Reklamný dizajn

Študijný odbor  8641 M  propagačné výtvarníctvo

Odbor je zameraný na tvorbu v oblasti reklamy, multimédií a voľného výtvarného umenia. Žiaci rozvíjajú nové tren­dy vizuálnej komunikácie, vytvárajú fantazijné, koncepčné a experimentálne úlohy zamerané na reklamné kampane, s presahom do interiérovej a exteriérovej tvorby, výstavníctva a scénografie. Zoznámia sa s klasickými grafickými a maliarskymi technikami, softvérom na tvorbu 2D grafiky a 3D vizualizácie. Absolventi sa uplatnia v kreatívnych a reklamných štúdiách, v samostatnej umeleckej a podnikateľskej činnosti. Môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách s umeleckým zameraním v oblasti dizajnu, vizuálnej komunikácie, maľby, scénografie, ilustrácie a pod.

Školský vzdelávací program – Reklamný dizajn