Organizácia školského roka

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Termín: Popis:
05. 09. 2022 Začiatok školského roka 2022/2023.
05. 09. 2022 – 06. 09. 2022  Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období. 
06. 09. 2022 Účelové cvičenie žiakov 2. ročníka.
06. 09. 2022 Rodičovské združenie žiakov 1. ročníka.
07. 09. 2022 Začiatok vyučovania v školskom roku 2022/2023.
13. 09. 2022 – 14. 09. 2022  Účelové cvičenie a Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka. 
15. 09. 2022  Sedembolestná Panna Mária.
25. 09. 2022 – 01. 10. 2022 Odborná exkurzia „Florencia“.
05. 10. 2022 – 09. 10. 2022 Odborná exkuzria „Praha“. 
21. 10. 2022  Stužková slávnosť žiakov 4. ročníka. 
23. 10. 2022 – 12. 11. 2022  Erasmus+ „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.“ – odborná prax žiakov 3. a 4. ročníka v Španielsku.
28. 10. 2022 – 31. 10. 2022 Jesenné prázdniny.
01. 11. 2022  Sviatok všetkých svätých. 
17. 11. 2022

Deň boja za slobodu a demokraciu.

21. 11. 2022  Hodnotiaca pedagogická rada – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok školského roka 2022/2023.
Rodičovské združenie.
24. 11. 2022  Deň otvorených dverí. 
28. 11. 2022 Začiatok prípravných kurzov pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2023/2024.
06. 12. 2022 Imatrikulácie žiakov 1. ročníka.
19. 12. 2022 – 22. 12. 2022 Polročné samostatné práce žiakov 3. a 4. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie.
23. 12. 2022 – 06. 01. 2023 Vianočné prázdniny.
09. 01. 2023 – 13. 01. 2023 Lyžiarsky výcvik – 2. ročník.
16. 01. 2023 – 20. 01. 2023 Polročné samostatné práce žiakov 1. a 2. ročníka – obhajoba a vyhodnotenie v rámci vyučovania VPR a PXA.
30. 01. 2023  Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2022/2023.
27. 02. 2023 – 03. 03. 2023 Jarné prázdniny.
14. 03. 2023 – 15. 03. 2023 Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka, odborná exkurzia pre žiakov 3. ročníka.
14. 03. 2023 –  15. 03. 2023  Maturita 2023 – EČ a PFIČ maturitnej skúšky – SJL, ANJ.
06. 04. 2023 – 11. 04. 2023 Veľkonočné prázdniny.
14. 04. 2023 Hodnotiaca pedagogická rada – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov za 3. štvrťrok školského roka 2022/2023.
Rodičovské združenie.
02. 05. 2023 Prijímacie skúšky – overenie špeciálnych schopností, zručností  a talentu žiakov pre štúdium v školskom roku 2023/2024.
02. 05. 2023 – 09. 05. 2023 Realizácia PČOZ maturitnej skúšky.
Kurz na ochranu života a zdravia žiakov 3. ročníka.
10. 05. 2023 Klasifikačná porada žiakov 4. ročníka za 2. polrok školského roka 2022/2023.
11. 05. 2023 Maturita 2023 – PČOZ maturitnej skúšky – obhajoba a hodnotenie maturitných prác.
15. 05. 2023 –  19. 05. 2023 Akademický týždeň žiakov 4. ročníka.
22. 05. 2023 – 26. 05. 2023 Maturita 2023 – ÚFIČ maturitnej skúšky – SJL, ANJ, TČOZ.
Krajinársky kurz (plenér) žiakov 1. ročníka – Terchová – Šípková.
Súvislá umelecká prax žiakov 2. a 3. ročníka.
05. 06. 2023 – 23. 06. 2023  Klauzúrne práce žiakov 1., 2. a 3. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie.
26. 06. 2023 Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2022/2023.
26. 06. 2023 Metodické cvičenie zamerané na ochranu pred požiarom.
30. 06. 2023 Ukončenie školského roka 2022/2023.
01. 07. 2023 – 31. 08. 2023 Letné prázdniny.