Interiérový dizajn

Študijný odbor 8614 M dizajn interiéru

Odbor sa zameriava na problematiku výtvarného ako aj technického riešenia rôznych typov interiérov. Žiaci sa v priebehu štúdia oboznámia so súčasnými trendmi v interiérovej tvorbe. Od jednoduchších zadaní prejdú k zložitejším úlohám, pri ktorých si osvoja spôsoby komplexného navrhovania interiérov a variabilných zariaďovacích prvkov, ich modelovanie a vizualizáciu s využitím počítačových 3D programov. Postupne spoznajú spracovanie a využitie rôznych materiálov v dizajnérskej praxi. Absolventi sa môžu uplatniť v interiérových centrách, kuchynských a kúpeľňových štúdiách a projekčných kanceláriách alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu podobného zamerania.

Školský vzdelávací program – Interiérový dizajn