Erasmus+

ERASMUS+

Prehľad realizovaných projektov z komunitárnych programov Európskej únie za obdobie 2009 – 2022

Komunitárny program Názov projektu Stručná charakteristika Začiatok realizácie Ukončenie realizácie
Program celoživotného vzdelávania
(2007 – 2013)
Európska dimenzia odborného vzdelávania v umeleckých odboroch II. Program celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci – odborná prax žiakov v zahraničí (Španielsko) september 2009 august 2010
Program celoživotného vzdelávania
(2007 – 2013)
Európska dimenzia odborného vzdelávania v umeleckých odboroch III. Program celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci – odborná prax žiakov v zahraničí (Španielsko) september 2012 august 2013
Program celoživotného vzdelávania
(2007 – 2013)
Double Voices Program celoživotného vzdelávania, podprogram Comenius –  slovensko-poľská spolupráca  v oblasti odborného vzdelávania a prípravy september 2012 august 2014
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Two voices Program Erasmus+, KA 219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie – slovensko-poľská spolupráca  v oblasti odborného vzdelávania a prípravy august 2016 júl 2018
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania Program Erasmus+, KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – mobilita pedagogických zamestnancov v zahraničí (Veľká Británia) jún 2017 máj 2018
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II. Program Erasmus+, KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – mobilita pedagogických zamestnancov v zahraničí (Veľká Británia) jún 2018 máj 2019
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania III. Program Erasmus+, KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – mobilita pedagogických zamestnancov v zahraničí (Veľká Británia) jún 2019 máj 2020
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania IV. Program Erasmus+, KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – mobilita pedagogických zamestnancov v zahraničí (Veľká Británia) september 2020 november 2022
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe Program Erasmus+, KA102 – Mobilita učia sa a zamestnancov v OVP, výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí (Írsko) júl 2019 december 2022
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách Program Erasmus+, KA219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie – slovensko-česká spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy september 2017 august 2019
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Trojhlas Program Erasmus+, KA219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie – slovensko-česko-poľská spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy september 2019 august 2022
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Grafein Education   Program Erasmus+ Česká republika, KA202 – Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – česko-slovensko-portugalská spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy september 2019 august 2022

Erasmus Days 2019 – Prehľad úspešne realizovaných projektov z programu Erasmus+

Erasmus Days 2022 – Prehľad úspešne realizovaných projektov z programu Erasmus+

Erasmus+ Partner description 2022