Fotografický dizajn

Študijný odbor 8606 M fotografický dizajn

Štúdium dynamicky sa rozvíjajúceho odboru je zamerané na oblasti vizuálnej komunikácie – od produktovej fotografie, cez oblasť umeleckého vyjadrenia (analógová a digitálna fotografia), po rozhýbanie obrazov vo videotvorbe. V rámci multimediálnej tvorby sa spája obraz a zvuk, animácia a realizácia krátkych reklamných filmov. Absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách so zameraním na fotografiu, film, scenáristku, uplatnia sa v reklamných a fotografických štúdiách, alebo sa zamerajú na samostatnú fotografickú tvorbu.

Školský vzdelávací program – Fotografický dizajn