SÚKROMNÁ
ŠKOLA
UMELECKÉHO
PRIEMYSLU

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 19. 09. 2019
meniny má Konštantín
zajtra Ľuboslav,Ľuboslava

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovArchív - galéria šk.rok 2017/2018

Študenti


Akcie

Máš umelecké črevo?
 
Židia v Žiline
 
Erasmus+ - prvé stretnutie v Jihlave
 
Prevencia drogových závislostí
 
Ocenenie pre Mgr. Helenu Šiškovú, ArtD.
 
Festival „Dni detskej knihy 2018“
 
Deň otvorených dverí 2017
 
Netradičné vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 
Finančná podpora mesta Žilina
 
Svetový deň grafiky a dizajnu
 
Maratón písania listov – 1. časť
 
Európsky deň jazykov
 
Tvorba 2018
 
TO SME MY 2018
 
Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave
 
DOD VŠVU v Bratislave
 
Exkurzia do Ateliéru multimediálnej tvorby
 
Praha 2017
 
Dni detskej knihy 2018
 
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
 
Paríž 2017
 
Umením proti radikalizácii
 
Exkurzia do Bratislavy
 
Workshop komiksu
 
Extrémizmus a radikalizmus
 
Najkrajšie knihy Slovenska 2017
 
Maratón písania listov – 2. časť
 
Živá knižnica
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
 
Materská škola v Strážove
 
Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
 
Záložka do knihy spája slovenské školy
 
John Skelton u nás
 
Československá vzájomnosť v umeleckých odboroch
 
Hrou proti AIDS/HIV
 
Bienále grafického dizajnu v Brne
 
Budatínsky rínok 2017
 
Dni detskej knihy 2018 – beseda
 
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania II.
 
Kurz na ochranu života a zdravia
 
Divadelné predstavenie Fahrenheit 451
 
Posledné zvonenie
 
Game Over
 
Workshop staromajstrovských techník
 
Školská grilovačka 2018
 
Finančná akadémia 2017
 
Deň Európy
 
Druhý kickoff meeting v Jihlave
 
Ukončenie školského roka 2017/2018
 
Obhajoby ročníkových projektov
 
Kreativita mladých grafikov 2018
 
Nápad pre folklór – Ukáž sa
 
Modrotlač a výroba drevených hračiek
 
Plenér Terchová
 
Shakespeare´s Day po piatykrát
 
Prezentácia Fakulty umenia Ostravskej univerzity
 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
 
Medzinárodný deň študentstva
 
Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu
 
Finančná podpora mesta Žilina
 
Regionálne dejiny Žiliny
 
Simulované študentské voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
 
PRO SLAVIS 2017
 
Prezentácia UTB
 
Miestne centrum DofE
 
Adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníka
 
Poruchy príjmu potravy
 
Máš umelecké črevo?
 
Erasmus+– Česko-slovenská spolupráca
 
Vyhodnotenie PČOZ MS
 
Obhajoby polročných samostatných prác
 

Naše práce


Výstavy

 
Všetky fotografie použité na týchto stránkach sú majetkom SSUŠ.
Na všetky uvedené fotografie sa vzťahujú autorské práva.
Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom školy.
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené