Aktuality

Cvičná expedícia DofE 2021

Vyvrcholením celoročného úsilia pri plnení aktivít a cieľov  rámci programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) je dobrodružná expedícia, ktorá…

Dobrodružná expedícia DofE 2021

Vyvrcholením celoročného úsilia pri plnení aktivít a cieľov v rámci programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) je dobrodružná expedícia,…

Exkurzia Bratislava

V dňoch 16. septembra 2021 a 22. septembra 2021 sa žiaci 2. ročníka študjného odboru 8603 M grafický a priestorový…

Autoportrét – pozvánka na výstavu

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pripravila výstavu výtvarných prác žiakov na tému „Autoportrét“. Žiaci 2. ročníka sa predstavia od 05.…