Projekty

PROJEKTY

Prehľad realizovaných projektov (okrem komunitárnych programov Európskej únie) za obdobie 2016 – 2020

Vyhlasovateľ

Názov projektu

Stručná charakteristika

Začiatok realizácie

Ukončenie realizácie

Operačný program Ľudské zdroje

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy (národný projekt)

prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, propagácia kariérového poradenstva

január 2016

október 2020

Operačný program Ľudské zdroje

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (národný projekt)

vytvorenie modelu vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT

september 2016

október 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Grafické systémy vo vyučovaní odborných predmetov umeleckého zamerania

Rozvojový projekt – Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave

september 2017

december 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Adaptačný program „We love school and art“

Rozvojový projekt – Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

september 2017

december 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Máme radi školu, umenie a dizajn

Rozvojový projekt – Zdravie a bezpečnosť v školách 2018

september 2018

december 2018

Mesto Žilina

Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov

zvýšenie záujmu žiakov  o kultúrne a historické pamiatky Žiliny a jej okolia

jún 2017

október 2017

Mesto Žilina

3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov

začlenenie zdravotne znevýhodnených žiakov do spoločenského života

jún 2017

október 2017

Mesto Žilina

Premeny Žiliny od vzniku Československa po súčasnosť očami mladých fotografov

zvýšenie záujmu žiakov  o architektonické pamiatky Žiliny od roku 1918

jún 2018

november 2018

Mesto Žilina

2D umenie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

využitie netradičných grafických a fotografických techník vo vyučovaní

jún 2019

november 2019

Nadácia Orange

Z dát do reality

získanie odborných zručností žiakov pri práci s digitálnymi technológiami

september 2019

december 2020

Nadácia Poštovej banky

Súčasnosť tradície

zachovanie kultúrneho dedičstva stredného Slovenska v povedomí žiakov školy

júl 2017

december 2017

Nadácia Poštovej banky

Oživovanie tradícií v súčasnom dizajne

zvýšenie záujmu žiakov o tradičné remeselné techniky v oblasti modrotlače, plstenia a práce s drevom

september 2019

december 2019