SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 24. 02. 2017
meniny má Roman,Romana
zajtra Matej

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICESAktuality

Informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka
(27. 01. 2017)


Lyžiarsky kurz
(22. 02. 2017)


Hodnotenie sociálnej klímy v strednej škole
(22. 02. 2017)


Prevencia kyberšikanovania
(21. 02. 2017)


Valentín 2017
(17. 02. 2017)


Etudy z dreva – drevená hračka
(17. 02. 2017)


Vernisáž v Châteu Gbeľany
(16. 02. 2017)


V krajine komixu
(13. 02. 2017)


Teendesign 2016
(13. 02. 2017)


Best in English – Angličtinár roka
(10. 02. 2017)


Po stopách slovenskej literatúry
(10. 02. 2017)


2 % PRE NAŠU ŠKOLU
(31. 01. 2017)


INEKO – aktuálne hodnotenie stredných škôl
(09. 01. 2017)


Predbežný záujem žiakov základných škôl o štúdium na našej škole
(09. 01. 2017)


Pred odchodom na Vianoce
(09. 01. 2017)


Pozvánka na výstavu „Pod jedličkou“
(04. 01. 2017)


Pozvánka na výstavu „Kameň a sklo“
(04. 01. 2017)


Predvianočný teambuilding
(04. 01. 2017)


Úsmev ako dar – Vianoce s úsmevom
(04. 01. 2017)


UNICEF – Vianočná zbierka
(04. 01. 2017)


Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – zimný prieskum
(21. 12. 2016)


PF 2017
(20. 12. 2016)


Oznam pre študentov a rodičov
(20. 12. 2016)


Write for Rights
(16. 12. 2016)


Memorandum o porozumení
(16. 12. 2016)


Supiš Dupiš Artist Party
(16. 12. 2016)


3D deň – interaktívny workshop
(16. 12. 2016)


Erasmus in Schools week
(12. 12. 2016)


Hrou proti AIDS – interaktívny projekt
(06. 12. 2016)


Informačné centrum Europe Direct Žilina
(01. 12. 2016)


Olympiáda v anglickom jazyku
(29. 11. 2016)


Európsky týždeň odborných zručností 2016
(28. 11. 2016)


Žiacka školská rada
(28. 11. 2016)


Prípravný kurz kreslenia
(25. 11. 2016)


Ľudovít Štúr ako ho nepoznáme – šéfredaktor Slovenských národných novín
(25. 11. 2016)


Olympiáda ľudských práv – školské kolo
(25. 11. 2016)


Medzinárodný deň študentstva
(25. 11. 2016)


Úvodná hodina „Prípravného kurzu kreslenia“
(09. 11. 2016)


Deň otvorených dverí a prezentácia školy
(14. 11. 2016)


Stredoškolské a vysokoškolské štúdium v zahraničí
(11. 11. 2016)


Testovanie čitateľskej gramotnosti
(11. 11. 2016)


UNICEF – interaktívne workshopy
(09. 11. 2016)


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(17. 10. 2016)


Krásny úspech našej študentky
(08. 11. 2016)


Sexuálna výchova
(08. 11. 2016)


Beh 17. novembra
(08. 11. 2016)


Deň otvorených dverí na VŠVU
(03. 11. 2016)


Erasmus+: Two voices
(02. 11. 2016)


Záložka do knihy spája slovenské školy
(02. 11. 2016)


Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole
(02. 11. 2016)


Budatínsky rínok 2016
(28. 10. 2016)


Prezentácia ateliéru Sklo z VŠVU Bratislava
(27. 10. 2016)


INEKO – Hodnotenie Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline
(24. 10. 2016)


Metodický deň pre učiteľov základných umeleckých škôl
(21. 10. 2016)


Kreslili sme v Múzeu Andreja Kmeťa v Martine
(20. 10. 2016)


KURZ - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
(19. 10. 2016)


VÝTVARNÝ KURZ – KRESBA (PRE DOSPELÝCH)
(19. 10. 2016)


STANO LAJDA V OBRAZOCH
(19. 10. 2016)


Školské elektronické testovanie
(19. 10. 2016)


Regionálne dejiny Žiliny a jej okolia
(13. 10. 2016)


Židia v Žiline vo fotografiách
(13. 10. 2016)


Exkurzia do Prahy
(11. 10. 2016)


Možnosti univerzitného štúdia v zahraničí
(11. 10. 2016)


Florencia 2016
(10. 10. 2016)


Prednáška o prevencii drogovej závislosti
(10. 10. 2016)


Maturita 2017
(04. 10. 2016)


Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých
(03. 10. 2016)


Pozvánka na výstavu „Podoby večnosti“
(03. 10. 2016)


Finančná akadémia
(03. 10. 2016)


Európsky deň jazykov
(30. 09. 2016)


žena_ulica_dlaň_kosť
(26. 09. 2016)


Prípravný kurz kreslenia pre záujemcov o štúdium, ostatné kurzy
(22. 09. 2016)


Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/17
(13. 09. 2016)


Pozvánka pre rodičov žiakov prvého ročníka
(06. 09. 2016)


Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy opäť v Považskej galérii umenia v Žiline
(05. 09. 2016)


Informácia pre žiakov 1. ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie
(24. 08. 2016)


Začiatok školského roka 2016/2017 – informácie
(18. 08. 2016)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach šk.rok 2009/10 šk.rok 2010/11 šk.rok 2011/12 šk.rok 2012/13 šk.rok 2013/14 šk.rok 2014/15 šk.rok 2015/16 šk.rok 2016/17


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
craft

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMAktuality

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníkavložené: 27. 01. 2017

V školskom roku 2017/2018 budú v 1. ročníku otvorené dve triedy denného štúdia  v nasledujúcich odboroch:

odbor 8260 M   propagačné výtvarníctvo
odbor 8261 M   propagačná grafika
odbor 8221 M 11 grafický a priestorový dizajn

Riaditeľ Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline podľa § 65 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roku 2017/2018 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach. viac..
Uchádzačom, ktorí majú veľký záujem o štúdium na našej škole, sa odporúča, aby si podali dve prihlášky na dva rôzne študijné odbory. Talentových skúšok sa zúčastnia len raz, pričom ich výsledky budú platiť pre obidva študijné odbory a tým sa ich šanca na prijatie zvýši.

Uchádzač o štúdium má možnosť požiadať o grant na financovanie štúdia.  viac..

Ing.Václav Dostálek
riaditeľ školy 
viac foto v galérii
Lyžiarsky kurzvložené: 22. 02. 2017

Koniec januára tradične patrí lyžiarskemu kurzu, ktorý pravidelne organizuje naša škola pre žiakov 2. ročníka. Na chate Čučoriedka vo Veľkej Rači –  Oščadnici sme prežili neuveriteľné zážitky a pekné chvíle, ktoré nás viac zblížili aj ako kolektív. Zdokonalili sme sa v lyžovaní a v snowboardovaní. Za naše výsledky sa môžeme poďakovať našim učiteľom – Mgr. Jane Hrabovskej, Mgr. Radoslavovi Zimovi, Mgr. Jurajovi Ševčovičovi a Mgr. art. Martinovi Záhumenskému.

Na konci lyžiarskeho kurzu sa konali lyžiarske a snowboardové preteky. V kategórii „lyže“ sa na 1. mieste umiestnil Matej Oleš z II.B a v kategórii „snowboard“ vyhrala Sarah Minarčíková z II.A.
Pre všetkých účastníkov zostane lyžiarsky výcvik nezabudnuteľný zážitok.

Simona Ondrášková, II.AHodnotenie sociálnej klímy v strednej školevložené: 22. 02. 2017
Sociálna klíma ovplyvňuje osobnostné charakteristiky žiakov, rozvoj rozumových schopností, citový a vôľový vývin a je dôležitým zdrojom pocitu spokojnosti. Veľmi dobrá úroveň sociálnej klímy prináša žiakom pri úspešnej vzdelávacej činnosti spokojnosť, motiváciu a aktivitu. Pri hodnotení školskej a triednej klímy v školskom roku 2016/2017 sme sa zamerali na analýzu sociálnych vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi, záujem žiakov o dianie v škole, akceptáciu osobnosti žiakov, dodržiavanie ľudských práv a celkové úsilie o humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Kvalitná sociálna klíma je celosvetovo považovaná za dôležitý znak kvalitnej školy. VIAC...

