Prípravné kurzy

PRÍPRAVNÉ KURZY

Prípravný kurz kreslenia pre uchádzačov

Prihlasovanie na prípravný kurz kreslenia v školskom roku 2020/2021 skončilo, kurz už prebieha. V prípade záujmu volajte +421 917 449 367.

Aktuálne informácie o organizácii prípravného kurzu kreslenia sledujte v aktualitách na https://www.skolaumenia.sk/.

Vzdelávací cieľ: príprava na talentové skúšky na strednú umeleckú školu.
Organizácia kurzu: kurz sa koná 1 x týždenne v rozsahu 2 hodiny, v čase od 16.00 – 18.00 h počas mesiacov november až marec. Celková hodinová dotácia je 20 hodín. Kurzy budú organizované podľa záujmu.

Náplň kurzu:
základy kresby, maľby
priestorové cvičenia
základy svetla, kompozície a perspektívy
teoretické základy o farbe a jej použití
konzultácie domácich prác

Prihlásení účastníci budú písomne pozvaní na úvodnú hodinu.

Cena kurzu: 4,- € za 1 hodinu – celková cena 80,- € je splatná na úvodnej hodine. Cena zahŕňa aj základný materiál potrebný pre účastníkov kurzu (výkresy, ceruzky).