Poradenstvo pre jednotlivcov, páry a rodiny

Bezplatné rodinné poradne pomôžu nájsť stratenú rovnováhu v sociálnych vzťahoch a vyriešiť problémy v manželstve, medzi členmi rodiny, priateľmi, kolegami a v ďalších medziľudských vzťahoch.

Národný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Rodinné poradne poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ vznikol s cieľom posilniť medziľudské vzťahy a porozumenie medzi generáciami. Rodinné poradne majú pomôcť zmierniť napätie a zlepšiť komunikáciu vo vzťahoch a vytvoriť systém prevencie duševných chorôb.

Projekt bezplatných rodinných poradní nadväzuje na tradíciu manželských a predmanželských poradní, ktoré fungovali na Slovensku od roku 1971 do roku 2005. Odborné činnosti v každej rodinnej poradni poskytujú psychológovia, sociálni pracovnici, právnici a iní odborníci, ktorí zabezpečia komplexné poradenstvo v súkromných a spoločenských vzťahoch.

Kontakt na rodinnú poradňu: Kálov 1, 010 01 Žilina, ropoza@upsvr.gov.sk, 0918638951. Doplňujúce informácie o rodinných poradniach sú zverejnené na internetovej stránke https://www.rodinnaporadna.gov.sk/.

PaedDr. Peter Majer, výchovný poradca