Zamestnanci

ZAMESTNANCI

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy
PaedDr. Peter Majer
zástupca riaditeľa
Mgr. Ivana Staníková
vedúca ekonomického oddelenia
Zuzana Ondrišíková
študijná referentka
Mgr. Darina Arce
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
PhDr. Dagmar Baranová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
Mgr. Milan Bibík
učiteľ pre všeobecné vzdelávanie
Mgr. art. Anna Brunová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
PaedDr. Iveta Homolová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Jana Hrabovská
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Ing. Šimon Klačko
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Helena Kučerová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
Mgr. art. Andrea Lachová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
akad. mal. Stanislav Lajda
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD.
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Ing. Ondrej Malík
učiteľ pre všeobecné vzdelávanie
PaedDr. Ľubica Malíková
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Andrej Mazúr
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Daniela Mládenková
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Eva Mundierová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
akad. mal. Peter Pisár
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Katarína Rybárová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Viera Sebínová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
Mgr. art. Martina Škrobianová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Eva Štalmachová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
Mgr. Andrea Vitteková
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Ing. Jakub Záhorák
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Róbert Záhoranský
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Martin Záhumenský
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Veronika Luksa
školská psychologička
Eva Mintálová
vrátnička - informátorka
Božena Kučerová
upratovačka
Helena Lukáčová
upratovačka