Aktuality

Európsky týždeň odborných zručností

„Európsky týždeň odborných zručností“ je príležitosťou pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu v Žiline prezentovať netradičné vzdelávacie podujatia, ktoré sú zamerané na…

Spolupráca s Mestským úradom v Žiline

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pokračuje aj v čase aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení v spolupráci s Mestským úradom v Žiline pri predložení návrhov na…

Ekoplagát 2020

Do aktuálneho 15. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát sa zapojilo 110 autorov…

Škola priateľská k deťom

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po piatykrát zapojila do programu Slovenskej nadácie pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“.  Aktualizovaný program…

Čitateľská súťaž

Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry vyhlasujú čitateľskú súťaž pre žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline s názvom „Kniha“, ktorej cieľom je…

Art News Ten vs. Piece of Art

Neoddeliteľnou súčasťou mapovania školských a mimoškolských aktivít v našej sšupke je publikovanie žiackych príspevkov do školského časopisu „Art News Ten“…

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra, má za cieľ upozorniť  verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, prispieť k…

Vieš vôbec kresliť?

Ďalší ročník celosvetového podujatia INKTOBER začína 01. 10. 2020, tak neváhaj a ukáž celému svetu, že aj ty vieš kresliť……

Psychologické poradenstvo v škole

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline rozširuje podporné služby v škole a v rámci aktivít pedagogického a psychologického poradenstva vytvoril pracovnú pozíciu…