SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 18. 08. 2017
meniny má Milica
zajtra Elena,Helena

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICESAktuality

Začiatok školského roka 2017/2018 – informácie
(11. 08. 2017)


PRÁZDNINY 2017 - Informácie pre žiakov a rodičov
(04. 07. 2017)


Slávnostné odovzdávanie vysvedčení v Považskej galérii umenia v Žiline
(20. 07. 2017)


Vyhodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017
(20. 07. 2017)


Absolventská miera nezamestnanosti – 5,5 %
(20. 07. 2017)


Program Erasmus+ KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
(03. 07. 2017)


TO SME MY 2017
(07. 06. 2017)


Víťazstvo Pavla Pažičana v súťaži Najoriginálnejší detský komiks
(26. 06. 2017)


Školský výlet na hrade Strečno
(26. 06. 2017)


Beseda s našou absolventkou
(26. 06. 2017)


Pozvánka na výstavu Wired vs. Wireless (WIFI)
(21. 06. 2017)


Odborná prax žiakov 2. ročníka
(15. 06. 2017)


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
(15. 06. 2017)


Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
(14. 06. 2017)


Oznam pre držiteľov karty ISIC/EURO<26
(14. 06. 2017)


Paulinyho Turiec 2017
(13. 06. 2017)


Súčasnosť tradície
(13. 06. 2017)


Biblia očami detí a mládeže 2017
(13. 06. 2017)


Plenér 2017
(02. 06. 2017)


Beh do strečnianskych hradných schodov 2017
(02. 06. 2017)


Škola priateľská k deťom
(29. 05. 2017)


EnglishGo
(29. 05. 2017)


Brave – celosvetová kampaň na ochranu „statočných“
(29. 05. 2017)


3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
(22. 05. 2017)


Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov
(22. 05. 2017)


UNICEF – Týždeň modrého gombíka
(19. 05. 2017)


Vyhodnotenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017
(18. 05. 2017)


EX OVO 2017
(18. 05. 2017)


Odborná exkurzia v Dolnom Kubíne
(18. 05. 2017)


IT Fitness test
(16. 05. 2017)


I.B bola v Britskom centre v Krajskej knižnici v Žiline
(15. 05. 2017)


Deň Európy
(15. 05. 2017)


Deň úsmevu
(12. 05. 2017)


Výtvarné alternatívy 2017
(12. 05. 2017)


Beseda s akad. maliarom Stanislavom Lajdom
(12. 05. 2017)


Máš umelecké črevo?
(09. 05. 2017)


MÚZA – Kreativita mladých grafikov 2017
(09. 05. 2017)


Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2016
(05. 05. 2017)


Pozvánka na výstavu maturitných prác
(05. 05. 2017)


DRACULA
(05. 05. 2017)


Shakespeare´s Day po štvrtýkrát
(04. 05. 2017)


IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
(03. 05. 2017)


Pozvánka na výstavu „Kde bolo, tam bolo...“
(03. 05. 2017)


Program Erasmus+ - KA 1 Vzdelávacia mobilita pedagógov do Veľkej Británie
(02. 05. 2017)


Shakespeare´s Day po tretíkrát
(25. 04. 2017)


Intolerancia a extrémizmus v spoločnosti
(25. 04. 2017)


Mladý Európan – regionálne kolo
(25. 04. 2017)


2 % PRE NAŠU ŠKOLU
(31. 01. 2017)


Fotografická súťaž – Podoby vody
(12. 04. 2017)


Stredoškolská odborná činnosť – okresné kolo súťaže
(12. 04. 2017)


Apponyiovská knižnica v Oponiciach
(11. 04. 2017)


Pozvánka na výstavu „Emócie“
(11. 04. 2017)


Vážení rodičia,
(06. 04. 2017)


Navštívili sme Britské centrum v Krajskej knižnici v Žiline
(04. 04. 2017)


Bienále figurálnej kresby a maľby 2017
(04. 04. 2017)


Oznam pre neprijatých uchádzačov
(30. 03. 2017)


Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2017/2018
(30. 03. 2017)


Oznam pre prijatých uchádzačov
(30. 03. 2017)


Talentové skúšky
(29. 03. 2017)


INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV
(08. 03. 2017)


Workshop komixu
(27. 03. 2017)


Máš umelecké črevo?
(27. 03. 2017)


Výchovný koncert venovaný ochrane ľudských práv
(14. 03. 2017)


Informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka
(27. 01. 2017)


Shakespeare`s Day už po tretíkrát
(07. 03. 2017)


AMFO 2017
(06. 03. 2017)


Lyžiarsky kurz
(22. 02. 2017)


Hodnotenie sociálnej klímy v strednej škole
(22. 02. 2017)


Prevencia kyberšikanovania
(21. 02. 2017)


Valentín 2017
(17. 02. 2017)


Etudy z dreva – drevená hračka
(17. 02. 2017)


Vernisáž v Châteu Gbeľany
(16. 02. 2017)


V krajine komixu
(13. 02. 2017)


Teendesign 2016
(13. 02. 2017)


Best in English – Angličtinár roka
(10. 02. 2017)


Po stopách slovenskej literatúry
(10. 02. 2017)


INEKO – aktuálne hodnotenie stredných škôl
(09. 01. 2017)


Predbežný záujem žiakov základných škôl o štúdium na našej škole
(09. 01. 2017)


Pred odchodom na Vianoce
(09. 01. 2017)


Pozvánka na výstavu „Pod jedličkou“
(04. 01. 2017)


Pozvánka na výstavu „Kameň a sklo“
(04. 01. 2017)


Predvianočný teambuilding
(04. 01. 2017)


Úsmev ako dar – Vianoce s úsmevom
(04. 01. 2017)


UNICEF – Vianočná zbierka
(04. 01. 2017)


Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – zimný prieskum
(21. 12. 2016)


PF 2017
(20. 12. 2016)


Oznam pre študentov a rodičov
(20. 12. 2016)


Write for Rights
(16. 12. 2016)


Memorandum o porozumení
(16. 12. 2016)


Supiš Dupiš Artist Party
(16. 12. 2016)


3D deň – interaktívny workshop
(16. 12. 2016)


Erasmus in Schools week
(12. 12. 2016)


Hrou proti AIDS – interaktívny projekt
(06. 12. 2016)


Informačné centrum Europe Direct Žilina
(01. 12. 2016)


Olympiáda v anglickom jazyku
(29. 11. 2016)


Európsky týždeň odborných zručností 2016
(28. 11. 2016)


Žiacka školská rada
(28. 11. 2016)


Prípravný kurz kreslenia
(25. 11. 2016)


Ľudovít Štúr ako ho nepoznáme – šéfredaktor Slovenských národných novín
(25. 11. 2016)


Olympiáda ľudských práv – školské kolo
(25. 11. 2016)


Medzinárodný deň študentstva
(25. 11. 2016)


Úvodná hodina „Prípravného kurzu kreslenia“
(09. 11. 2016)


Deň otvorených dverí a prezentácia školy
(14. 11. 2016)


Stredoškolské a vysokoškolské štúdium v zahraničí
(11. 11. 2016)


Testovanie čitateľskej gramotnosti
(11. 11. 2016)


UNICEF – interaktívne workshopy
(09. 11. 2016)


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(17. 10. 2016)


Krásny úspech našej študentky
(08. 11. 2016)


Sexuálna výchova
(08. 11. 2016)


Beh 17. novembra
(08. 11. 2016)


Deň otvorených dverí na VŠVU
(03. 11. 2016)


Erasmus+: Two voices
(02. 11. 2016)


Záložka do knihy spája slovenské školy
(02. 11. 2016)


Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole
(02. 11. 2016)


Budatínsky rínok 2016
(28. 10. 2016)


