Stravovanie

STRAVOVANIE

Stravovanie pre žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline poskytuje  Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina v dňoch školského vyučovania v čase od 11:30 hod. do 14:30 hod. Stravník si môže vybrať jedno z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre žiaka strednej školy pre školský rok 2023/2024 je 2,00 €. Vyplnenú prihlášku na stravovanie je potrebné doručiť do kancelárie školskej jedálne osobne, poštou, resp. nascanovanú mailom na adresu jedalen@gvoza.sk.

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina má zavedený elektronicky systém objednávania a výdaja stravy. Noví stravníci si objednávajú a prijímajú obedy prostredníctvom ISIC karty. Žiaci, ktorí nemajú ISIC kartu, môžu použiť autobusovú kartu SAD, alebo kartu MHD Žilina. Kartu je potrebné aktivovať v kancelárii školskej jedálne od 21. 08. 2023. Spôsob platenia a objednávania stravy je zverejnený na internetovej stránke školskej jedálne.

Doplňujúce informácie o stravovaní sú dostupné v kancelárii školskej jedálne, telefonicky na čísle 041/562 54 32 počas pracovných dní v čase od 10:30 hod. do 14:30 hod., alebo na adrese jedalen@gvoza.sk.