KONTAKT

KONTAKT

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU
Hálkova 2968/22
010 01 Žilina

IČO: 42065739
DIČ: 2820003307

Kde nás nájdete?
video: Žilina centrum – smer škola
video: Žilina kruhová križovatka Rondel – smer škola


Sekretariát, študijné oddelenie:
p. Zuzana Ondrišíková
mob.: 0917 449 367
email: info@skolaumenia.sk

Riaditeľ:
Ing. Václav Dostálek
mob.: 0905 407 262
e-mail: vaclav.dostalek@skolaumenia.sk

Zástupca riaditeľa školy a výchovný poradca:
PaedDr. Peter Majer, MBA
mob.: 0948 216 207
e-mail: peter.majer@skolaumenia.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti:
Mgr. Ivana Staníková
mob.: 0948 151 636
e-mail: ivana.stanikova@skolaumenia.sk

Čísla účtov:
školné:
účet: 2628244018/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2824 4018
SWIFT (BIC) kód: TATRSKBX

materiál, exkurzie:
účet: 520700–4200997333/8360
IBAN: SK48 8360 5207 0042 0099 7333
SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX

Zriaďovateľ:
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o.
e-mail: ivas@ivas.sk

Kde nás nájdete?

cesta: Žilina centrum – smer škola

cesta: Žilina kruhová križovatka Rondel – smer škola