PaedDr. Peter MajerPrevencia kyberšikanovaniavložené: 21. 02. 2017
Kyberšikanovanie a šikanovanie patria k vážnym spoločenských problémom. Ponižovanie, zosmiešňovanie, nadávanie a diskriminácia sú pojmy, s ktorými sa stretávame v školách a školských zariadeniach, ktoré neprijali opatrenia proti prejavom agresívneho a diskriminačného správania. Súkromná  stredná umelecká škola v Žiline patrí medzi stredné školy, ktoré prejavy šikanovania netolerujú a v prípade jeho preukázania nasledujú opatrenia v súlade so školským poriadkom.

Na začiatku 2. polroka školského roka 2016/2017 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili triednických hodín so zástupcom riaditeľa, ktoré boli zamerané na prezentáciu informácií o kyberšikanovaní a formovanie pozitívnych medziľudských vzťahov v strednej škole. Interaktívne stretnutia boli spojené s prezentáciou videofilmov o kyberšikanovaní a diskriminačnom správaní na internete.

Žiaci sa oboznámili s prejavmi kyberšikanovania a jeho negatívnymi dôsledkami, ktoré zanecháva na psychike obete. Zároveň boli upozornení na skutočnosť, že šikanovanie môže z hľadiska trestného zákona napĺňať skutkovú podstatu trestných činov, napríklad trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci a neoprávneného užívania cudzej veci.

PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Valentín 2017vložené: 17. 02. 2017

Tohtoročný Valentín ako symbol lásky zavítal aj na Súkromnú strednú umeleckú školu v Žiline. Radka Capková, Michele Šedivá a Denis Mavrov zo IV.A v spolupráci s vedením školy pripravili pre všetkých zamilovaných valentínsku poštu, ktorá sa vznášala vestibulom školy na balónikoch napustených héliom a lákala všetkých zamilovaných odovzdať netradičné venovanie svojej láske alebo láskam.

Dňa 14. februára 2017 sme zažili úsmevné chvíle, keď si mnohí z nás prečítali zaľúbené odkazy od našich spolužiakov a kamarátov.Tohtoročný Valentín sa niesol v duchu hesla „All we need is love and art“. Fotografie z podujatia zabezpečil Tomáš Beliančin.

Žiaci IV.A
viac foto v galérii
Etudy z dreva – drevená hračkavložené: 17. 02. 2017

Dňa 14. 02. 2017 boli vo Zvolene vyhlásené výsledky XVIII. ročníka súťaže „Etudy z dreva - drevená hračka“, ktorú pod rovnomenným názvom každoročne pripravuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Naša škola získala v kategórii Originály, modely, prototypy 3. miesto za sériu drevených hračiek a puzzle. Žiačka Andrea Mináriková z III.B si prevzala Čestné uznanie za variabilnú skladačku s názvom „Korytnátko“.

Okrem slávnostného odovzdávania cien sme sa zúčastnili aj neformálneho stretnutia s predsedom poroty prof. Ing. Štefanom Schneiderom, PhD., z Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, na ktorom nám objasnil kritériá, ktoré boli rozhodujúce pre udelenie cien sedemčlennou porotou (pôvod a originalita riešenia, výtvarná úroveň riešenia, primeranosť technického zvládnutia, životnosť vo vzťahu k funkcii, rešpektovanie požiadaviek ergonómie a zdravotnej nezávadnosti, etické, sociálne a psychologické aspekty).
Medzinárodná súťaž Etudy z dreva je určená pre výtvarníkov, žiakov stredných škôl a firmy, ktoré sa zaoberajú navrhovaním a výrobou drevených predmetov.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyVernisáž v Châteu Gbeľanyvložené: 16. 02. 2017
Pozývame Vás na Vernisáž v Châteu Gbeľany, ktorá sa bude konať 20.2.2017 o 16:00 hodine.

