Plenér žiakov 1. ročníka

Plenér (výtvarné sústredenie) je dôležitou súčasťou vzdelávania v školách umeleckého priemyslu, pretože umožňuje žiakom pracovať priamo v prírode s prirodzeným svetlom, farbami a atmosférou daného prostredia.

Tohtoročný plenér žiakov 1. ročníka sa uskutočnil od 12. mája 2024 do 17. mája 2024 v Štúrove. Lokalita južného Slovenska a neďalekého maďarského mesta Ostrihom ponúka prírodné a architektonické scenérie, ktoré inšpirovali aj našich mladých umelcov. Výtvarné sústredenie im poskytlo príležitosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, rozvíjať svoje kresebné a maliarske zručnosti a zároveň oddychovať v termálnom kúpalisku Vadaš.

Z vyjadrení žiakov vyberáme:
Plenér, ktorý sme absolvovali v Štúrove nám dal mnoho. Od bohatých skúseností, zaslúženej konštruktívnej kritiky, pekných pozdravov od kaprov, plaveckej rekreácie, nádherných monumentálnych pohľadov až po nadmerné množstvo okrovej farby.
Plenér v Štúrove bol výnimočný, mali sme možnosť nielen kresliť prírodné scenérie a architektúru Ostrihomu, ale aj zrelaxovať v bazénoch kúpaliska.“
S tohtoročným plenérom som spokojná, oceňujem prístup učiteľov kresby, ktorí ma usmernili a naučili nové postupy v maľbe.

Vedenie školy ďakuje vyučujúcim kresby za spoluprácu pri realizácii plenéru, ktorý sme tento rok spojili s plaveckými aktivitami a vodnými športami.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

Fotoalbum – Plenér žiakov 1. ročníka