DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh´s International Award – DofE)  je celosvetový rozvojový a vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14 rokov do 24 rokov, ktorý založil v roku 1956 princ Philip, vojvoda z Edinburghu, manžel kráľovnej Alžbety II. Na Slovensku funguje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva na Slovensku.

Program DofE sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako milión mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú spičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

V rámci tohto programu si mladý človek  stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu napĺňať. Na škole pracuje tím odhodlaných učiteľov, ktorí v programe figurujú ako koordinátori, mentori a zároveň rovnocenní partneri, ktorí účastníka vedú k napĺňaniu cieľov v oblastiach – šport, rozvoj talentu, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia, ktorá je vyvrcholením programu a preveruje schopnosť účastníkov prežiť v prírode v jednoduchých podmienkach a s obmedzenými zdrojmi.

Program DofE poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov a rozvíja ich motiváciu.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ako miestne centrum DofE  hrdo poskytuje svojím študentom možnosť získať prestížnu Cenu vojvodu z Edinburghu od roku 2017, odvtedy bolo ocenených tridsať cieľavedomých, aktívnych a vytrvalých žiakov školy  na bronzovej a striebornej úrovni.