Návštevníci budú môcť vidieť grafické riešenia a interiérové návrhy, ktoré pripravili žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline pre tento objekt.
viac foto v galérii
V krajine komixuvložené: 13. 02. 2017

Dňa 07. 02. 2017 sa žiaci 3. ročníka študijného odboru 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn  zúčastnili v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana v Bratislave výstavy s názvom „Krajina komixu“. Okrem komentovanej prehliadky s autorkou výstavy Ingrid Abrahámfyovou absolvovali aj krátky workshop s ilustrátorom Matúšom Maťátkom.

Okrem tejto výstavy si pozreli v priestoroch Slovenskej národnej galérie jedinečnú výstavu „Sen a skutočnosť“, ktorá mapuje jedno z najkontroverznejších období našich novodobých dejín – obdobie existencie Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945. Jej cieľom je poukázať na paradoxy fungovania vizuálneho umenia. Popri tradičných formách výtvarného umenia (maliarstvo, sochárstvo, kresba, fotografia, architektúra, dizajn) je prezentované aj širšie pole vizuálnej kultúry – čo v prípade slovenského štátu znamená intenzívnejšie vzájomné prenikanie umenia a propagandy. Po skončení pútavej komentovanej prehliadky sa žiaci zapojili do výtvarného workshopu, ktorého cieľom bolo primäť účastníkov odľahčenou formou zamyslieť sa nad tým, že tvoriť je omnoho ťažšie ako ničiť.

Mgr. art. Daniela Mládenková
viac foto v galérii
Teendesign 2016vložené: 13. 02. 2017

Riaditeľ školy a pedagogickí zamestnanci blahoželajú našim študentkám Eve Kozárovej z III.B, Erike Remencovej zo IV.A a Denise Gavalcovej zo IV.B za reprezentáciu školy a výborné umiestnenie na 11. ročníku medzinárodnej súťaže Teendesign.

Výtvarnú súťaž organizuje Fakulta umění a designu Ladislava Sutrana Západočeské univerzity v Plzni. Jej cieľom je hľadať nové talenty, podporovať mladých kreatívnych ľudí v ich umeleckej tvorbe a motivovať ich ku štúdiu umenia na vysokej škole. Témou 11. ročníka bola geometria.

Eva Kozárová získala 3. miesto v kategórii Design za výtvarnú prácu „Kachličky“. Erika Remencová obsadila 2. miesto v kategórii Fotografia a multimédiá za video „Catch me“. V rovnakej kategórii uspela aj Denisa Gavalcová, ktorá získala 3. miesto za video „Geometry“. Doplňujúce informácie o súťaži sú zverejnené na https://fdu.zcu.cz/cz/1496-teendesign.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyBest in English – Angličtinár rokavložené: 10. 02. 2017
Best In English (Angličtinár roka) je súťaž pre žiakov stredných škôl vo veku od 15 do 19 rokov.V školskom roku 2016/2017 sme sa do súťaže zapojili po tretíkrát. On-line test na úrovni B1 a C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca obsahoval gramatiku, počúvanie a prácu s textom.  Do súťaže, ktorá sa uskutočnila 30. novembra 2016, sa zapojilo 15 107 študentov zo 683 škôl z 28 krajín. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 2 937 študentov zo 142 stredných škôl. Medzi účastníkmi boli aj žiaci z našej školy. Pozrite si, ako dopadli v tejto konkurencii naši šikovní angličtinári. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a pekné umiestnenie. Doplňujúce informácie o súťaži sú dostupné na  internetovej stránke www.ar.injoy.sk.

Výsledková listina

Mgr. Viera Sebínová 
viac foto v galérii
Po stopách slovenskej literatúryvložené: 10. 02. 2017

Významnú úlohu vo vyučovacom procese slovenského jazyka a literatúry na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline tvorí rozvíjanie vzťahu mladých ľudí k národným dejinám a slovenskej literatúre. Dňa 7. februára 2017 sa žiaci 4. ročníka pod vedením Mgr. Heleny Kučerovej a PaedDr. Petra Majera zúčastnili odbornej exkurzie v Martine, kde navštívili expozíciu Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice.

Expozícia Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice sídli v historickej budove Matice slovenskej, založenej 4. augusta 1863 v Martine. Stála expozícia bola sprístupnená verejnosti v roku 1992. Zbierky literárneho múzea sa profilujú v niekoľkých zbierkových skupinách: Národná dvorana, Veľkomoravská ríša, Nové konštituovanie stredovekej literatúry, Renesančná a humanistická literatúra, Literatúra na Slovensku v období baroka, Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia, Klasicizmus, Romantizmus a matičné roky, Realizmus a slovenská moderna.

Pozornosť žiakov pútali aj originálne výtvarné diela významných slovenských umelcov, historický nábytok a písacie potreby z rôznych období. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy boli predstavené formou faksimílií.

V poobedných hodinách sa žiaci zúčastnili výstavy „Kameň a sklo“, ktorá je umiestnená v Turčianskej galérii a predstavuje prácu nášho kolegu Mgr. art. Ivana Illovského.

Veríme, že exkurzia splnila svoj účel a žiaci 4. ročníka si expozíciou Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice v Martine zopakovali vývin slovenskej literatúry od najstarších čias po súčasnosť a úspešne zvládnu blížiacu sa maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Fotografie z podujatia zabezpečil Denis Mavrov.

 

Mgr. Helena Kučerová a PaedDr. Peter Majer2 % PRE NAŠU ŠKOLUvložené: 31. 01. 2017

Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj v tomto roku máte možnosť podporiť zlepšenie kvality vzdelávania na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline tým, že dobrovoľne poukážete 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane za rok 2016.

Tlačivo je k dispozícii na www stránke školy, prípadne na sekretariáte SSUŠ.

Informácie k poukázaniu zaplatenej dane z príjmu:
IČO: 42213495
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): NADÁCIA KUBIKUM
Sídlo: Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

Vyplnené tlačivá (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane..., pri darovaní 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) stačí odovzdať v škole, odovzdanie na Daňový úrad zabezpečíme.
Ďalšie informácie o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane za rok 2016 získate na čísle telefónu 0917 449 367.
2%  zaplatenej dane nie sú sumou "navyše", ale časťou Vášho povinného odvodu. Vaša poukázaná čiastka bude použitá na rozvoj vzdelávania a zlepšenia materiálnych podmienok študentov v SSUŠ Žilina. Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.

TLAČIVO

ĎAKUJEME VÁMINEKO – aktuálne hodnotenie stredných škôlvložené: 09. 01. 2017
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval rebríček najlepšie hodnotených základných a stredných škôl. Súkromná stredná umelecká škola v Žiline získala hodnotenie 6,1 – škola s veľmi dobrými výsledkami, čím si udržala svoje výnimočné postavenie medzi strednými školami v Žilinskom kraji.

Naša škola patrí medzi dve najlepšie hodnotené stredné odborné školy a medzi šesť najlepšie hodnotených stredných škôl v okrese Žilina.

Rebríček najlepšie hodnotených základných a stredných škôl obsahuje aktualizáciu údajov k 22. 12. 2016 za uvedené ukazovatele – nezamestnanosť absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov, využívanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, finančné zdroje na žiaka a pridaná hodnota u absolventov stredných škôl za rok 2016. Výsledky INEKO však nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl, nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú pridanú hodnotu školy, t.j. nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiakov za príslušné obdobie.

PaedDr. Peter MajerPredbežný záujem žiakov základných škôl o štúdium na našej školevložené: 09. 01. 2017
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline patrí medzi stredné odborné školy umeleckého zamerania, o ktoré je dlhodobý záujem zo strany žiakov základných škôl. Podľa aktuálneho stavu naplnenosti stredných škôl pre školský rok 2017/2018, ktorý zverejnilo Centrum vedecko-technických informácií SR k 31. 12. 2016, je najväčší záujem žiakov 9. ročníka základných škôl v Žilinskom kraji o študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba na našej škole.

 VIAC...
viac foto v galérii
Pred odchodom na Vianocevložené: 09. 01. 2017

Posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny bol bohatý na program. Okrem vyhodnotenia klauzúrnych prác sme vyhodnotili aj niektoré súťaže a zapojili sme sa aj do Maratónu písania listov cez Amnesty International.
Riaditeľ školy spolu s porotcami súťaží vyhodnotil školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na najvyššom stupni sa umiestnila Alžbeta Štetiarová (I.A) , nasledovali ju Lenka Matejičková (IV.A) a  Lucia Brezovská (III. A). Lenka Matejičková  dostala aj odmenu za najlepšie umiestnenie z  našej školy v medzinárodnej online súťaži Best in English. V Olympiáde ľudských práv zvíťazila v školskom kole Karin Tomčányová z II.B. Ocenili sme aj najlepšie účastníčky čitateľskej súťaže. Vyhrala ju  Michaela Martyneková z I.B a na ďalších miestach sa umiestnili Soňa Samáková ( III.B) a Radka Capková (IV.A).  Karin Suchomelová z I.B bola ocenená za 5. miesto na Majstrovstvách Európy vo fitness a Simona Halúsková za 5. miesto v Behu 17. novembra. Všetci ocenení získali knižné poukážky. BLAHOŽELÁME!
V tento deň sa mohli všetci, ktorým nie je ľahostajný osud nespravodlivo väznených alebo ohrozených ľudí  zapojiť do Maratónu písania listov Write for Rights, ktorý organizuje Amnesty International. Do tejto ušľachtilej akcie sa zapojilo vyše sto našich žiakov, ktorí veria, že aj ich list môže pomôcť. Ďakujeme! Akciu organizovali žiaci z II.B a v písaní listov budeme pokračovať aj v januári 2017.

Viera Sebínová
Fotografie: Adriána Adamová, II.BPozvánka na výstavu „Pod jedličkou“vložené: 04. 01. 2017
Galéria NOVA v spolupráci s Mgr. art. Patrikom Illom z Katedry úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave realizuje štvrtý ročník výstavy s názvom „Pod jedličkou“. V roku 2016 sa do prezentácie netradičných vianočných ozdôb zapojilo 43 renomovaných výtvarníkov a dizajnérov z Čiech, Slovenska a Poľska. Medzi umeleckými ozdobami nájdeme aj práce našich kolegýň Mgr. art. Daniely Mládenkovej a Mgr. Andrey Vittekovej.

Prezentujúci umelci a umelkyne vychádzali zo svojich špecializácií (napr. sklo, porcelán, maľba, šperk a pod.), čím vytvorili originálne umelecké diela s presahom a spájaním jednotlivých médií. Výstava je sprístupnená širokej verejnosti v galérii NOVA v Bratislave do 31. januára 2017.

Srdečne pozývame!

 Pozvánka na výstavu „Kameň a sklo“vložené: 04. 01. 2017
Dňa 29. novembra 2016 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnilo otvorenie výstavy umelcov Mgr. art. Jána Gejdoša a nášho kolegu Mgr. art. Ivana Illovského s názvom „Kameň a sklo“.

Kamenné sochy Jána Gejdoša predstavujú biomorfné útvary, ktoré popierajú neprirodzenosť pravých uhlov a sterilných prostredí. Tvorba Ivana Illovského naopak zdôrazňuje technické dispozície sklených objektov a necháva ich akcentovať v ostrých uhloch pyramíd a polopriehľadných hranolov. Potenciál kontrastov, ktoré ponúka stret kamenných a sklených objektov je východiskom k tomuto esteticky pútavému výstavnému projektu oboch autorov.

Výstava je sprístupnená širokej verejnosti v Turčianskej galérii v Martine do 12. februára 2017.

Srdečne pozývame!

 
viac foto v galérii
Predvianočný teambuildingvložené: 04. 01. 2017

Dňa 20. decembra 2016 zažili žiaci 1. ročníka Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline netradičnú teambuildingovú aktivitu, ktorú absolvovali v DarkSide – Laser Aréne. Zúčastnených pedagógov presvedčili, že vzťahy medzi našimi prvákmi sú priateľské a žiaci si uvedomujú význam vzájomnej komunikácie a tímovej spolupráce pri riešení problémov.

Do súperenia sa zapojili aj pán riaditeľ s krycím menom Boss a pán zástupca ako Poloboss. Vedenie školy ďakuje inštruktorom DarkSide – Laser Aréna za profesionálny prístup a vytvorenie podmienok pre účasť našich žiakov v aréne, ktorá bola počas letných mesiacov graficky upravená Alexandrom Alanom Arce z III.A.

PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Úsmev ako dar – Vianoce s úsmevomvložené: 04. 01. 2017

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar každoročne organizuje finančné zbierky pre deti, ktoré žijú v detských domovoch a náhradných rodinách. Finančná zbierka „Vianoce s úsmevom“ sa uskutočnila dňa 13. decembra 2016. Medzi oslovených žiakov stredných škôl a dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili vianočnej zbierky patrili aj žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Žiačky z II.A – Dominika Hoštáková, Ivana Miháliková, Alexandra Krámová, Kristína Hanuliaková a žiačky z II.B – Barbora Kozáková, Eliška Kysučanová, Patrícia Magátová a Adriana Adamováprejavili záujem a ochotu podieľať sa na uvedenej dobrovoľníckej aktivite a oslovovali ľudí v uliciach Žiliny, ktorým nie sú ľahostajné deti, žijúce v detských domovoch a náhradných rodinách.

„Reakcie ľudí boli rôzne. Niektorí boli veľmi milí a ochotní prispieť. Našli sa aj takí, ktorí nás nemilo prekvapili. Bola to pre nás dobrá skúsenosť. Sme rady, že sme sa mohli podieľať na spoločnej pomoci deťom.“ Dievčatá z našej školy vyzbierali sumu 131,00 EUR. Ďakujeme im za ochotu a snahu robiť dobré veci v zmysle Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a Charty práv rodiny.

PaedDr. Ľubica Malíková, výchovná poradkyňaUNICEF – Vianočná zbierkavložené: 04. 01. 2017
Vianoce sú symbolom lásky, pokoja, mieru a vzájomnej pomoci. Čakanie na vianočné sviatky sme si spríjemnili dobrovoľníckou aktivitou „Vianočná zbierka“, ktorú vyhlásil Slovenský výbor pre UNICEF. Zástupcom žiackej školskej rady pod vedením Lenky Gérecovej a Niny Kakusovej z I.A sa podarilo vyzbierať z predaja vianočných pohľadníc a nálepiek snehovej vločky sumu 72,00 EUR, ktorá pomôže deťom na Ukrajine. Zbierka bola realizovaná v priestoroch školy a v centre Žiliny od 16. 12. 2016 do 19. 12. 2016.

Na východnej Ukrajine pretrváva ozbrojený vojenský konflikt od roku 2014. Viac ako 200 000 detí bolo vysídlených a jedna z piatich škôl zničená. Tento konflikt vzal ľuďom v doneckej oblasti nielen hmotné veci, ale aj najbližších rodinných príslušníkov a priateľov. Vianočná zbierka Slovenského výboru pre UNICEF prispeje k zlepšeniu životných podmienok pre viac ako 580 000 detí.

Skromná stredná umelecká škola v Žiline sa zapojila v školskom roku 2016/2017 do programu organizácie UNICEF „Škola priateľská k deťom“.Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho  charakteru, na ktorých sa podieľa žiacka školská rada. Aktuálne informácie o programe „Škola priateľská k deťom“ a vianočnej zbierke sú dostupné na www.unicef.sk.

PaedDr. Peter Majer<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
© Copyright 2009 Arts&Craft s.r.o., Všetky práva vyhradené