Organizácia školského roka

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Termín: Popis:
02. 09. 2021 Začiatok školského roka 2021/2022.
03. 09. 2021 Účelové cvičenie žiakov 2. ročníka.
03. 09. 2021 Rodičovské združenie žiakov 1. ročníka.
06. 09. 2021 Začiatok vyučovania v školskom roku 2021/2022.
06. 09. 2021 – 07. 09. 2021  Účelové cvičenie a Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka. 
15. 09. 2021 Sedembolestná Panna Mária.
19. 09. 2021 – 23. 09. 2021 Odborná exkurzia „Východné Slovensko“.
28. 10. 2021 – 29. 10. 2021 Jesenné prázdniny.
01. 11. 2021  Sviatok všetkých svätých. 
04. 11. 2021 Deň otvorených dverí.
05. 11. 2021  Stužková slávnosť žiakov 4. ročníka. 
08. 11. 2021 Začiatok prípravných kurzov pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2022/2023.
14. 11. 2021 –  04. 12. 2021  Erasmus+ „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe“ – odborná prax žiakov 4. ročníka v Írsku. 
16. 11. 2021 Hodnotiaca porada – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok školského roka 2021/2022.
Rodičovské združenie.
17. 11. 2021 Deň boja za slobodu a demokraciu.
19. 11. 2021 Imatrikulácie žiakov 1. ročníka.
13. 12. 2021 – 17. 12. 2021 Polročné samostatné práce žiakov 3. a 4. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie.
Upravený rozvrh hodín pre žiakov 1. a 2. ročníka.
23. 12. 2021 – 07. 01. 2022 Vianočné prázdniny.
10. 01. 2022 – 14. 01. 2022 Lyžiarsky výcvik – 2. ročník.
10. 01. 2022 – 21. 01. 2022 Polročné samostatné práce žiakov 1. a 2. ročníka – obhajoba a vyhodnotenie v rámci vyučovania VPR a PXA.
24. 01. 2022 Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2021/2022.
04. 02. 2022 Polročné prázdniny.
07. 03. 2022 – 11. 03. 2022 Jarné prázdniny.
15. 03. 2022 – 16. 03. 2022 Maturita 2022 – EČ a PFIČ maturitnej skúšky – SJL, ANJ.
15. 03. 2022 – 16. 03. 2022 Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka, odborná exkurzia pre žiakov 3. ročníka.
18. 03. 2022 Prijímacie skúšky – overenie špeciálnych schopností, zručností  a talentu žiakov pre štúdium v školskom roku 2022/2023.
14. 04. 2022 – 19. 04. 2022 Veľkonočné prázdniny.
20. 04. 2022 Hodnotiaca porada – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov za 3. štvrťrok školského roka 2021/2022.
Rodičovské združenie.
02. 05. 2022 – 06. 05. 2022 Realizácia PČOZ maturitnej skúšky.
Kurz na ochranu života a zdravia žiakov 3. ročníka.
09. 05. 2022 Klasifikačná porada žiakov 4. ročníka za 2. polrok školského roka 2021/2022.
11. 05. 2022 Maturita 2022 – PČOZ maturitnej skúšky – obhajoba a hodnotenie maturitných prác.
16. 05. 2022 –  20. 06. 2022 Akademický týždeň žiakov 4. ročníka.
23. 05. 2022 – 27. 05. 2022 Maturita 2022 – ÚFIČ maturitnej skúšky – SJL, ANJ, TČOZ.
Krajinársky kurz (plenér) žiakov 1. ročníka – Terchová – Šípková.
Súvislá umelecká prax žiakov 2. a 3. ročníka.
06. 06. 2022 – 10. 06. 2022 Klauzúrne práce žiakov 1. a 3. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie.
Upravený rozvrh hodín pre žiakov 2. ročníka.
13. 06. 2022 – 17. 06. 2022 Klauzúrne práce žiakov 2. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie Upravený rozvrh hodín pre žiakov 1. a 3. ročníka.
27. 06. 2022 Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka  2021/2022.
28. 06. 2022 Metodické cvičenie zamerané na ochranu pred požiarom.
30. 06. 2022 Ukončenie školského roka 2021/2022.
01. 07. 2022 – 31. 08. 2022 Letné prázdniny.