Grafický dizajn

Študijný odbor  8604 M grafický dizajn

Odbor je zameraný na zvládnutie všetkých klasických  grafických techník ako linoryt, suchá ihla, mezotinta, lept. Vo vyšších ročníkoch je štúdium zamerané na navrhovanie vizuálnych riešení piktogramov, plagátov, firemných manuálov, tvorbu kníh a časopisov, webdizajn. Štúdium rozvíja vizuálne prepojenia obrazu a typografie  s využívaním  počítačových grafických programov.  Ab­solventi sa uplatnia v reklamných agentúrach, vydavateľ­stvách, grafických štúdiách a na vysokých školách umeleckého a dizajnér­skeho zamerania.

Školský vzdelávací program – Grafický dizajn