SÚKROMNÁ
ŠKOLA
UMELECKÉHO
PRIEMYSLU

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 19. 09. 2019
meniny má Konštantín
zajtra Ľuboslav,Ľuboslava

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovAktuality

<< | 1 | >>
Základné informácie pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021vložené: 05. 09. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline poskytuje žiakom komplexné umelecké vzdelávanie vo vzdelávacom programe príslušného študijného odboru zameraného na výtvarné umenie a dizajn. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Forma štúdia je denná, s vyučovacím jazykom slovenským. Žiak získa po absolvovaní maturitnej skúšky úplné stredné odborné vzdelanie.

V školskom roku 2020/2021 ponúkame nasledujúce študijné odbory:

8603 M grafický a priestorový dizajn,
8604 M grafický dizajn,
8606 M fotografický dizajn,
8614 M dizajn interiéru.

Na štúdium sú prijímaní uchádzači na základe talentovej skúšky. Pre uchádzačov o štúdium organizujeme prípravný kurz kreslenia - http://www.skolaumenia.sk/kurzy-kreslenia.php.

Zároveň  sme pripravili pre záujemcov o štúdium podujatie „Deň otvorených dverí“, ktoré sa uskutoční 7. novembra 2019 (štvrtok). V prípade, že Vám tento deň nebude vyhovovať, môžete si dohodnúť osobné stretnutie v inom termíne.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov o štúdium na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline  nájdete na internetovej stránke - http://www.skolaumenia.sk/prijmacie_skusky.php.


Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyCesta k emocionálnej zrelosti vložené: 16. 09. 2019

Cesta k emocionálnej zrelosti je výchovno-vzdelávací program, ktorý realizujeme v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline od školského roku 2016/2017. Obsah programu je postavený na metódach sociálno-psychologického tréningu, metódach zvyšovania sociálnych kompetencií mladých ľudí, sociálneho učenia a aktivitách neformálneho vzdelávania.

Dňa 04. 09. 2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili triednických hodín s výchovným poradcom, ktoré boli tematicky zamerané na sebapoznávanie a spoznávanie nových spolužiakov. Ďalšie tematické stretnutia budú venované efektívnej komunikácii s okolím, riešeniu konfliktov, znižovaniu agresivity a rozvíjaniu asertívneho správania.

Ambíciou programu je začať s procesmi sebauvedomenia a emocionálneho dozrievania mladých ľudí v duchu spojenia rozumu a citu, čo sa nám úspešne darí.

PaedDr. Peter Majer


Maturita 2020 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúškyvložené: 16. 09. 2019

Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční 17. 03. 2020 (utorok) pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra a 18. 03. 2020 (streda) pre maturitný predmet anglický jazyk (úroveň B1 a úroveň B2).

Náhradný termín EČ a PFIČ MS z uvedených maturitných predmetov bol určený na 31. 03. 2020 a 01. 04. 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 03. 09. 2020 do 08. 09. 2020 na vybraných stredných školách v meste Žilina.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie o maturitných skúškach v školskom roku 2019/2020 sú zverejnené na internetovej stránke -  https://skolaumenia.sk/maturity.php.

Prílohy:

- Základné informácie o MS v školskom roku 2019/2020

- Špecifikácia testov zo SJL pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

- Špecifikácia testov z ANJ (úroveň B1) pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

- Špecifikácia testov z ANJ (úroveň B2) pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyŠkola priateľská k deťomvložené: 06. 09. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po štvrtýkrát zapojila do programu Slovenského výboru pre UNICEF s názvom „Škola priateľská k deťom“. 

Aktualizovaný program ponúka viaceré novinky, medzi ktoré patrí návšteva junior ambasádora UNICEF na našej škole, informačná kampaň o globálnych problémoch a humanitárnej pomoci vo svete a školská zbierka zástupcov žiackej školskej rady na pomoc deťom v rozvojových krajinách. Ku tradičným aktivitám patrí zapojenie školy do celoslovenskej zbierky Modrý gombík, vzdelávanie žiakov k ľudským právam a aktivity neformálneho vzdelávania.

