Ubytovanie

UBYTOVANIE

Ubytovanie žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline (s trvalým pobytom mimo územia Žiliny) je zabezpečené v školských internátoch pri stredných školách:  

– Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina – https://ssrosza.edupage.org/a/skolsky-internat
– Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina – https://www.sosdza.sk/skola/skolsky-internat/
– Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, Žilina – https://www.sosstavebna.sk/skolsky-internat/
– Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina – https://szshlbokaza.edupage.org/a/skolsky-internat/