bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 09. 12. 2019
meniny má Izabela
zajtra Radúz

Projekty

Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie CSVUO


Projekt Erasmus days 2019
– Prehľad úspešne realizovaných projektov z programu Erasmus+ za roky 2014 – 2020

Aktuality

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021
(05. 09. 2019)


Netradičná návšteva v škole
(05. 12. 2019)


Dodržiavanie ľudských práv
(04. 12. 2019)


Červené stužky 2019
(04. 12. 2019)


Finančná olympiáda
(04. 12. 2019)


BEST IN ENGLISH po šiestykrát
(02. 12. 2019)


Prevencia drogových závislostí
(02. 12. 2019)


Keď listy menia životy ľudí
(29. 11. 2019)


Pohodlný Mikuláš
(29. 11. 2019)


Workshop plstenia
(29. 11. 2019)


Návšteva Múzea Andreja Kmeťa v Martine
(29. 11. 2019)


Učíme ako myslieť, nie čo si myslieť...
(26. 11. 2019)


Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
(26. 11. 2019)


Piece of Art – špeciálne vydanie časopisu
(22. 11. 2019)


Pozvánka na výstavu – Ilustrácia
(22. 11. 2019)


Židia v Žiline
(22. 11. 2019)


Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
(22. 11. 2019)


Juniorskí iBobríci
(22. 11. 2019)


Imatrikulácie žiakov 1. ročníka
(22. 11. 2019)


Workshop sieťotlače
(22. 11. 2019)


Stano Lajda spomína...
(14. 11. 2019)


Deň otvorených dverí 2019
(14. 11. 2019)


Erasmus+ Mobilita žiakov v Novom Jičíne
(12. 11. 2019)


Buď ako Bohuš – nakresli komiks a vyhraj
(11. 11. 2019)


Už sa to blíži...
(18. 10. 2019)


Pozvánka na rodičovské združenie
(05. 11. 2019)


Voľba členov do rady školy z radov rodičov
(05. 11. 2019)


Prípravný kurz kreslenia – úvodná hodina
(05. 11. 2019)


Tridsať rokov slobody a demokracie
(05. 11. 2019)


IT Fitness test – vyhodnotenie
(31. 10. 2019)


Nadácia Orange – Z dát do reality
(30. 10. 2019)


Strašidelná Halloweenpárty
(30. 10. 2019)


Týždeň celoživotného učenia
(30. 10. 2019)


Záložka do knihy spája slovenské školy – Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu
(30. 10. 2019)


Erasmus+ - Výber žiakov 3. ročníka na odbornú prax do Veľkej Británie ukončený
(30. 10. 2019)


Odborná exkurzia do Florencie
(29. 10. 2019)


Erasmus Days 2019
(29. 10. 2019)


Škola bez nenávisti – interný audit
(29. 10. 2019)


Erasmus+ - Pracovné stretnutie k projektu Trojhlas
(29. 10. 2019)


Odborná exkurzia do Prahy
(29. 10. 2019)


Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských zručností II.
(29. 10. 2019)


NÚCEM – Pridaná hodnota vo vzdelávaní
(29. 10. 2019)


Pocta Vincentovi Hložníkovi
(29. 10. 2019)


2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
(29. 10. 2019)


Odborná exkurzia do Londýna
(29. 10. 2019)


Dni nezábudiek 2019
(29. 10. 2019)


Mladí vo večnosti
(21. 10. 2019)


Budatínsky rínok 2019
(21. 10. 2019)


Digitálna škola
(21. 10. 2019)


Erasmus+ Mobilita pedagogických zamestnancov
(21. 10. 2019)


Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa II.
(21. 10. 2019)


Burza informácií
(18. 10. 2019)


Jaroslav Uhel a jeho umelecká činnosť
(18. 10. 2019)


Vyhodnotenie testovania profesijnej orientácie
(18. 10. 2019)


Možnosti vysokoškolského štúdia očami našich absolventov
(18. 10. 2019)


Erasmus+ Think critically
(18. 10. 2019)


Pozvánka na výstavu 3D v 2D
(02. 10. 2019)


Biela pastelka
(01. 10. 2019)


Európsky týždeň odborných zručností 2019
(30. 09. 2019)


Efektívne učenie
(30. 09. 2019)


Európsky deň jazykov
(30. 09. 2019)


Festival fotografie
(30. 09. 2019)


Hory kníh, túra za literami... a mať tak foťák v ruke...
(30. 09. 2019)


FIGURAMA 2019
(30. 09. 2019)


Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka
(30. 09. 2019)


Máme ďalších ocenených dofákov
(24. 09. 2019)


Súťaž „Klasici v komikse“ má svojich víťazov
(24. 09. 2019)


Expedícia DofE
(23. 09. 2019)


Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa
(23. 09. 2019)


Štúdium v zahraničí
(23. 09. 2019)


Tibor Uhrín v žilinskej SŠUP-ke
(23. 09. 2019)


Cesta k emocionálnej zrelosti
(16. 09. 2019)


Maturita 2020 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
(16. 09. 2019)


Škola priateľská k deťom
(06. 09. 2019)


Netradičný začiatok nového školského roka pre prváka Ivana
(05. 09. 2019)


Záujmová činnosť v školskom roku 2019/2020
(03. 09. 2019)


Začiatok školského roka 2019/2020 – informácie
(19. 08. 2019)


Zmena názvu školy
(20. 08. 2019)


Pozvánka na rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. ročníka
(19. 08. 2019)


Stravovanie v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina
(19. 08. 2019)


Pozvánka na výstavu
(05. 08. 2019)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovAktuality

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských zručností II.vložené: 29. 10. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline opätovne nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Inovitum, s. r. o., Žilina pri realizácii vzdelávacích školení so zameraním na rozvoj inovačných a podnikateľských zručností.

Pätnásť žiakov z 3. ročníka sa zúčastní v mesiacoch marec 2020 a máj 2020 vzdelávacích školení, ktoré budú realizované v rámci projektu ESF „Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce“. Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť zamestnancov a mladých ľudí prostredníctvom prehĺbenia znalostí v riadení inovácií a podnikateľských zručností pre potreby trhu práce 21. storočia.

Vzdelávanie v podnikateľskom a coworkingovomcentre BANKA, Žilina absolvovali v minulom školskom roku terajší žiaci 4. ročníka, ktorí zhodnotili organizáciu, priebeh a obsah vzdelávania na vysokej profesionálnej úrovni.

Čo sa naučia naši tretiaci? Pochopiť potreby zákazníkov a ponúknuť im vhodné riešenia, navrhovať a testovať svoje produkty s dôrazom na potreby zákazníkov, efektívne pracovať na vývoji projektového zámeru, identifikovať potreby zákazníkov, efektívne komunikovať so zákazníkmi, predávať svoje produkty a používať systémy na riadenie vzťahov so zákazníkmi, prezentovať svoje nápady a získavať ľudí do pracovných tímov, získavať finančné zdroje na realizáciu svojich plánov, používať moderné nástroje a online systémy na efektívny rozvoj nápadov a pod.

Výber žiakov bude realizovaný na vyučovacích hodinách ekonomiky. Doplňujúce informácie o projekte sú dostupné na internetovej stránke https://inokval.sk/.

PaedDr. Peter MajerNÚCEM – Pridaná hodnota vo vzdelávanívložené: 29. 10. 2019
Pridaná hodnota vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (PHV-SJL) predstavuje v súčasnosti jediný relevantný ukazovateľ, ktorý vypovedá o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a zároveň  zohľadňuje úroveň vedomostí, ktorú mali žiaci na vstupe, t.j. porovnáva výsledky žiakov základných škôl v Testovaní 9 a výsledky absolventov stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (EČ MS zo SJL).Údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní sú cennýmištatistickými výstupmi, pretože prezentujú informácie, ako sa  žiaci školy dokázali posunúť oproti ich počiatočnej úrovni.
VIAC...


Pocta Vincentovi Hložníkovivložené: 29. 10. 2019

viac foto v galérii

Pocta Vincentovi Hložníkovi k 100. výročiu narodenia“ bol názov našej školskej akcie pred budovou Považskej galérie umenia v Žiline, ktorú sme venovali tomuto významnému slovenskému maliarovi, grafikovi, ilustrátorovi, sochárovi a pedagógovi, predstaviteľovi expresionizmu.