Prezentácia ateliéru Sklo z VŠVU Bratislava
(27. 10. 2016)


INEKO – Hodnotenie Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline
(24. 10. 2016)


Metodický deň pre učiteľov základných umeleckých škôl
(21. 10. 2016)


Kreslili sme v Múzeu Andreja Kmeťa v Martine
(20. 10. 2016)


KURZ - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
(19. 10. 2016)


VÝTVARNÝ KURZ – KRESBA (PRE DOSPELÝCH)
(19. 10. 2016)


STANO LAJDA V OBRAZOCH
(19. 10. 2016)


Školské elektronické testovanie
(19. 10. 2016)


Regionálne dejiny Žiliny a jej okolia
(13. 10. 2016)


Židia v Žiline vo fotografiách
(13. 10. 2016)


Exkurzia do Prahy
(11. 10. 2016)


Možnosti univerzitného štúdia v zahraničí
(11. 10. 2016)


Florencia 2016
(10. 10. 2016)


Prednáška o prevencii drogovej závislosti
(10. 10. 2016)


Maturita 2017
(04. 10. 2016)


Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých
(03. 10. 2016)


Pozvánka na výstavu „Podoby večnosti“
(03. 10. 2016)


Finančná akadémia
(03. 10. 2016)


Európsky deň jazykov
(30. 09. 2016)


žena_ulica_dlaň_kosť
(26. 09. 2016)


Prípravný kurz kreslenia pre záujemcov o štúdium, ostatné kurzy
(22. 09. 2016)


Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/17
(13. 09. 2016)


Pozvánka pre rodičov žiakov prvého ročníka
(06. 09. 2016)


Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy opäť v Považskej galérii umenia v Žiline
(05. 09. 2016)


Informácia pre žiakov 1. ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie
(24. 08. 2016)


Začiatok školského roka 2016/2017 – informácie
(18. 08. 2016)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach šk.rok 2009/10 šk.rok 2010/11 šk.rok 2011/12 šk.rok 2012/13 šk.rok 2013/14 šk.rok 2014/15 šk.rok 2015/16 šk.rok 2016/17


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
craft

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMAktuality

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
Začiatok školského roka 2017/2018 – informácievložené: 11. 08. 2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 04. 09. 2017 o 10.00 h v Novej synagóge Žilina,  J. M. Hurbana 220/11. Žiaci prvých ročníkov sa stretnú o 8.30 h v budove školy na Hálkovej ulici v Žiline.

Žiadanky na cestovné pre žiakov sa potvrdzujú na sekretariáte školy od 16. 08.- 31. 08. 2017 v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 – do 14.00 h. Žiadanky si prineste so sebou – vyplnené.

Dňa 28. 08. 2017 (PONDELOK) bude škola zatvorená z prevádzkových dôvodov, nebudeme vydávať žiadne potvrdenia ani preberať platby.

Prosíme rodičov našich žiakov o úhradu školného v zmysle zmluvy v termíne do 31. 08. 2017 osobne na sekretariáte školy od 16. 08.- 31. 08. 2017 (okrem 28. 08. 2017) v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 – do 14.00 h, alebo prevodom na účet IBAN: SK11 1100 0000 0026 2824 4018 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno žiaka).

V novom školskom roku sa na Vás teší kolektív SSUŠ Žilina

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy  PRÁZDNINY 2017 - Informácie pre žiakov a rodičovvložené: 04. 07. 2017

  Potvrdenia  kvôli  cestovnému   pre   žiakov   sa  budú vybavovať  na  sekretariáte školy od 16. 8. 2017 - 31. 8. 2017 v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 – do 14.00 h.

!!! POZOR !!! 28. 08. 2017 (PONDELOK) bude škola zatvorená !!!!

  • Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31. 8. 2017 v súlade so zmluvou o štúdiu.
  • Komisionálne skúšky sa budú konať dňa 22. 8. 2017 a 23. 8. 2017.
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. 9. 2017. Čas a miesto budú spresnené neskôr.
  • Aktuálne informácie pre žiakov a rodičov sledujte aj počas prázdnin na: www.skolaumenia.sk

Milí žiaci, želám Vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na stretnutie po prázdninách.

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy
viac foto v galérii
Slávnostné odovzdávanie vysvedčení v Považskej galérii umenia v Žilinevložené: 20. 07. 2017

Dňa 30. 06. 2017 sa v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.Koniec školského roka 2016/2017 sa niesol v atmosfére pozitívnych dojmov zo začínajúcich letných prázdnin a úspechov žiakov v školských a mimoškolských aktivitách.

Tohtoročné odovzdávanie vysvedčení malo svoje špecifikum, pretože sa uskutočnilo v čase vernisáže medzinárodnej súťažnej prehliadky Ekoplagát 2017, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Považská galéria umenia v Žiline patrí k významným kultúrnym inštitúciám, s ktorými naša škola spolupracuje od svojho vzniku, preto nás teší, že odovzdávanie vysvedčení sme mohli opäť zorganizovať vo výstavných priestoroch galérie.

Vedenie školy ďakuje zriaďovateľovi, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, rodičom a žiakom za spoluprácu a dosiahnuté úspechy v školskom roku 2016/2017.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy
viac foto v galérii
Vyhodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017vložené: 20. 07. 2017

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených vedomostí a zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh. Dňa 10. mája 2017 sa uskutočnila obhajoba maturitných prác žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, ktorej sa zúčastnilo 56 žiakov.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky realizovaná formou obhajoby vlastného projektu(v celkovom trvaní 30 minút) sa skladá z dvoch častí – prezentácia vlastného projektu a obhajoba vlastného projektu. V tejto forme praktickej časti odbornej zložky predloží žiak maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca musí byť obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru a potrieb praxe.

Obhajoby maturitných prác v školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili za účasti externých predsedov predmetových maturitných komisií – Mgr. Pavol Obst (Stredná umelecká škola v Trenčíne), Mgr. Jaroslav Šebeš (Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline) a Mgr. art. Miroslav Knap (Spojená škola v Nižnej).Žiaci 4. ročníka predstavili maturitné práce na vysokej profesionálnej úrovni, čo ocenili aj odborníci z praxe, pozvaní hostia a predsedovia predmetových maturitných komisií.

PaedDr. Peter MajerAbsolventská miera nezamestnanosti – 5,5 %vložené: 20. 07. 2017
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline mala absolventskú mieru nezamestnanosti (AMN) v mesiaci máj 2017 na úrovni 5,5 %, pričom priemerná nezamestnanosť absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji za uvedené obdobie prestavuje 5,9 %. Hodnotenie vyplýva zo štatistických výstupov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR, Bratislava. Štatistický výstup „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov Slovenskej republiky“ (máj 2017) obsahuje prehľad ukazovateľov nezamestnanosti za jednotlivé stredné školy zoradené podľa počtu nezamestnaných absolventov za predchádzajúce obdobie. Uvedený výstup potvrdzuje, že 94,5 % absolventov školy z rokov 2015 a 2016 našlo uplatnenie na trhu práce. 
VIAC...


Program Erasmus+ KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupovvložené: 03. 07. 2017
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline získala v roku 2017 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, KA219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie) vo výške 71 660,00 EUR na realizáciu projektu „Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách“.

Zámerom projektu, na ktorom sa podieľa aj  Stredná umeleckopriemyselná škola v Jihlave, je získať odborné praktické zručnosti žiakov prostredníctvom krátkodobej česko-slovenskej výmeny, zefektívniť vyučovanie odborných predmetov umeleckého zamerania, prepojiť spoluprácu partnerských škôl s relevantnými organizáciami a firmami v zahraničí a prispôsobiť školský vzdelávací program aktuálnym potrebám európskeho trhu práce. Projekt je zameraný na výmenu osvedčených odborných pracovných zručností medzi partnerskými  školami a overenie odborných zručností žiakov v praktickej činnosti.

Do projektu strategického partnerstva bude zapojená skupina 48 žiakov vo veku od 17 rokov do 19 rokov, t.j. žiaci 2. a 3. ročníka študijných odborov so zameraním na umenie a dizajn (24 žiakov zo Slovenska a 24 žiakov z Čiech). Počas realizácie projektu (od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2019) sa  uskutočnia štyri 12-dňové pracovné stretnutia, ktoré budú zamerané na tematické oblasti umeleckého vzdelávania – maľba, kresba, fotografia a umelecké spracovanie odevu. Do projektu bude zapojených 8 pedagogických zamestnancov zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Okrem práce v ateliéroch budú realizované sprievodné akcie, napr. kultúrne a spoločenské aktivity, jazyková príprava z anglického, českého a slovenského jazyka. Každé česko-slovenské stretnutie bude ukončené spoločnou výstavou a vernisážou, na ktorej budú predstavené výtvarné práce ďalším pedagógom, žiakom a širokej verejnosti. Súčasťou projektu je implementácia nástroja ECVET do výchovno-vzdelávacieho procesu, internetová stránka a propagačné DVD.

Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí umeleckého zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú „Europass – Mobility“ a „Certifikát ECVET“. Strategické partnerstvo prispeje k inovácii odborného vzdelávania a ku zefektívneniu vyučovania odborných umeleckých predmetov na oboch školách.

Na tvorbe projektu sa podieľali PaedDr. Peter Majer a Ing. Bc. Ondrej Malík. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyTO SME MY 2017vložené: 07. 06. 2017

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte mi, aby som vás pozval na výstavu ročníkových prác našich žiakov s názvom „TO SME MY 2017“, ktorá sa uskutoční dňa 27. 06. 2017 o 16.00 hod. v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

 

Teším sa na spoločné stretnutie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyVíťazstvo Pavla Pažičana v súťaži Najoriginálnejší detský komiksvložené: 26. 06. 2017
Gratulujeme nášmu žiakovi Pavlovi Pažičanovi z II.A (študijný odbor 8261 M propagačná grafika) k víťazstvu v kategórii stredoškolské práce v súťaži „Najoriginálnejší detský komiks“, ktorej vyhlasovateľom bola BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave.

Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti výstavy „Krajina komiksu“, ktorá návštevníkom približovala komiks ako druh grafického výtvarného prejavu. Počas trvania výstavy sa konali aj tvorivé dielne pod vedením grafika a ilustrátora Matúša Maťátka, autora kresbovej podoby tejto výstavy. Súťažilo sa v troch kategóriách a výhercovia získali originálnu kresbu od Matúša Maťátka, ktorá vznikla na základe ich súťažnej práce.

Doplňujúce informácie o úspechu Pavla Pažičana sú zverejnené na internetovej stránke  http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/vysledky-sutaze-o-najoriginalnejsi-detsky-komiks-z-vystavy-krajina-komiksu.

Mgr. art. Daniela Mládenková
viac foto v galérii
Školský výlet na hrade Strečnovložené: 26. 06. 2017

Školský výlet I.A na hrade Strečno sa uskutočnil dňa 22. júna 2017. Najskôr sme navštívili expozíciu stredovekej dediny „Paseka“, ktorá vyrástla v roku 2013 v podhradí podľa dobových stavieb. Pozostáva z piatich kompletne vybavených drevených domčekov so slamenými strechami – dom stredovekého pekára, rybára, ľudovej liečiteľky a útulne pre pútnikov.

Najviac nás potešila expozícia Považského múzea v Žiline na hrade Strečno, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii hradu a mohli sme obdivovať obrazy nášho pána učiteľa akademického maliara Stanislava Lajdu, ktorý zároveň urobil rekonštrukciu tela Žofie Bosniakovej. Na tvorbe šperkov sa podieľala pani učiteľka Mgr. art. Daniela Mládenková.

