SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 21. 10. 2016
meniny má Uršuľa
zajtra Sergej

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICESAktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach šk.rok 2009/10 šk.rok 2010/11 šk.rok 2011/12 šk.rok 2012/13 šk.rok 2013/14 šk.rok 2014/15 šk.rok 2015/16 šk.rok 2016/17


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
craft

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMAktuality

<< | 1 | 2 | 3 | >>

viac foto v galérii
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍvložené: 17. 10. 2016

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, ale aj ostatných priaznivcov umenia pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 8. novembra 2016 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Budete mať príležitosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia, navštíviť vyučovacie hodiny a vyskúšať si svoj talent.

Tešíme sa na vás.

Pozvánka

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyMetodický deň pre učiteľov základných umeleckých škôlvložené: 21. 10. 2016

Dňa 20. októbra 2016 sa uskutočnilo v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline netradičné podujatie, ktoré bolo venované všetkým učiteľom základných umeleckých škôl zo Žilinského a Trenčianskeho kraja. Zámerom spoločného stretnutia bolo prezentovať informácie o možnostiach štúdia na strednej umeleckej škole, predstaviť študijné odbory a ich zamerania a diskutovať o aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania žiakov s výtvarným nadaním a talentom.
Metodický deň pre učiteľov základných umeleckých škôl pripravili vedúce študijných odborov produktový dizajn, fotografický dizajn, priestorový dizajn, reklamný dizajn a grafický dizajn. Účastníci ocenili stretnutie s vyučujúcimi odborných umeleckých predmetov na otvorených vyučovacích hodinách, prezentáciu žiackych výtvarných prác, materiálno-technické zabezpečenie vyučovania a neformálnu diskusiu o možnostiach ďalšej spolupráce.
Veríme, že podobné podujatia naplnia naše očakávania a Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa stane centrom stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania v Žilinskom kraji, v ktorom nájdu svoje miesto aj učitelia zo základných umeleckých škôl.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy
viac foto v galérii
Kreslili sme v Múzeu Andreja Kmeťa v Martinevložené: 20. 10. 2016

Dňa 19. októbra 2016 študenti II.A, odbor reklamný dizajn navštívili Múzeum Andreja Kmeťa v Martine. Múzeum má viac ako pol milióna zoologických exponátov, bohužiaľ momentálne je v rekonštrukcii, a tak vystavuje len zlomok zo svojich zbierok. Súčasťou prehliadky bola aj aktuálna výstava Príroda Turca vo fotografii a výstava o prvej slovenskej botaničke Izabele Textorisovej. Zaujímavé exponáty poslúžili ako výborná didaktická pomôcka pre štúdium a kresbu anatómie a odpozorovaných detailov rôznych živočíchov.

Mgr. art. Andrea LachováKURZ - POČÍTAČOVÁ GRAFIKAvložené: 19. 10. 2016

Oznamujeme Vám, že dňa 2. novembra 2016 o 16:00 h bude úvodné stretnutie záujemcov o kurz – počítačová grafika. Kto by mal ešte záujem pridať sa, môže sa prihlásiť  na „Výtvarné kurzy pre verejnosť  -  Počítačová grafika“   http://skolaumenia.sk/kurzy-kreslenia.php , prípadne prísť priamo do školy  na úvodné stretnutie.VÝTVARNÝ KURZ – KRESBA (PRE DOSPELÝCH)vložené: 19. 10. 2016

Oznamujeme Vám, že dňa 3. novembra 2016 o 16:00 h bude úvodné stretnutie záujemcov o výtvarný kurz –kresba. Kto by mal ešte záujem pridať sa, môže sa prihlásiť  na „Výtvarné kurzy pre verejnosť  -  Kresba“   http://skolaumenia.sk/kurzy-kreslenia.php , prípadne prísť priamo do školy  na úvodné stretnutie.STANO LAJDA V OBRAZOCHvložené: 19. 10. 2016
Radnica mesta Žilina a SSUŠ Žilina pozýva na výstavu nášho kolegu Stano Lajda v obrazoch. Výstava sa bude konať v priestoroch Žilinskej radnice, Radničná 1 (Mariánske námestie). Vernisáž výstavy bude v stredu 19. októbra 2016 o 16.30 hod. Výstava bude prístupná v pracovné dni, pondelok až štvrtok od 8.00 hod do 15.00 hod a piatok od 8.00 hod do 14.00 hod.

Srdečne pozývame!

Mgr.art. Andrea Lachová

 


Školské elektronické testovanievložené: 19. 10. 2016
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave uskutočnila v dňoch 28. 09. 2016 a 12. 10. 2016 elektronické testovanie vedomostí žiakov 1. a 4. ročníka z anglického jazyka.
Cieľom elektronického testovania žiakov 1. ročníka bolo overiť dosiahnuté vedomosti žiakov zo základnej školy na jazykovej úrovni A2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom (SERR). Test sa skladal z 11 textov obsahujúcich 23 úloh, ktoré pozostávali zo 60 testových položiek. Úlohy v teste boli zaradené do častí – počúvanie s porozumením, gramatika a lexika, čítanie s porozumením.
VIAC...
 viac foto v galérii
Regionálne dejiny Žiliny a jej okoliavložené: 13. 10. 2016

Dejinné udalosti prezentujeme väčšinou v národnom, európskom a svetovom meradle, často však zabúdame na históriu a kultúru nášho najbližšieho okolia. Stručný prehľad o politických, hospodárskych a kultúrnych dejinách Žiliny a okolia od najstarších čias po súčasnosť ponúkli žiakom 1. ročníka Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline zamestnanci Považského múzea a Múzea židovskej kultúry.