Maľovanie podľa výtvarných diel národného umelca Vincenta Hložníka(1919 – 1997) bolo realizované v deňjeho narodenia – 22. októbra, kedy sa uskutočnila aj vernisáž novej výstavy jeho výtvarných diel v priestoroch žilinskej galérie. Poctu štetcom a farbou mu prišli vzdať naši druháci a tretiaci, ktorí verne zobrazili najznámejšie diela z jeho výtvarnej tvorby. Žiaci si odniesli nový umelecký zážitok a verím, že rovnako očarení boli aj okoloidúci pozorovatelia.

Sprievodným podujatím spomienky na 100. výročie narodenia Vincenta Hložníka sa stali netradičné vyučovacie hodiny kresby v 2., 3. a 4. ročníku, ktoré absolvovali žiaci našej školy predposledný októbrový týždeň v priestoroch galérie v sprievode pedagogických zamestnancov.

Informácie o novej expozícii Vincenta Hložníka nájdete na internetovej stránke Považskej galérie umenia v Žiline – www.pgu.sk.

Mgr. art. Andrej Mazúr2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakovvložené: 29. 10. 2019

viac foto v galérii

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline získala v roku 2019 finančnú podporu z grantového systému mesta Žilina vo výške 350,00 EUR na realizáciu projektu „2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov“. Spolufinancovanie vo výške 30 % zabezpečil zriaďovateľ školy.

Hlavným cieľom projektovej aktivity bolo vytvoriť podmienky pre začlenenie zdravotne znevýhodnených žiakov do spoločenského života formou netradičných výtvarných aktivít, rovesníckeho vzdelávania a skupinových workshopov. Partnerom našej spolupráce sa stali žiaci zo Spojenej školy internátnej, Fatranská 3221/22, Žilina.

Aktuálny workshop kyanotypie sme uskutočnili dňa 22. 10. 2019vo fotografickom ateliéri našej školy. Zámerom workshopubolo podporiť integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom rozvíjania ich výtvarného nadania a formovať pozitívne vzťahy medzi intaktnou populáciou a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Náš zámer sa splnil a žiaci z oboch partnerských škôl odchádzali z fotografického workshopu s úsmevom na tvári a fotogramom v ruke.

Vedenie školy ďakuje Mgr. Helene Šiškovej, ArtD., PaedDr. Ivete Homolovej a Ing. Šimonovi Klačkoviza spoluprácu pri organizácii uvedeného podujatia. Fotografie z workshopu zabezpečila Mgr. Zuzana Paurová zo Spojenej školy internátnej v Žiline.

PaedDr. Peter MajerOdborná exkurzia do Londýnavložené: 29. 10. 2019

Dňa 8. októbra 2019 sa skupina 26 druhákov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zúčastnila odbornej exkurzie, zameranej na spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok hlavného mesta Veľkej Británie.

Tohtoročný pobyt v Londýne bol zaujímavý nielen návštevou významných múzeí a galérií (Victoria & Albert Museum, BritishMuseum, TateBritan, TateModern a NationalGallery), ale aj demonštráciami za ochranu životného prostredia a dramatickými udalosťami v Stratforde.

Našich druhákov zaujala aj Čínska štvrť, historické centrum v okolí Tower a Buckinghamský palác s priľahlými záhradami. Svoj londýnsky pobyt ukončili 11. októbra 2019 prehliadkou Oxfordstreet. Vedenie školy ďakuje cestovej kancelárii Randon TRAVEL za spoluprácu pri organizácii exkurzie.

PaedDr. Peter MajerDni nezábudiek 2019vložené: 29. 10. 2019

viac foto v galérii

Verejná zbierka „Dni nezábudiek“ nadväzuje na Svetový deň duševného zdravia, ktorý si pripomíname 10. októbra. Tohtoročná zbierka, ktorú organizovala po desiatykrát nezisková organizácia Liga za duševné zdravie, bola zameraná na duševné zdravie detí.

