. 11. 2015)


Prezentácia súkromných stredných škôl v Žiline
(26. 11. 2015)


Úvodná hodina „Prípravného kurzu kreslenia“
(20. 11. 2015)


Oznam pre štvrtákov
(19. 11. 2015)


Pozvánka pre rodičov
(23. 10. 2015)


VÝTVARNÝ KURZ – KRESBA (PRE DOSPELÝCH)
(28. 10. 2015)


Študentská kvapka krvi na našej škole
(12. 11. 2015)


Výstava nášho kolegu Mgr. art. Miroslava Palla
(12. 11. 2015)


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(22. 10. 2015)


Prípravný kurz kreslenia
(08. 09. 2015)


Beh 17. novembra
(05. 11. 2015)


Protidrogová prednáška a beseda
(03. 11. 2015)


Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina
(28. 10. 2015)


Výstava Exotická krása v Považskom múzeu v Žiline
(28. 10. 2015)


TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2015
(21. 10. 2015)


Odborná exkurzia v Prahe
(20. 10. 2015)


Lyžiarsky (snowboardový) výcvik 2016
(20. 10. 2015)


Boli sme v Londýne
(13. 10. 2015)


POZOR ! Dôležitá informácia pre záujemcov o štúdium na našej škole.
(06. 10. 2015)


Vernisáž výstavy JUNIOR DIZAJN
(24. 09. 2015)


Pozvánka na výstavu JUNIOR DESIGN O2
(21. 09. 2015)


KREATÍVNE KURZY PRE VEREJNOSŤ
(16. 09. 2015)


Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/16
(11. 09. 2015)


Informácia pre žiakov 1. ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie.
(21. 08. 2015)


OZNAM
(21. 08. 2015)


Pozvánka pre rodičov študentov prvého ročníka
(11. 08. 2015)


Začiatok školského roka 2015/2016 – informácie
(11. 08. 2015)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach šk.rok 2009/10 šk.rok 2010/11 šk.rok 2011/12 šk.rok 2012/13 šk.rok 2013/14 šk.rok 2014/15 šk.rok 2015/16


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
craft

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMAktuality

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníkavložené: 21. 01. 2016

Riaditeľ Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline podľa § 65 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/ 2008 Z.z o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roku 2016/ 2017nasledujúce informácie o prijímacích skúškach. viac..
Uchádzačom, ktorí majú veľký záujem o štúdium na našej škole, sa odporúča, aby si podali dve prihlášky na dva rôzne študijné odbory. Talentových skúšok sa zúčastnia len raz, pričom ich výsledky budú platiť pre obidva študijné odbory a tým sa ich šanca na prijatie zvýši.

V školskom roku 2016/2017 budú otvorené dve triedy denného štúdia v 1. ročníku s plánovaným počtom 54 žiakov.  

 

Novinkou pre budúci školský rok je možnosť uchádzača požiadať o grant na financovanie štúdia.  viac..

Ing.Václav Dostálek
riaditeľ školy Vážení rodičia a študenti našej školy,vložené: 22. 01. 2016

my, pedagógovia Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, podporujeme požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov a symbolicky sa pripájame k vyhlásenému štrajku.

Vyučovanie na našej škole od pondelka 25.1.2016 bude normálne pokračovať podľa rozvrhu hodín.

Každý pedagóg na svojich hodinách bude so študentmi okrem vyučovania diskutovať o situácii v slovenskom školstve.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

V mene pedagógov SSUŠ Mgr. art. Lachová Andrea

 viac foto v galérii
Vyhodnotenie súťažívložené: 19. 01. 2016

22. decembra 2015, teda v posledný deň pred vianočnými prázdninami, bolo v škole rušno. Po vyhodnotení  klauzúrnych prác  v 3. a 4. ročníku a vianočnom punči, ktorý medzitým navarili študenti z 1. ročníka, sme  vyhodnotili aj dve súťaže. Diplomy za výborné umiestnenie v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku si spolu s cenami odniesli Barbora Sučíková (IV.B) , Lenka Matejičková (III.A) , Lucia Brezovská( II.A)  a Ema Domanická (I.B). Ďalšia porota vyhodnotila a ocenila dve fotosúťaže. Za fotografie z exkurzie do Londýna boli ocenení Simona Halúsková ( III.B), Terka Batizová ( III.B), Alex Arce a Róbert Púček (II.A). Barbora Kučeríková si odniesla cenu za najlepšie fotografie z exkurzie do Prahy. Blahoželáme!

Mgr. Viera SebínováPF 2016vložené: 22. 12. 2015

Vážení priatelia a partneri,

v  mene zamestnancov a študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku 2016

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy

 


Oznam pre študentov a rodičov vložené: 21. 12. 2015

Oznamujeme všetkým študentom a rodičom, že vyučovanie pred vianočnými prázdninami končí 22. 12. 2015. Vianočné prázdniny sú od 23. 12. 2015 do 7. 1. 2016. Piatok 8. 1. 2016 je na našej škole riaditeľské voľno a vyučovanie v novom roku 2016 začína v pondelok  11. 1. 2016.


22. 1. 2016 - posledný termín uzatvorenia známok
24. – 29. 1. 2016 – lyžiarsky kurz Oščadnica
27. 1. 2016 - klasifikačná porada
29. 1. 2016 - odovzdanie výpisu z vysvedčenia na triednickej hodine
1. 2. 2016- polročné prázdniny


Zároveň chceme pripomenúť, že príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31. 1. 2016 v súlade so zmluvou o štúdiu v rovnakej výške ako v I. polroku v hotovosti do pokladne školy alebo prevodom na účet číslo:

262 824 4018/1100variabilný symbol: rodné číslo študenta,  poznámka: meno študenta
(IBAN: SK11 1100 0000 0026 2824 4018        SWIFT (BIC) kód: TATRSKBX)

Príspevok na materiál 40,- € za druhý polrok je potrebné zaplatiť do 15. 02. 2016 v hotovosti do pokladne školy alebo prevodom na účet číslo: 520700 - 420 099 7333/8360. Do správy pre prijímateľa prosíme zadať meno študenta.

(IBAN: SK48 8360 5207 0042 0099 7333         SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX)
viac foto v galérii
Štúdium v Holandskuvložené: 21. 12. 2015

V stredu 10. decembra k nám zavítal zaujímavý chlapík z Holandska. Volal sa Frans de Jons a  prišiel aj s jednou šarmantnou Slovenkou -  študentkou univerzity v meste Breda. Účelom ich návštevy bolo informovať našich štvrtákov o možnostiach štúdia v Holandsku. Z jeho prezentácie, mimochodom v rýchlej, ale zrozumiteľnej angličtine sme sa dozvedeli, že je to veľmi ľahké a výhodné. Frans bol totiž zástupcom  organizácie UNIFY ( University for You), ktorá pomáha zahraničným záujemcom o štúdium na najlepších holandských univerzitách.  Táto organizácia vám poskytne  konzultácie pri  výbere najvhodnejšieho študijného programu, pomôže vám s podávaním prihlášky, podá vám informácie o poplatkoch za štúdium, ale zorientuje vás aj v cenách za ubytovanie, skrátka vám pomôže dostať sa až pred bránu univerzity. A to všetko bezplatne.

 

Viac....

 

Viera Sebínová


Pozvánka na obhajobu polročných prácvložené: 16. 12. 2015

Vážení rodičia študentov našej školy, priaznivci umenia,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné obhajoby polročných prác študentov všetkých odborov tretieho a štvrtého ročníka, ktoré sa konajú v pondelok 21. 12. 2015 v čase od 8.00 h do 15.00 h. Budeme radi, keď prijmete naše pozvanie a v tomto predvianočnom čase  prídete zažiť  tvorivú atmosféru na našej škole.

Harmonogram
viac foto v galérii
Trienale rzezbyvložené: 27. 11. 2015
25.novembra 2015 sme sa zúčastnili na vernisáži výstavy „Trienale rzezby“, ktorú organizovala partnerská škola  Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara v Zakopanom.
Svoje práce tu vystavovalo 57 študentov z 11 umeleckých škôl z Poľska.
S niektorými školami sme nadviazali kontakty pre budúcu spoluprácu.
Pozvanie partnerskej školy sme tiež využili na  rokovanie o budúcej projektovej spolupráci, kde chceme reagovať na novú výzvu EU komisie pre vzdelávanie  a
kultúru – Erasmus+.

Ing. Malík Ondrej

Odborná exkurzia Florencia – 25. 09. – 01. 10. 2016vložené: 26. 11. 2015
V spolupráci s naším talianskym partnerom pripravujeme na základe požiadaviek  študentov odbornú exkurziu do mesta, ktoré je centrom renesancie a európskej kultúry.

Predbežný program
Propozície, návratka
 viac foto v galérii
Imatrikulácie 2015: EGYPT AKO SA PATRÍvložené: 24. 11. 2015

18. novembra 2015 sa na našej škole uskutočnili trošku netradičné imatrikulácie – vítanie prvákov, ak neviete, čo to je. Zvyčajne bývajú tradičné imatrikulácie plné ponižovania, špiny, nepríjemných zážitkov, ulepených tvárí a škodoradostného smiechu. Tento rok to však tretiaci zobrali za iný koniec, nechceli prvákov týrať úlohami, chceli ich od toho ušetriť. Namiesto toho im vymysleli tému Egypt, ktorá je aj dosť kompaktná s tým, čo tento rok na hodinách dejín umenia preberajú a tak sa mohli plne vcítiť do učiva a nikomu to nebolo cudzie. Všetci sa navliekli do biela, tretiaci im namaľovali „krásne“ egyptské očné linky a aj keď Egypťania fotoaparáty nemali, my sme si našich prvákov odfotili a aby na to nezabudli, urobí sa z toho jedna pekná koláž. Viete si predstaviť, ako sa tvárili, na fotkách bez akejkoľvek prípravy, ale zato s luxusným make up-om od tretiakov. A keď už boli aj zdeptaní z toho, že možno určite budú vyzerať ako strašidlá, prišlo niečo, čo asi nečakali. Rad za radom, človek po človeku, prvák po prvákovi, stali sa z nich otroci. Ruky zviazané, každý s otrockým listom, kde mali svoje nové egyptské mená.   Museli naraz pokľaknúť a kráľovnej Nílu a blízkych krajín sľúbiť vernosť, poslušnosť a oddanosť. Nikto na prekvapenie neodporoval a tak mali imatrikulácie úspešne za sebou, bez zranení na egu alebo fyzickom. Možno spokojní a možno nie :) Dúfam však, že si ich užili a nebudú na imatrikulácie spomínať v zlom.

Michele Šedivá, študentka III.A<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
© Copyright 2009 Arts&Craft s.r.o., Všetky práva vyhradené