Dňa 11. októbra 2016 sme navštívili areál Budatínskeho hradu s expozíciou drotárskych výrobkov, barokového interiéru a zrekonštruovanú kaplnku. Expozícia judaík v Malej synagóge nám prestavila kultúrny, náboženský a spoločenský život židov, ktorí v minulosti tvorili významnú časť obyvateľstva Žiliny.

Regionálne dejiny predstavujú  neoddeliteľnú súčasť vyučovania dejepisu na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline. Obsah vzdelávania regionálnych dejín napĺňame prostredníctvom aktívnej práce s multimédiami a historickými literárnymi prameňmi a realizáciou aktivít zážitkového vyučovania v múzeách a galériách.

Mgr. Darina Arce a PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Židia v Žiline vo fotografiáchvložené: 13. 10. 2016

Žilina bola významným centrom židovského života od poslednej tretiny 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva. Počas holokaustu bolo zo zberného tábora,  v blízkosti vojenských kasární na ceste do Závodia, deportovaných do nacistických vyhladzovacích táborov viac ako 18 000 židov z celého Slovenska.

Dňa 6. októbra 2016 sa žiaci 1. ročníka Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline zúčastnili výstavy „Židia v Žiline vo fotografiách“, ktorá bola inštalovaná v priestoroch školy v spolupráci so zástupcami Židovskej náboženskej obce. Fotografická výstava, ktorej prezentačné plagáty pripravil náš žiak Róbert Maceášik, bola koncipovaná do troch tém – Judaizmus, Židovské pamiatky v Žiline a Holokaust.

Súčasťou netradičného vyučovania dejepisu bola návšteva židovského cintorína s odborným výkladom Ing. Pavla Frankla a uctenie si pamiatky obetí holokaustu pri pamätníku. Výstava „Židia v Žiline vo fotografiách“ bude na začiatku novembra 2016 prezentovaná žiakom Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina. Fotografická dokumentácia z podujatia je dostupná na internetovej stránke http://zilina-gallery.sk/index.php?/category/3916.

Zámerom vedenia školy je viesť žiakov ku rešpektovaniu ľudských práv a zabezpečiť im vzdelávanie v oblasti predchádzania všetkých foriem diskriminácie, antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie  a ostatných prejavov intolerancie.

Za organizáciu podujatia ďakujeme pánom Ing. Pavlovi Franklovi a Jozefovi Feilerovi.

Mgr. Darina Arce a PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Exkurzia do Prahyvložené: 11. 10. 2016
V dňoch 27. až 30. septembra 2016 sa uskutočnila odborná exkurzia do hlavného mesta Českej republiky Prahy. Zúčastnilo sa jej 26 žiakov najmä druhého ročníka. Cestu zo Žiliny do Prahy a späť sme pohodlne zvládli vlakom.
 
Absolvovali sme pešiu prehliadku Starého mesta a Malej strany, na Hradčanoch sme niektorí vyšli na južnú vežu chrámu sv. Víta, z ktorej je najkrajší pohľad na celú historickú Prahu.
Ďalší deň sme navštívili zámok Trója, kde sme mali dohodnutú komentovanú prehliadku a eko-workshop s Galériou mesta Praha. Z Trójskeho zámku sme zamierili na náprotivný vrch Petřín a cez Petřínske sady sme sa dostali až na Strahovský kláštor. Keďže bol v ten deň v Čechách štátny sviatok, mali sme to šťastie, že v Strahovskej bazilike sme videli slávnostnú omšu aj s organovou hudbou a zborovým spevom.
 
Tretí deň sme sa opäť stretli s pani Prekopovou z GMP a tá nás previedla po Karlovom moste a keďže rok 2016 je v Česku označovaný za Luxemburský, dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z obdobia vlády Luxemburgovcov.
 
Tradične je jednou z dôležitých súčastí exkurzie návšteva Veltržního paláca, kde sa nachádzajú zbierky 19. až 21. storočia európskeho a českého umenia. Tu si žiaci vyskúšali aj samostatne komentovať niektoré vybrané diela.
 
Posledný deň exkurzia, v piatok sme absolvovali výnimočnú výstavu diel francúzskeho maliara Rousseaua v paláci Kinských, ktorá je prvou veľkou prezentáciou tohto autora v Čechách.
 
Mgr. D. Arce, Mgr. J. Hrabovská a PhDr. P. Lazárková Trizuljaková


<< | 1 | 2 | 3 | >>
© Copyright 2009 Arts&Craft s.r.o., Všetky práva vyhradené