Zamestnanci

ZAMESTNANCI

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy
PaedDr. Peter Majer, MBA
zástupca riaditeľa
Mgr. Ivana Staníková
zástupkyňa riaditeľa
Zuzana Ondrišíková
študijná referentka
Mgr. Darina Arce
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
PhDr. Dagmar Baranová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
Mgr. Milan Bibík
učiteľ pre všeobecné vzdelávanie
PhDr. Zuzana Ďurníková Ondráčková, PhD.
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
Ing. arch. Zuzana Gruňová, PhD.
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Ing. Lenka Hajdučíková
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
PaedDr. Iveta Homolová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Jana Hrabovská
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Ing. Šimon Klačko
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Mária Krpelan
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Helena Kučerová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
Mgr. art. Andrea Lachová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD.
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Ľubomír Mati
učiteľ pre umelecké vzdelávanie​
Mgr. art. Andrej Mazúr
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Martina Michnicová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Daniela Mládenková
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Eva Mundierová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
akad. mal. Peter Pisár
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Katarína Rybárová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Martina Škrobianová
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Eva Štalmachová
učiteľka pre všeobecné vzdelávanie
Mgr. Andrea Vitteková
učiteľka pre umelecké vzdelávanie
Ing. Jakub Záhorák
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Róbert Záhoranský
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. art. Martin Záhumenský
učiteľ pre umelecké vzdelávanie
Mgr. Veronika Luksa
školská psychologička
Eva Mintálová
vrátnička - informátorka
Božena Kučerová
upratovačka
Anna Urbaníková
upratovačka