Na realizácii programu sa budú podieľať zástupcovia žiackej školskej rady pod vedením jej koordinátora a výchovného poradcu.

PaedDr. Peter MajerNetradičný začiatok nového školského roka pre prváka Ivanavložené: 05. 09. 2019

viac foto v galérii

Pamätáte sa na malého Ivka a jeho záujem o štúdium na našej škole? Osudy tohto žiaka 9. ročníka Základnej školy vo Varíne sme vám predstavili asi pred pol rokom, kedy sa zúčastnil prezentácie komiksov v kníhkupectve Artforum. Čas pokročil a náš Ivko sa stal žiakom grafického dizajnu na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Jeho osudy pokračujú aj tento školský rok...

Ivan vyrástol (presne o 2,1 cm), pribral (presne o 2,3 kg) a zmenil sa mu hlas (trochu zhrubol). Oslovili sme ho s malou anketou ako sa mu páči naša škola, ako prežil prvý školský deň a ako vnímal netradičný začiatok novej etapy svojho života.

Ivanove odpovede nás potešili, ale aj prekvapili... Citujeme: „V škole sa mi veľmi páči, najmä pani triedna je pekná, ale aj ostatné spolužiačky sú pekné baby. Nevedel som, že v prváku bude toľko chalanov, je ich tu viac ako na základke, čo je super. Triedna nám rozdala kľúče od šatne a odfotili sme sa, no zabudol som si nagelovať ofinu, tak neviem ako to bude vyzerať. Páči sa mi aj riaditeľ, je taký free a aj učitelia vyzerajú super, najhorší je vraj dejepisár, tak neviem ako to zvládnem. Zistil som, že musíme chodiť na telesnú, aj keď sme oslobodení, takže asi zbytočne pôjdem ku lekárovi pre potvrdenie, aby som nemusel cvičiť.“

Ivan zareagoval aj na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v Mestskom divadle v Žiline: „Bolo to pekné, také iné ako na základke, kde sme boli všetci natlačení v telocvični. Páčilo sa mi, čo hovoril riaditeľ, že škola je bez šikanovania a sú tu dobré vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Teším sa na aktivity, projekty a výstavy ku neviemkoľkému výročiu vzniku školy. Dobré bolo aj to ako menili s majiteľom názvy školy na plagátoch, no ten starý si už nepamätám... Viem, že nový názov je Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline.“

Nuž Ivko, prajeme ti veľa šťastia v našej škole, nech sa Ti darí a nájdeš si cestu aj ku svojej Katke (mimochodom študuje v IV.A).

PaedDr. Peter Majer

Záujmová činnosť v školskom roku 2019/2020vložené: 03. 09. 2019

Vzdelávací poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie žiaka základnej a strednej školy. Vzdelávací poukaz vydá riaditeľ školy každému žiakovi na začiatku  školského roka. Žiak môže odovzdať vzdelávací poukaz škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude poskytovať záujmové vzdelávanie.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ako poskytovateľ záujmového vzdelávania prijíma vzdelávacie poukazy od žiakov do 13. septembra 2019. Predpísaný rozsah záujmového vzdelávania predstavuje najmenej 60 hodín za školský rok.Informácie o záujmovom vzdelávaní v školskom roku 2019/2020 sú dostupné na hlavnej nástenke vo vestibule školy.

