SÚKROMNÁ
ŠKOLA
UMELECKÉHO
PRIEMYSLU

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 21. 08. 2019
meniny má Jana
zajtra Tichomír

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovAktuality

<< | 1 | >>
Začiatok školského roka 2019/2020 – informácievložené: 19. 08. 2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 02. 09. 2019 (pondelok)  o 10:00 hod. v Mestskom divadle, Horný val 1/3, 010 01 Žilina. Žiaci 1. ročníka sa stretnú o 08:30 hod. v budove Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

Zoznamy žiakov 1. ročníka:

Trieda I.A – triedna učiteľka – Mgr. Helena Kučerová

Trieda I.B – triedna učiteľka – Mgr. Katarína Rybárová

 

Prosíme rodičov našich žiakov o úhradu školného v zmysle zmluvy o štúdiu v termíne do 31. 08. 2019– osobne na sekretariáte riaditeľa školy od 19. 08. 2019 do 28. 08. 2019 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod., alebo prevodom na účet IBAN: SK11 1100 0000 0026 2824 4018 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno žiaka).

V novom školskom roku Vám prajeme veľa úspechov v štúdiu a úsmevných dní v kolektíve spolužiakov.


Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyZmena názvu školyvložené: 20. 08. 2019

Vážení rodičia, partneri školy a milí žiaci,

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline oslavuje v roku 2019 desiate výročie od svojho vzniku, čo je nielen čas na rekapituláciu úspechov za uplynulé obdobie, ale aj začiatok ďalšej etapy v živote školy.  Novelou školského zákona od 01. 09. 2019 sa Súkromná stredná umelecká škola v Žiline stane Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Žiline.

Zmena názvu školy neovplyvní organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalšie smerovanie školy. Žiaci prijatí na štúdium podľa doterajších právnych predpisov študujú študijné odbory skupiny 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba.

Žiaci prijatí na štúdium od školského roku 2020/2021 budú vzdelávaní v študijných odboroch – 8602 M priemyselný dizajn, 8603 M grafický a priestorový dizajn, 8604 M grafický dizajn, 8606 M fotografický dizajn, 8614 M dizajn interiéru a 8641 M propagačné výtvarníctvo. 

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy


Pozvánka na rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. ročníkavložené: 19. 08. 2019

Vedenie školy pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční  10. septembra 2019 (utorok) o 16:00 hod. vo vestibule Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.
Súčasťou programu budú informácie o školských a mimoškolských akciách, ktoré pripravujeme pre žiakov školy a informácie o organizácii školského roka 2019/2020.

Teším sa na spoločné stretnutie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy


Stravovanie v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilinavložené: 19. 08. 2019

Obedy pre žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline sa poskytujú v dňoch školského vyučovania v čase od 11:30 hod. do 14:30 hod. v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina. Stravník si môže vybrať jedno z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre žiaka strednej školy  je 1,31 €. Prihláška na stravovanie sa nachádza v prílohe. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť do kancelárie školskej jedálne osobne, poštou, resp. nascanovanú mailom na adresu jedalen@gvoza.sk.

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina má zavedený elektronicky systém objednávania a výdaja stravy. Noví stravníci si objednávajú a prijímajú obedy prostredníctvom ISIC karty. Žiaci, ktorí nemajú ISIC kartu, môžu použiť autobusovú kartu SAD, alebo kartu MHD Žilina. Kartu je potrebné aktivovať v kancelárii školskej jedálne. Spôsob platenia a objednávania stravy je zverejnený na internetovej stránke – https://www.gvoza.sk/.

Doplňujúce informácie o stravovaní sú dostupné v kancelárii školskej jedálne, telefonicky na čísle 041/562 54 32 počas pracovných dní v čase od 10:30 hod. do 14:30 hod., alebo na adrese jedalen@gvoza.sk.

Príloha – Prihláška na stravovanie v školskej jedálni

PaedDr. Peter MajerPozvánka na výstavuvložené: 05. 08. 2019

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline a Kysucká knižnica v Čadci pozývajú všetkých záujemcov o výtvarné umenie a dizajn na prezentačnú výstavu ročníkových projektov žiakov školy, ktorá sa uskutoční od 01. 08. 2019 do 27. 09. 2019 v priestoroch knižnice.

Prezentačná výstava patrí medzi tematické podujatia, zamerané na oslavu 10-teho výročia vzniku Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Srdečne pozývame!<< | 1 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené