O ŠKOLE

Vitajte na stránkach našej školy, ktorej brány sa po prvýkrát otvorili 2. septembra 2009. Svoju činnosť začala ako Súkromná stredná umelecká škola. Záujemcom o štúdium ponúkame študijné programy, ktoré v našom regióne chýbali – fotografický dizajn, grafický dizajn, priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, interiérový dizajn a reklamný dizajn. Po desiatich rokoch pôsobenia v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania v Žilinskom kraji a úspešnom uplatnení absolventov školy na trhu práce a na vysokých školách, môžeme s hrdosťou konštatovať, že zriadenie strednej školy umeleckého zamerania bola správna voľba.

Zriaďovateľom školy je Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Žilina, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prevádzkou strednej školy umeleckého zamerania v Hodruši – Hámroch. Históriou našej mladej školy je jej budúcnosť. Naším cieľom je vybudovať renomovanú strednú školu a úspešne rozvíjať tradíciu kvalitného stredoškolského umeleckého vzdelávania v Žilinskom kraji.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline má záujem byť vo všetkých oblastiach svojej činnosti inovatívna, preto ponúka:

– kvalifikovaný učiteľský zbor s pedagogickými skúsenosťami a úspechmi vo vlastnej umeleckej tvorbe, v lektorskej činnosti a publikačnej činnosti,

– tvorivé a inšpirujúce pracovné prostredie a zázemie školy s ambíciou dosahovať excelentné výsledky v celoslovenskom meradle,

– otvorenú školu pre všetkých, ktorí majú záujem o vzdelávanie, mimoškolské aktivity, kurzy pre verejnosť a aktivity celoživotného vzdelávania.


Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy