Produktový dizajn

Študijný odbor 8602 M priemyselný dizajn

Odbor je zameraný okrem tradičných výtvarných postupov aj na vytváranie technickej dokumentácie a schopnosť pracovať s ergonómiou.  Realizujú sa priestorové modely od sériových produktov, cez limitované edície, až po výtvarné solitéry. Absolventi majú schopnosť reálneho aj virtuálneho modelovania, poznajú možnosti moderných technológií. Môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na dizajn,  alebo sa uplatnia  v samostatnej podnikateľskej činnosti  a v kreatívnych dizajnérskych štúdiách.

Školský vzdelávací program – Produktový dizajn