Organizácia školského roka

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Termín:Popis:
02. 09. 2020Začiatok školského roka 2020/2021.
03. 09. 2020Účelové cvičenie žiakov 2. ročníka.
04. 09. 2020Začiatok vyučovania v školskom roku 2020/2021.
15. 09. 2020Sedembolestná Panna Mária.
16. 09. 2020Rodičovské združenie žiakov 1. ročníka.
21. 09. 2020 – 22. 09. 2020Účelové cvičenie a Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka.
29. 10. 2020 – 30. 10. 2020Jesenné prázdniny.
05. 11. 2020Deň otvorených dverí.
09. 11. 2020Začiatok prípravných kurzov pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2020/2021.
13. 11. 2020Imatrikulácie žiakov 1. ročníka.
16. 11. 2020Hodnotiaca porada – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok školského roka 2020/2021.
17. 11. 2020Deň boja za slobodu a demokraciu.
18. 11. 2020Rodičovské združenie.
14. 12. 2020 – 18. 12. 2020Polročné samostatné práce žiakov 3. a 4. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie.
Upravený rozvrh hodín pre žiakov 1. a 2. ročníka.
23. 12. 2020 – 07. 01. 2021Vianočné prázdniny.
10. 01. 2021 – 15. 01. 2021Lyžiarsky výcvik – 2. ročník.
11. 01. 2021 – 22. 01. 2021Polročné samostatné práce žiakov 1. a 2. ročníka – obhajoba a vyhodnotenie v rámci vyučovania VPR a PXA.
25. 01. 2021Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2020/2021.
01. 02. 2021Polročné prázdniny.
15. 02. 2021 – 19. 02. 2021Jarné prázdniny.
01. 03. 2021 – 05. 03. 2021Erasmus+ KA2 – Grafein Education, workshop v Žiline.
16. 03. 2021 –  17. 03. 2021Maturita 2021 – EČ a PFIČ maturitnej skúšky – SJL, ANJ.
16. 03. 2021 – 17. 03. 2021Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka, odborná exkurzia pre žiakov 3. ročníka.
19. 03. 2021Prijímacie skúšky – overenie špeciálnych schopností, zručností  a talentu žiakov pre štúdium v školskom roku 2021/2022.
01. 04. 2021 – 06. 04. 2021Veľkonočné prázdniny.
19. 04. 2021Hodnotiaca porada – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov za 3. štvrťrok školského roka 2020/2021.
Rodičovské združenie.
19. 04. 2021 – 28. 04. 2021Erasmus+ KA2 – Trojhlas, workshop v Jihlave.
26. 04. 2021 – 30. 04. 2021Realizácia PČOZ maturitnej skúšky.
Kurz na ochranu života a zdravia žiakov 3. ročníka.
03. 05. 2021Klasifikačná porada žiakov 4. ročníka za 2. polrok školského roka 2020/2021.
05. 05. 2021Maturita 2021 – PČOZ maturitnej skúšky – obhajoba a hodnotenie maturitných prác.
10. 05. 2021 –  14. 05. 2021Akademický týždeň žiakov 4. ročníka.
17. 05. 2021 – 21. 05. 2021Maturita 2021 – ÚFIČ maturitnej skúšky – SJL, ANJ, TČOZ.
Krajinársky kurz (plenér) žiakov 1. ročníka – Terchová – Šípková.
Súvislá umelecká prax žiakov 2. a 3. ročníka.
31. 05. 2021 – 04. 06. 2021Klauzúrne práce žiakov 1. a 3. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie.
Upravený rozvrh hodín pre žiakov 2. ročníka.
06. 06. 2021 – 26. 06. 2021Erasmus+ KA1 – Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe – Výkon odbornej praxe žiakov 4. ročníka vo Veľkej Británii.
07. 06. 2021 – 11. 06. 2021Klauzúrne práce žiakov 2. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie Upravený rozvrh hodín pre žiakov 1. a 3. ročníka.
25. 06. 2021Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka  2020/2021.
28. 06. 2021Metodické cvičenie zamerané na ochranu pred požiarom.
30. 06. 2021Ukončenie školského roka 2020/2021.
01. 07. 2021 – 31. 08. 2021Letné prázdniny.