Juniorskí iBobríci

iBobor je medzinárodná online súťaž pre žiakov základných a stredných škôl so záujmom o informatiku. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí o informačné a komunikačné technológie a ich aktívne využívanie v praktickom živote.

Read more

Read more

English rules the world…

Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo za sychravého britského počasia a v netradičných domácich podmienkach školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Po prvýkrát si 26 olympionikov z našej sšupky vyskúšalo jazykovú súťaž v online prostredí. Zásluhou Read more

Read more

ARTFORUM je naše fórum

„Hoďte očko na výstavu našich tvorivých študentov! Chlebíčky vám nedáme, ale vychutnáte si vynikajúce ilustrácie o malom múdrom invenčom inovátorovi.“

V dňoch 19. novembra 2020 až 31. decembra 2020 vás pozývame do kníhkupectva Artforum v Žiline na malú Read more

Read more

Prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium začínajú online formou

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline začína realizovať prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022 v online prostredí. Prvé virtuálne stretnutie sa uskutoční dňa 24. 11. 2020 (utorok) o 18:00 hod. prostredníctvom platformy Google Meet a odkazu na link Read more

Read more

November – mesiac ochrany práv detí

November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch. Tento fenomén, ktorý často uniká pozornosti spoločnosti, je potrebné prezentovať a informovať o ňom verejnosť.

Dňa 19. 11. 2020 sme si pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí Read more

Read more

Maratón písania listov

Write for Rights je najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť pravidelne pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december). Ľudia z celého sveta píšu a odosielajú počas niekoľkých týždňov milióny listov solidarity a petícií, Read more

Read more

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole v školskom roku 2020/2021

Ľudské práva definuje Všeobecná deklarácia ľudských práv ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. K ďalším dokumentom upravujúcim špecifické oblasti ľudských práv patrí Dohovor Read more

Read more

DOD 2020

Milí priatelia a priaznivci školy,

dnes po prvýkrát prezentujeme Súkromnú školu umeleckého priemyslu v Žiline prostredníctvom virtuálneho Dňa otvorených dverí. Čo sme pre vás pripravili?

Prezentačné video

Prostredníctvom krátkeho videa vstúpite do priestorov školy, navštívite odborné Read more

Read more

Príprava na talentovú skúšku

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022 prípravné kurzy kreslenia, s predpokladaným termínom začiatku 23. 11. 2020.

Uchádzači o štúdium na našej škole majú stále možnosť prihlásiť sa na kurz formou online prihlášky –  https://www.skolaumenia.sk/pripravne-kurzy/ Read more

Read more

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,

vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18. novembra 2020 (streda) o 16:00 hod. formou online stretnutí s triednymi učiteľmi. Obsahom rodičovského združenia bude zhodnotenie dochádzky, Read more

Read more