Príloha – ponuka záujmového vzdelávania v školskom roku 2019/2020

 

PaedDr. Peter MajerZačiatok školského roka 2019/2020 – informácievložené: 19. 08. 2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 02. 09. 2019 (pondelok)  o 10:00 hod. v Mestskom divadle, Horný val 1/3, 010 01 Žilina. Žiaci 1. ročníka sa stretnú o 08:30 hod. v budove Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

Zoznamy žiakov 1. ročníka:

Trieda I.A – triedna učiteľka – Mgr. Helena Kučerová

Trieda I.B – triedna učiteľka – Mgr. Katarína Rybárová

 

Prosíme rodičov našich žiakov o úhradu školného v zmysle zmluvy o štúdiu v termíne do 31. 08. 2019– osobne na sekretariáte riaditeľa školy od 19. 08. 2019 do 28. 08. 2019 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod., alebo prevodom na účet IBAN: SK11 1100 0000 0026 2824 4018 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno žiaka).

V novom školskom roku Vám prajeme veľa úspechov v štúdiu a úsmevných dní v kolektíve spolužiakov.


Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyZmena názvu školyvložené: 20. 08. 2019

Vážení rodičia, partneri školy a milí žiaci,

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline oslavuje v roku 2019 desiate výročie od svojho vzniku, čo je nielen čas na rekapituláciu úspechov za uplynulé obdobie, ale aj začiatok ďalšej etapy v živote školy.  Novelou školského zákona od 01. 09. 2019 sa Súkromná stredná umelecká škola v Žiline stane Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Žiline.

Zmena názvu školy neovplyvní organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalšie smerovanie školy. Žiaci prijatí na štúdium podľa doterajších právnych predpisov študujú študijné odbory skupiny 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba.

Žiaci prijatí na štúdium od školského roku 2020/2021 budú vzdelávaní v študijných odboroch – 8602 M priemyselný dizajn, 8603 M grafický a priestorový dizajn, 8604 M grafický dizajn, 8606 M fotografický dizajn, 8614 M dizajn interiéru a 8641 M propagačné výtvarníctvo. 

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy


Pozvánka na rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. ročníkavložené: 19. 08. 2019

Vedenie školy pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční  10. septembra 2019 (utorok) o 16:00 hod. vo vestibule Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.
Súčasťou programu budú informácie o školských a mimoškolských akciách, ktoré pripravujeme pre žiakov školy a informácie o organizácii školského roka 2019/2020.

Teším sa na spoločné stretnutie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy


Stravovanie v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilinavložené: 19. 08. 2019

Obedy pre žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline sa poskytujú v dňoch školského vyučovania v čase od 11:30 hod. do 14:30 hod. v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina. Stravník si môže vybrať jedno z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre žiaka strednej školy  je 1,31 €. Prihláška na stravovanie sa nachádza v prílohe. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť do kancelárie školskej jedálne osobne, poštou, resp. nascanovanú mailom na adresu jedalen@gvoza.sk.

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina má zavedený elektronicky systém objednávania a výdaja stravy. Noví stravníci si objednávajú a prijímajú obedy prostredníctvom ISIC karty. Žiaci, ktorí nemajú ISIC kartu, môžu použiť autobusovú kartu SAD, alebo kartu MHD Žilina. Kartu je potrebné aktivovať v kancelárii školskej jedálne. Spôsob platenia a objednávania stravy je zverejnený na internetovej stránke – https://www.gvoza.sk/.

Doplňujúce informácie o stravovaní sú dostupné v kancelárii školskej jedálne, telefonicky na čísle 041/562 54 32 počas pracovných dní v čase od 10:30 hod. do 14:30 hod., alebo na adrese jedalen@gvoza.sk.

Príloha – Prihláška na stravovanie v školskej jedálni

PaedDr. Peter MajerPozvánka na výstavuvložené: 05. 08. 2019

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline a Kysucká knižnica v Čadci pozývajú všetkých záujemcov o výtvarné umenie a dizajn na prezentačnú výstavu ročníkových projektov žiakov školy, ktorá sa uskutoční od 01. 08. 2019 do 27. 09. 2019 v priestoroch knižnice.

Prezentačná výstava patrí medzi tematické podujatia, zamerané na oslavu 10-teho výročia vzniku Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Srdečne pozývame!<< | 1 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené