SÚKROMNÁ
ŠKOLA
UMELECKÉHO
PRIEMYSLU

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 21. 08. 2019
meniny má Jana
zajtra Tichomír

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
študijné odbory prijímacie skúšky prípravný kurz kreslenia vzdelávacie programy


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovPrijímacie skúšky

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Dizajn - grafický a priestorový dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Propagačná grafika

Dizajn interiéru
 

Zmluva o štúdiu pre školský rok 2019/2020


Ponuka študijných odborov pre školský rok 2019/2020:

Priestorový dizajn – študijný odbor:                        8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn

Reklamný dizajn – študijný odbor:                          8260 M propagačné výtvarníctvo

Grafický dizajn – študijný odbor:                            8261 M propagačná grafika

Interiérový dizajn – študijný odbor:                        8299 M dizajn interiéru


Na štúdium sú prijímaní uchádzači na základe talentovej skúšky(§ 62 ods. 6 a ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pre uchádzačov o štúdium organizujeme prípravný kurz kreslenia - http://www.skolaumenia.sk/kurzy-kreslenia.php.

 

Prijímací postup:

- Riaditeľ školy zverejní kritériá prijímacieho konania do 1. februára 2019.
Uchádzači o štúdium podávajú riadne vyplnenú prihlášku na svoju základnú školu do 20. februára 2019 a základná škola (príp. zákonný zástupca) doručí prihlášku na našu školu do 28. februára 2019.
- Na prihláške musí byť uvedený presný názov študijného odboru a kód študijného odboru.
- Talentové skúšky pozostávajú z hodnotenia výtvarných prác a písomného testu všeobecného prehľadu na úrovni vedomostí zo základnej školy. Do celkového hodnotenia sa započítava aj priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov na základnej škole. 

Kritéria prijímacieho konania

Uchádzač o štúdium má možnosť požiadať o grant na financovanie štúdia.
KUBIKUM - GRANT
KUBIKUM - GRANT - Žiadosť


Financovanie štúdia:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov štúdia v prvom ročníku predstavuje 50,- € mesačne a je splatný v dvoch splátkach (k 01. 09. a 01. 02. kalendárneho roka). V ďalších ročníkoch sa príspevok znižuje na základe študijných výsledkov o 10,- € pre vyznamenaných žiakov a o 5,- € pre žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre. Zápisné v sume 30,- € sa uhrádza po prijatí na štúdium pri zápise.

 

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené