Vzdelávacie programy

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov. Dokument musí byť vypracovaný podľa školského zákona a v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

ŠkVP pre študijné odbory skupiny 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, platnosť od 01.09.2024

Poradové číslo: Kód študijného odboru: Študijný odbor: Názov ŠkVP:
1. 8602 M priemyselný dizajn Priemyselný dizajn
2. 8603 M grafický a priestorový dizajn Priestorový dizajn
3. 8604 M grafický dizajn Grafický dizajn
4. 8606 M fotografický dizajn Fotografický dizajn
5. 8614 M dizajn interiéru Interiérový dizajn
6. 8614 M propagačné výtvarníctvo Reklamný dizajn

ŠkVP pre študijné odbory skupiny 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, platnosť od 01.09.2022

Poradové číslo: Kód študijného odboru: Študijný odbor: Názov ŠkVP:
1. 8603 M grafický a priestorový dizajn Priestorový dizajn
2. 8604 M grafický dizajn Grafický dizajn
3. 8606 M fotografický dizajn Fotografický dizajn
4. 8614 M dizajn interiéru Interiérový dizajn
5. 8641 M propagačné výtvarníctvo Reklamný dizajn
ŠkVP pre študijné odbory skupiny 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, platnosť od 01.09.2020

Poradové číslo: Kód študijného odboru: Študijný odbor: Názov ŠkVP:
1. 8603 M grafický a priestorový dizajn Priestorový dizajn
2. 8604 M grafický dizajn Grafický dizajn
3. 8606 M fotografický dizajn Fotografický dizajn
4. 8614 M dizajn interiéru Interiérový dizajn
5. 8641 M propagačné výtvarníctvo Reklamný dizajn
ŠkVP pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, platnosť od 01.09.2019

Poradové číslo: Kód študijného odboru: Študijný odbor: Názov ŠkVP:
1. 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn Fotografický dizajn
2. 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn Priestorový dizajn
3. 8260 M propagačné výtvarníctvo Reklamný dizajn
4. 8261 M propagačná grafika Grafický dizajn
5. 8299 M dizajn interiéru Interiérový dizajn

ŠkVP pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, platnosť od 01.09.2017

Poradové číslo: Kód študijného odboru: Názov študijného odboru: Názov ŠkVP:
1. 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn Produktový dizajn
2. 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn Fotografický dizajn
3. 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn Priestorový dizajn
4. 8260 M propagačné výtvarníctvo Reklamný dizajn
5. 8261 M propagačná grafika Grafický dizajn