Pre žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žilineto bola symbolická zbierka, pretože pred 10-timi rokmi, keď vznikla aj naša škola začínala svoju zbierkovú činnosť Liga za duševné zdravie.Rovnako akov minulosti,aj terajší žiaci z 2., 3. a 4. ročníka sa ochotne zapojili do celonárodnej zbierky.  Humánnym skutkom prispeli k oslave jubilejného 10. výročia vzniku našej školy.

Šesť tímovv dňoch 2. októbra 2019 až 4. októbra 2019 ponúkaloobyvateľom Žiliny symbol duševného zdravia – modrú nezábudku, ktorú si mohli kúpiť za dobrovoľný príspevok.Modrý kvietok rozkvitol aj na mnohých blúzkach a vetrovkách našich žiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Na realizácii celoslovenskej zbierky „Dni nezábudiek“sa podieľali–Lucia Čakajíková, Rebeka Zacharová, Lucia Silberová, Dominika Žáková, StellaSurmová, Natália Laurenčíková, Anna Kormanová a Lea Nagyová z II.A, Natália Šutá a Natália Krišťáková z III.A, Natália Štefániková a Natália Hanušová z III.B, Rebeka Šuveríková a Karolína Rešetárová zo IV.A.

Ďakujeme našim dobrovoľníčkam za ich motiváciu, ochotu a aktivitu, zároveň vyslovujeme poďakovanie v mene detí, pre ktorých bola zbierka organizovaná.

PaedDr. Ľubica Malíková, koordinátorka prevencieMladí vo večnostivložené: 21. 10. 2019

viac foto v galérii

Slovenské národné povstanie (august 1944 – október 1944) patrí medzi významné udalosti našich dejín. Pri príležitosti spomienky na 75-te výročie od vzniku a potlačenia tohto ozbrojeného vystúpenia Slovákov proti nacistickej okupácii sme pripravili v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline netradičnú besedu spojenú s prezentáciou literárnej tvorby mladých bojovníkov, ktorí položili svoj život počas Slovenského národného povstania.

Milan Marček, Marcel Herz, Ján Brocko, Boris Kocúr, Evžen Karvaš, Ján Novák a Otto Frank sú pre dnešnú mladú generáciu neznáme postavy z minulosti. Naši prváci však budú mať príležitosť spoznať osudy týchto mladých hrdinov dňa 23. 10. 2019 počas historicko-literárneho pásma, ktorým bude sprevádzať literárny a kultúrny historik Peter Cabadaj z Matice slovenskej v Martine. Čítanie z literárnej tvorby mladých básnikov odprezentujú žiačky III.B pod vedením Mgr. Evy Štalmachovej.

PaedDr. Peter MajerBudatínsky rínok 2019vložené: 21. 10. 2019

Budatínsky rínok patrí medzi podujatia, ktorých sa pravidelne zúčastňuje aj Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline. Tohtoročnú atmosféru remeselníckych trhov, ktoré organizuje Žilinský samosprávny kraj v areáli Považského múzea v Žiline, doplnila nová archeologická expozícia „Pred hradbami, za hradbami“, drotárska rozprávka, workshopy hrnčiarstva a hudobný program. Súčasťou programu bola prezentácia stredných odborných škôl a predajcov šperkov, keramiky, včelích produktov, drotárskych výrobkov a pod.

Dňa 20. októbra 2019 sa naše žiačky – Lucia Čakajíková, Rebeka Zacharová a Estelle Marečková pod vedením PaedDr. Ivety Homolovej – prezliekli do tradičných krojov a prezentovali Súkromnú školu umeleckého priemyslu v Žiline. Napriek tomu, že naša škola je strednou školou so zameraním na výtvarné umenie a dizajn, prezentovali sme zaujímavé produkty a výtvarné práce žiakov, ktoré zaujali aj návštevníkov tohto podujatia.

Vedenie školy ďakuje PaedDr. Ivete Homolovej za spoluprácu pri organizácii uvedeného podujatia.

PaedDr. Peter MajerDigitálna školavložené: 21. 10. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po druhýkrát zapojila do celoslovenského projektu „Digitálna škola“, ktorý je realizovaný pod záštitou ČSOB, a.s. Zámerom projektu je interaktívnou formou oboznámiť žiakov základných a stredných škôl so zásadami bezpečného používania internetu.

Žiaci 1. a 2. ročníka našej školy sa zapoja do vedomostného testu „digitálnej inteligencie“, ktorý budeme realizovať na vyučovacích hodinách informatiky a počítačovej grafiky od 21. 10. 2019 do 25. 10. 2019. Netradičnou formou sa naučia ako zostať v bezpečí na verejnej sieti wifi, ako nastaviť dobré heslo v počítači alebo smartfóne, ako bezpečne nakupovať na internete a v e-shopoch, ako bojovať so spamom, alebo si ochrániť svoj účet po hacknutí loginu alebo hesla na sociálnych sieťach.

Doplňujúce informácie o projekte sú zverejnené na www.digitalnainteligencia.sk.

 

PaedDr. Peter MajerErasmus+ Mobilita pedagogických zamestnancovvložené: 21. 10. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline realizuje v aktuálnom školskom roku  mobilitný projekt „Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania III“, ktorý bol finančne podporený z programu Erasmus+ (KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 16.645,00 EUR.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania umeleckého zamerania, umožniť pedagogickým zamestnancom získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu a zvýšiť postavenie školy v podmienkach Európskej únie.

Škola zabezpečila štruktúrované vzdelávacie kurzy v oblasti jazykového a odborného umeleckého vzdelávania pre šiestich pedagogických zamestnancov v spolupráci s partnerskými vzdelávacími inštitúciami vo Veľkej Británii „Bell Educational Services" a „InterEducation". PhDr. Dagmar Baranová, Mgr. art. Pavla Lazárková Trizujlaková, PhD. a Mgr. Viera Sebínová sa zúčastnili jazykových vzdelávacích kurzov v Cambridge, Ing. Šimon Klačko a Ing. Jakub Záhorák absolvovali vzdelávací kurz so zameraním na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní v Cardiffe a zástupca riaditeľa sa zúčastnil umeleckého vzdelávacieho kurzu v Colchestri. Súčasťou programu boli diskusie, workshopy, kultúrne podujatia a návštevy múzeí a galérií.

Zapojenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline do mobilitného projektu je výsledkom dlhodobého zámeru vedenia školy rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti pedagogických zamestnancov v cudzom jazyku pri výkone odborných činností umeleckého zamerania a zvýšiť ich kvalifikáciu a odbornosť účasťou na štruktúrovaných vzdelávacích kurzoch v zahraničí. 

Účasť na mobilitách poskytla pedagogickým zamestnancom možnosť využívať inovatívne metódy, formy a prostriedky vo vyučovaní. Implementácia výsledkov projektu bude súčasťou nových školských vzdelávacích programov pre študijné odbory skupiny 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba.

 

PaedDr. Peter MajerNie je všetko pravda, čo sa zdieľa II.vložené: 21. 10. 2019

Dňa 11. októbra 2019 sa uskutočnilo na Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina záverečné stretnutie zástupcov žiackych školských rád ku realizácii projektu „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“, ktorý bol finančne podporený v rámci grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac“. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť informovanosť mladých ľudí v oblasti prevencie pred dezinformáciami v mediálnom priestore.

Rovesníckeho vzdelávania sa zúčastnili aj žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline –Vittoria Stančíková a Radoslav Byrtus z III.A, Katarína Mária Vajani, Martin Sipták a Michal Praták zo IV.A. Naši zástupcovia pripravili aktivitu s názvom „Je Zem plochá?“, počas ktorej sa rozprúdila zaujímavá diskusia dvoch argumentujúcich táborov.

Výsledkom práce účastníkov projektu bude propagačné video a informačná brožúrka obsahujúca žiacke návrhy na aktivity v boji proti dezinformáciám, ktorá bude inšpiráciou pre vyučovanie mediálnej výchovy, etickej výchovy a občianskej náuky na základných a stredných školách.

PaedDr. Peter MajerBurza informáciívložené: 18. 10. 2019

viac foto v galérii

Dňa 10. októbra 2019 sa v hoteli Slovakia konal ďalší ročník „Burzy informácií“ pre žiakov základných škôl. Žiaci získali informácie o možnostiach štúdia na stredných školách, vrátane Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

Dievčatá z III.A – Jaroslava Labudová, Veronika Majerčíková a Alexandra  Ščuryová  sa zhostili svojej úlohy – informovať záujemcov o štúdium na našej škole – veľmi dobre, čo potvrdil aj záujem z radov žiakov základných škôl.

PaedDr. Iveta HomolováJaroslav Uhel a jeho umelecká činnosťvložené: 18. 10. 2019

Dňa 09. 10. 2019 sme my, žiaci III.B navštívili srdce Kysúc – mesto Čadca. Zavítali sme sem kvôli vernisáži spojenej s prednáškou, ktorú prišiel prezentovať do okresnej knižnice pán prof. PaedDr.  Jaroslav Uhel, ArtD.

Jaroslav Uhel sa narodil 18. januára 1954 v Liptovskom Mikuláši. Venuje sa maľbe, no i grafickému a knižnému dizajnu a ilustráciám. Uhelova umelecká činnosť je u nás doma v úzadí. Pritom okrem slovenských miest vystavoval v Prahe, Varšave, Bukurešti, Moskve a Mníchove. Jeho diela sa nachádzajú v štátnych a v súkromných zbierkach milovníkov výtvarného umenia. V roku 2000 sa stal laureátom Ceny Masarykovej Akadémie umení v Prahe za umeleckú činnosť. Počas netradičnej prednášky, ktorá bola spojená s hrou na klavíri, nám opísal proces svojho tvorenia.

Z prednášky sme si odniesli príjemný kultúrny a umelecký zážitok, a to aj vďaka originálnym ukážkam a slovám od pána Uhela. Verím, že v blízkej dobe budeme mať možnosť spoznať ďalšieho takého človeka akým je pán profesor.

Klaudia Ďugelová, III.BVyhodnotenie testovania profesijnej orientácievložené: 18. 10. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline od svojho vzniku v roku 2009. Medzi významné oblasti spolupráce  patria preventívne aktivity, psychologická intervencia a testovanie profesijnej orientácie žiakov 3. ročníka.

Do testovania profesijnej orientácie sa zapojilo minulý školský rok 50 tretiakov. Vyhodnotenie testovania sa uskutočnilo v termíne 07. 10. 2019 a 09. 10. 2019. PhDr. Natália Pejskarová a PhDr. Kristína Zimenová predstavili žiakom jednotlivé profily osobnosti, ktoré ponúkajú možnosti ďalšieho profesijného smerovania.

Vedenie školy ďakuje zamestnancom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline za spoluprácu pri realizácii preventívnych aktivít, ktoré smerujú k úspešnému uplatneniu žiakov na trhu práce.

PaedDr. Peter MajerMožnosti vysokoškolského štúdia očami našich absolventovvložené: 18. 10. 2019

Dňa 11. 10. 2019 prišli na Súkromnú školu umeleckého priemyslu v Žiline bývalí absolventi Diana Hreusová a Michal Štalmach. Tohtoročných štvrtákov informovali o možnostiach štúdia na Technickej univerzite v Košiciach a Univerzite Tomáše Bati v Zlíne.

Sme radi, že naši bývalí žiaci nezabúdajú na svojich mladších spolužiakov a sú ochotní im poradiť pri výbere vysokej školy a poskytnúť informácie „z prvej ruky“.

PaedDr. Iveta HomolováErasmus+ Think criticallyvložené: 18. 10. 2019

viac foto v galérii

Na začiatok by som rád uviedol  dve dôležité, často vedené otázky: „Čo je Erasmus+?“ a „Prečo sa oplatí zúčastniť aktivít v tomto programe?“. Aby sme boli v obraze, Erasmus+ je medzinárodný program financovaný z fondov Európskej únie, podporujúci vzdelávanie, odbornú prípravu a rozvoj mládeže v zahraničí. Iným spôsobom povedané, jedná sa o skvelú príležitosť pre rozvoj vlastných jazykových a komunikačných schopností, čím pristupujeme k otázke číslo dva. Erasmus+ je príležitosť pre mladých ľudí získať nové vedomosti a skúseností, vrátane spoznávania nových krajov a kultúr, prírodných pamiatok, zlepšiť si jazykové schopnosti, možnosť vystúpiť mimo komfortnej zóny, a predovšetkým... spoznávať nových ľudí, byť súčasťou komunity nových, nevšedných jedincov z rôznych kútov Európy. Presne to a omnoho viac sme zažili počas mládežníckej výmeny, realizovanej v rámci projektu „Think critically“.

Miestom konania mládežníckej výmeny, ktorá trvala od 01. 10. 2019 do 12. 10. 2019, bola turistická chata Lodiar, sídliaca v dedine Počúvadlo, neďaleko Banskej Štiavnice. Pobytu v tejto malebnej oblasti v okolí Štiavnických vrchov sa na 12 dní zúčastnili študenti zo štyroch krajín Európy: Španielska, Litvy, Maďarska a Slovenska. Okrem nás sa v hoteli nachádzala aj skupina dobrosrdečných kuchárok, ktoré vždy dobre navarili, a taktiež skupinka mačiek, ktoré nám vedeli vyčariť úsmev na tvári, keď už nič iné nezaberalo. Na starosti nás mal hlavný líder a jeho spoločníci, ktorí nás podnecovali k vzájomnej komunikácii prostredníctvom rôznych aktivít.

Prvé dni pobytu mali predovšetkým teambuildingovú funkciu. Podarilo sa nám nielen získať nových zahraničných priateľov, ale aj utvrdiť vzťahy so súkmeňovcami. Hneď ako boli „ľady prelomené“, bolo načase začať plniť určené cvičenia a aktivity. Postupovali sme podľa pravidelného denného rozvrhu, ktorý zahrňoval štyri „schôdzky“ (sessions), počas ktorých dané aktivity prebiehali. Tieto cvičenia, častokrát rôznorodé a kreatívne, zahŕňali tímovú spoluprácu, čím bola podporená idea o kritickom myslení. Mimo klasických procedúr nám skrášľovali pobyt aj mnohé špeciálne podujatia ako „Noc talentov“, ktorej sa mohol zúčastniť ktokoľvek s nejakým nadaním alebo talentom. Ďalším obľúbeným podujatím sa stalo divadelné predstavenie s tematikou kritického myslenia.

Hlavným spôsobom trávenia voľného času sa stali predovšetkým každodenné večierky, ktoré sme si všetci dozaista užili. Najambicióznejším podujatím bol skupinový výlet do Banskej Štiavnice a následná túra na Sitno, pričom obidva výlety dopadli nanajvýš úžasne. Po návšteve banského mesta sme nasledujúci deň zhodnotili naše zážitky z tohto skvelého projektu. Smutnou skutočnosťou bolo počasie, ktoré nám okrem hlasiviek pokazilo aj dobrú náladu. Častokrát nám prialo, no väčšinou sa jednalo o dôvod prudkého poklesu zdravia u väčšiny účastníkov. Napriek tomu sme to však nevzdali a po vypití hektolitrov vriaceho presladeného čaju sme boli schopní dať sa dokopy a spoločne dovŕšiť začaté dielo.

Ako je známe, prvé a posledné dni sú vždy tie najťažšie. Lepšie by sa to ani vyjadriť nedalo. Deň odchodu mnohým z nás lámal srdcia.  Je takmer nepochopiteľné pochopiť, ako sa dokáže za necelých 12 dní skoro 80 ľudí rôzneho pôvodu, názorov a správania tak neuveriteľne zblížiť. Rád by som sa ešte raz vrátil k prvej otázke, ktorú som položil „Čo je Erasmus+?“. Nuž, odpoveď je jednoduchá... Sú to ľudia, nezáleží kto, nezáleží odkiaľ, nezáleží ako ani prečo... Zároveň je to ten najpádnejší argument na otázku: „Prečo by som sa mal stať jeho súčasťou?“. Určite by sa dalo polemizovať, že sa jedná o dosť sentimentálny dôvod, a do istej miery je to pravda. Na druhú stranu, lepšie sa to ani vysvetliť nedá...

Veľké poďakovanie patrí pani Mgr. art. Anne Brunovej, ktorá sa o nás starala ako naša mama...

 

Michal Mordel, II.APozvánka na výstavu 3D v 2Dvložené: 02. 10. 2019

viac foto v galérii

Výstava študentského dizajnu nazvaná „3D v 2D“ predstavuje len malú ukážku toho, čo žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, v rámci odborného výtvarného vzdelávania, riešia. Zamerania jednotlivých odborov štúdia sa odvíjajú od plošných techník, v grafickom a fotografickom dizajne, k priestorovým trojrozmerným návrhom a objektom, v odboroch priemyselný, priestorový a interiérový dizajn. Škola v tomto roku oslavuje desiate výročie svojho vzniku a výstava je jednou z prvých prezentácií, ktorými chce žilinskej verejnosti priblížiť, kam sa za uplynulé roky kvalitatívne posunula.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 16. 10. 2019 (streda) o 16:00 hod. v Administratívnom centre, Poštová 1, Žilina.

Pozvánka na výstavu

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyBiela pastelkavložené: 01. 10. 2019

Zbierka Biela pastelka je organizovaná občianskym združením Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vďaka pomoci verejnosti  zbierka  zlepšuje život nevidiacim ľuďom.

20. september 2019 bol deň verejnej zbierky na podporu pre nevidiacich ľudí, ktorej sa zúčastnili aj žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Jej cieľom bolo získať finančné prostriedky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Získaná suma bude použitá na poskytnutie sociálneho poradenstva,  rehabilitácie a aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Veľká vďaka za prejavené sociálne cítenie, vynaložené úsilie, pochopenie, trpezlivosť a snahu pomôcť patrí žiakom z 2.B triedy: Dávidovi Sučikovi, Dominike Petrekovej a Beáte Budošovej. Doplňujúce informácie o zbierke sú zverejnené na internetovej stránke https://bielapastelka.sk/.

PaedDr. Ľubica MalíkováEurópsky týždeň odborných zručností 2019vložené: 30. 09. 2019

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatívou Európskej komisie, do ktorej sa pravidelne zapája aj Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline. Minulý školský rok sme získali 3. miesto v celoslovenskej súťaži o najzaujímavejšie podujatia organizované na podporu odborného vzdelávania a prípravy.

Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa uskutoční od 14. októbra 2019 do 18. októbra 2019. Najdôležitejšou súčasťou iniciatívy sú však vzdelávacie podujatia, workshopy, besedy, súťaže a ďalšie sprievodné aktivity realizované od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Naša škola pripravila v školskom roku 2019/2020 viaceré tematické podujatia, ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu a atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy umeleckého zamerania, napr. Deň otvorených dverí, kreatívne workshopy pre žiakov a verejnosť, odborné prednášky a besedy s vysokoškolskými pedagógmi, výtvarníkmi, grafikmi, dizajnérmi a pod.

Tohtoročná téma Európskeho týždňa odborných zručností má názov „Odborné vzdelávanie a príprava pre všetkých – zručnosti pre život“, preto našu pozornosť budeme venovať aj vzdelávacím podujatiam pre dospelých účastníkov. Záujemcovia o výtvarné umenie z radov verejnosti môžu využiť našu pravidelnú ponuku výtvarných kurzov, ktoré sú tento rok tematicky zamerané na kresbu a počítačovú grafiku - https://skolaumenia.sk/kurzy-kreslenia.php.

PaedDr. Peter Majer


Efektívne učenievložené: 30. 09. 2019

Ako sa efektívne učiť? Čo je metóda 5P? Ako uplatniť aktívne čítanie v procese učenia? Čo je učebný štýl?... To sú príklady otázok, na ktoré odpovede dostali žiaci I.A a I.B počas interaktívneho stretnutia so psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline.

Prednášky spojené s prezentáciou odporúčaní ku zlepšeniu systému učenia sa a spoznávaniu vlastného učebného štýlu sa uskutočnili 30. 09. 2019 a 02. 10. 2019. Problematika efektívneho učenia patrí medzi kľúčové oblasti vzdelávania na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline, preto jej venujeme významnú pozornosť už od nástupu žiakov na štúdium do 1. ročníka.

PaedDr. Peter Majer<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené