Kurzy pre verejnosť

KURZY PRE VEREJNOSŤ

Prihlasovanie na kurzy pre dospelých je pre školský rok 2022/2023 ukončené.

Kurzy sa otvárajú pri minimálnom počte 10 účastníkov.

Kresba (pre dospelých účastníkov)

Vzdelávací cieľ: získanie základných a pokročilejších výtvarných zručností.
Cieľová skupina: všetci, ktorí majú záujem zdokonaliť svoj výtvarný prejav.
Organizácia kurzu: kurz sa koná jeden krát týždenne v rozsahu 2 hodín v období november – marec. Celková dotácia je 30 hodín.

Náplň kurzu:
úvod do problematiky výtvarného prejavu
kompozícia, proporcie, perspektíva
základy kresby
kresba zátišia

Cena kurzu: 4,- € za 1 hodinu. Celková cena 120,- € je splatná na úvodnej hodine.

Prihláška – Kresba

Počítačová grafika (pre dospelých účastníkov)

Vzdelávací cieľ: získanie základných znalostí z oblasti vytvárania a spracovania digitálneho obrazu.
Cieľová skupina: všetci, ktorí majú záujem získať základné vedomosti z oblasti digitálnej fotografie a počítačovej grafiky.
Organizácia kurzu: kurz sa koná jeden krát týždenne v rozsahu 2 hodín v období november – marec. Celková dotácia je 30 hodín.

Náplň kurzu:
vznik digitálneho obrazu
spracovanie digitálneho obrazu
práca s grafickým softvérom (Photoshop a iné)

Cena kurzu: 4,- € za 1 hodinu. Celková cena 120,- € je splatná na úvodnej hodine.

Prihláška – Počítačová grafika