Prípravné kurzy

PRÍPRAVNÉ KURZY

Prípravný kurz kreslenia 

Prihlasovanie na prípravné kurzy bolo ukončené.

Vzdelávací cieľ: pripraviť žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl na prijímacie skúšky na školu umeleckého priemyslu.
Organizácia kurzu: kurz sa koná 1 x týždenne v rozsahu 2 hodiny, v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod. počas mesiacov november až marec. Celková hodinová dotácia je 20 hodín. Kurzy budú organizované podľa záujmu.

Náplň kurzu:
– základy kresby a maľby,
– priestorové výtvarné cvičenia,
– základy svetla, kompozície a perspektívy,
– teoretické základy o farbe a jej použití,
– konzultácie ku domácim prácam.

Prihlásení účastníci budú písomne pozvaní na úvodnú hodinu.

Cena kurzu: 4,- € za 1 hodinu, celková suma 80,- € je splatná na úvodnej hodine. Cena zahŕňa aj základný materiál potrebný pre účastníkov kurzu (výkresy, ceruzky).

Prihláška – Prípravný kurz kreslenia