Informáciu o rekonštrukcii tela Žofie Bosniakovej nájdete na internetovej stránke https://nasazilina.sme.sk/c/6326341/zofia-bosniakova-sa-tri-roky-po-spaleni-tela-vracia-na-hrad-strecno.html#axzz4kqpJhBwt.

žiaci I.A 
viac foto v galérii
Beseda s našou absolventkouvložené: 26. 06. 2017

Dňa 20. 06. 2017 sme sa zúčastnili besedy s absolventkou našej školy Simonou Hodoňovou, ktorá študuje na Univerzite Roberta Gordona v Aberdeene. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých a užitočných informácií o štúdiu a živote v Škótsku. Život na severe Britských ostrovov nie je ľahký, Simona si popri škole zarába na ubytovanie a stravu. Napriek tomu každému odporúča štúdium v zahraničí. Na univerzite nie je stratená, vďaka dobrej príprave z našej školy. Rovnako sa môže pochváliť aj svojimi výbornými študijnými výsledkami. Jej rozprávanie počas vyučovania anglického jazyka nám dodalo odvahu aspoň premýšľať o štúdiu v zahraničí.

 

Účastníčky besedy z II.BPozvánka na výstavu Wired vs. Wireless (WIFI)vložené: 21. 06. 2017
Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline v spolupráci s Fondom na podporu umenia v Bratislave pozývajú záujemcov o výtvarné umenie na výstavu našej kolegyne Mgr. art. Andrey Lachovej s názvom „Wired vs. Wireless (WIFI)“.

Výstava je sprístupnená širokej verejnosti v kaplnke Budatínskeho zámku v Žiline od 22. 06. 2017 do 03. 09. 2017.

Srdečne pozývame!
viac foto v galérii
Odborná prax žiakov 2. ročníkavložené: 15. 06. 2017
Počas realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (od 22. 05. 2017 do 26. 05. 2017) sa uskutočnila odborná prax žiakov 2. ročníka. Žiaci študijných odborov 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo a 8261 M propagačná grafika preukázali svoju kreativitu a umelecké schopnosti pri vytváraní náročných úloh, ktoré realizovali nielen v areáli školy (napr. úprava fasády, prezentačná grafika, vytvorenie oddychovej zóny a školskej záhrady, výtvarné stvárnenie kampane BRAVE a pod.).

Svoje výtvarné nadanie úspešne prezentovaliaj pri úprave interiéru Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, Základnej školy s materskou školou v Trnovom, Základnej školy s materskou školou v Zádubní a pri vizualizácii Vege bistra a café Slnečný dvor v Žiline a školskej výstavy „TO SME MY 2017“.

Na koordinácii odbornej praxe žiakov 2. ročníka sa podieľali  Mgr. art. Pavla Lazarková Trizuljaková, PhD., PaedDr. Ľubica Malíková, Mgr. art. Daniela Mládenková, Mgr. Katarína Rybárová, Mgr. art. Martina Škrobianová, Mgr. Andrea Vitteková, Mgr. art. Ivan Illovský, Mgr. art. Martin Krkošek, akad. mal. Peter Pisár, Mgr. art. Róbert Záhoranský a Mgr. art. Martin Záhumenský, za čo im patrí naše poďakovanie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyMedzinárodná cena vojvodu z Edinburghuvložené: 15. 06. 2017
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“ (DofE) je rozvojový vzdelávací program pre mladých ľudí, realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Britského veľvyslanectva v Bratislave.
Program DofE funguje od roku 1956 v 140 krajinách sveta, podporuje mladých ľudí na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Mladí ľudia si podľa programu stanovujú ciele v štyroch základných oblastiach – rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia; s pomocou vyškoleného vedúceho programu sa snažia o ich dlhodobé splnenie. Za svoje úsilie sú ocenení prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.

Dňa 15. 06. 2017 sa uskutočnilo v našej škole pracovné stretnutie so zástupcom DofE, na základe ktorého bude Súkromná stredná umelecká škola v Žiline participovať na uvedenom vzdelávacom programe od školského roku 2017/2018. Doplňujúce informácie o programe sú dostupné na www.dofe.sk.

PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčenívložené: 14. 06. 2017
Dňa 31. mája 2017 sa žiaci 4. ročníka Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline zúčastnili slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení, ktoré sa tento rok uskutočnilo v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

Z rúk Ing. Mariána Tabačka, PhD. – zriaďovateľa našej školy a triednych učiteliek – Mgr. Andrei Vittekovej a Mgr. art. Martiny Škrobianovej si prevzali maturitné vysvedčenia a upomienkové predmety. Simona Frková zo IV.A a Terézia Batizová zo IV.B získali finančný dar za úspech v internej časti maturitnej skúšky.

Odovzdávanie maturitných vysvedčení patrí k významným školským akciám, ktoré realizujeme  v našej škole od roku 2012. Ďakujeme zamestnancom Rosenfeldovho paláca v Žiline za spoluprácu pri realizácii uvedenej akcie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyOznam pre držiteľov karty ISIC/EURO<26vložené: 14. 06. 2017
Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je medzinárodný preukaz, ktorý poskytuje jeho držiteľovi množstvo zliav po celom svete.  V prílohe nájdete návod, ako si obnoviť čip na dopravu počas letných prázdnin a na nový školský rok (do 30. 06. 2017) a ako si predĺžiť platnosť karty na školský rok 2017/2018.

Obnovenie platnosti preukazu 2017
Obnovenie platnosti preukazu 2017 - znamka
Obnovenie platnosti preukazu 2017 - doprava


Zuzana OndrišíkováPaulinyho Turiec 2017vložené: 13. 06. 2017
Dňa 07. 06. 2017 sa uskutočnilo v Turčianskej galérii v Martine slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže „Paulinyho Turiec“. Literárnu súťaž študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe organizovaloGymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martinev spolupráci so Slovenským literárnym ústavom Matice slovenskej.  Do súťaže sa zapojilo 91 autorov základných a stredných škôl. Medzi ocenenými je aj naša žiačka Andrea Gabajová z III.A, ktorá získala 3. miesto v kategórii – próza za literárnu prácu „Čas“.

Blahoželáme

Diplom Gabajová

Mgr. Helena KučerováSúčasnosť tradícievložené: 13. 06. 2017
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline získala v roku 2017 dotáciu z grantového programu Nadácie Poštovej banky „Nápad pre folklór – Ukáž sa“ vo výške 1 200,00 EUR na realizáciu projektu „Súčasnosť tradície“. Zámerom projektu je predstaviť žiakom školy a širokej verejnosti tradičné postupy pri výrobe drevených hračiek a možnosti uplatnenia modrotlače v textilnom dizajne prostredníctvom workshopov, tvorivých dielní, besied a výstav.

Cieľom projektu je rozvíjať vzťah žiakov a širokej verejnosti ku kultúrnemu odkazu našich predkov a prezentovať tradičné techniky v súčasnom umení a dizajne. Projekt reaguje na aktuálnu potrebu zachovania významných prvkov kultúrneho dedičstva stredného Slovenska (modrotlač, výroba drevených hračiek) v povedomí nastupujúcej generácie mladých umelcov.

Projekt bude realizovaný od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017 pre žiakov 2. a 3. ročníka a záujemcov o tradičné umenie z radov širokej verejnosti. Projekt „Súčasnosť tradície“ vychádza zo Stratégie rozvíjania regionálnej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline, na jeho tvorbe sa podieľali Mgr. art. Daniela Mládenková a PaedDr. Peter Majer.

Projektový zámer našej školy môže získať prémiu vo výške 1 000 €. Hlasovanie o najlepší projekt sa uskutoční od 09. 06. 2017 do 19. 06. 2017 na internetovej stránke www.napadprefolklor.sk. Neváhajte a hlasujte!

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyBiblia očami detí a mládeže 2017vložené: 13. 06. 2017
V dňoch 16. 05. 2017 až 18. 05. 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnil 16. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády, ktorého hlavným organizátorom bolo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči. Sprievodným podujatím Biblickej olympiády je každoročná výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“.

V aktuálnom ročníku výtvarnej súťaže uspela aj naša žiačka – Terézia Pavlíková z II.A (študijný odbor 8260 M propagačné výtvarníctvo), ktorá sa umiestnila v kategórii č. 7 – stredné odborné školy umeleckého zamerania – na 2. mieste s výtvarnou prácou „Rozdelenie jazykov“.

Terézii blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy na uvedenom podujatí. Poďakovanie patrí aj nášmu kolegovi Mgr. Jurajovi Lazárkovi za spoluprácu pri organizácii Biblickej olympiády a uvedenej výtvarnej súťaže v našej škole. Doplňujúce informácie o súťaži sú dostupné na www.kpkc.sk.

Diplom - Pavlíková

PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Plenér 2017vložené: 02. 06. 2017
V týždni od 21. 05. 2017 do 25. 05. 2017 absolvovali žiaci 1. ročníka krajinný kurz (plenér), ktorý sa rovnako ako minulý školský rok uskutočnil v lokalite Terchová – Šípková. Žiaci a pedagógovia vymenili mestský život za oddychový pobyt v prírode bez sociálnych sietí a s možnosťou rozvíjania výtvarného nadania a talentu.

Plenéru sa po prvýkrát zúčastnili aj fotografi, ktorí nás všetkých prekvapili pracovným nasadením, motiváciou a vnímavosťou. Svoje odborné zručnosti prejavili aj pri fotografovaní východu a západu slnka. Tradičný plenér sa zrazu zmenil na netradičný a neobvyklá spolupráca všetkých žiakov a pedagógov priniesla výsledky, ktoré nás všetkých potešili. Žiaci pracovali pod vedením vyučujúcich kresby – Mgr. art. Anny Brunovej, PaedDr. Ivety Homolovej, akad. maliara Stanislava Lajdu, Mgr. art. Andreja Mazúra a fotografi pod vedením Ing. Šimona Klačka.
V ateliéri kresby sme inštalovali najkrajšie výtvarné práce žiakov, ktorých kvalitu posúdia pedagógovia pri hlasovaní o najlepšiu prácu plenéru 2017.

Mgr. art. Anna BrunováBeh do strečnianskych hradných schodov 2017vložené: 02. 06. 2017
Dňa 31. mája 2017 sa uskutočnil 20. ročník Behu do strečnianskych hradných schodov, ktorého sa zúčastnili aj štyria žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. Hlavnými organizátormi bežeckého podujatia boli Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita a Olympijský klub Žilina.

V kategórii „chlapci (ročník  1998 – 2000)“ súťažilo 31 bežcov. Alexander Alan Arce (III.A) sa umiestnil na 6. mieste s časom 0:36,53 sekúnd a Michal Štalmach (III.B) skončil na 14. mieste s časom 0:39,56 sekúnd. Medzi 18-timi súťažiacimi v kategórii „dievčatá (ročník 1998 – 2000)“ sa úspešne umiestnila Zuzana Krenželáková (III.B), ktorá obsadila 2. miesto s časom 0:55,35 sekúnd. Barbore Kozákovej (II.B) patrí 7. miesto za čas 0:59,36 sekúnd.
Súťažiacim blahoželáme k bežeckému úspechu a ďakujeme za prezentáciu našej školy.

PaedDr. Peter Majer<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
© Copyright 2009 Arts&Craft s.r.o., Všetky práva vyhradené