Zelené aktivity

Školský rok 2023/2024 sa niesol v duchu „zelených“ aktivít a podpory trvalo udržateľného rozvoja. Školský ekologický tím, ktorý vedie Mgr. Mária Krpelan, sa aktívne zapojil do zlepšenia podmienok pre vzdelávanie a do revitalizácie okolia školy.

Aktuálne environmentálne aktivity, realizované Read more

Read more

Externé vyučovanie

Externé priestory pre vyučovanie sa stávajú čoraz populárnejšími vo vzdelávacích inštitúciách po celom svete. Tieto priestory poskytujú mnoho výhod, ktoré môžu obohatiť vyučovací proces. V spolupráci so zriaďovateľom školy sa nám podarilo vytvoriť netradičný multifunkčný priestor v podobe dreveného Read more

Read more

Plenér žiakov 1. ročníka

Plenér (výtvarné sústredenie) je dôležitou súčasťou vzdelávania v školách umeleckého priemyslu, pretože umožňuje žiakom pracovať priamo v prírode s prirodzeným svetlom, farbami a atmosférou daného prostredia.

Tohtoročný plenér žiakov 1. ročníka sa uskutočnil od 12. mája 2024 do 17. mája 2024 Read more

Read more

Súvislá umelecká prax žiakov 2. ročníka

Od 20. mája 2024 do 24. mája 2024 sa žiaci 2. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zúčastnili súvislej umeleckej praxe, ktorú absolvovali v priestoroch školy, resp. v blízkom okolí. Umelecká prax sa realizuje podľa školských Read more

Read more

Súvislá umelecká prax v materskej škole

Predposledný májový týždeň sa žiaci 2. ročníka študijného odboru 8603 M grafický a priestorový dizajn zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zapojili do súvislej umeleckej praxe v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline.

Išlo o vymaľovanie školských Read more

Read more

Vyhodnotenie účelového cvičenia

Dňa 20. mája 2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov 1. ročníka, ktoré sme organizovali v spolupráci s 5. plukom špeciálneho určenia v Žiline.

Podujatie začalo krátkym predstavením 5. pluku špeciálneho určenia, kde sa žiaci dozvedeli základné informácie o jeho Read more

Read more

Týždeň modrého gombíka

Týždeň modrého gombíka je finančná zbierka organizovaná Slovenským výborom pre UNICEF, počas ktorej sa šíria informácie o práci organizácie a získavajú finančné prostriedky na podporu detí vo svete.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa opäť zapojila do realizácie vzdelávacieho Read more

Read more

Angličtina trochu inak

V rámci prípravy na maturitnú skúšku z anglického jazyka si všetci moji žiaci v 3. ročníku vyberajú jednu z maturitných tém, ktorú si následne spracujú a prezentujú pred celou triedou. K prezentácii, ktorá je často sprevádzaná vhodne zvoleným videom si pripravia aj rôzne hry a Read more

Read more

Deň víťazstva nad fašizmom

Oral history predstavuje jedinečný spôsob ako uchovať a zachytiť príbehy a skúsenosti jednotlivcov, ktoré by zostali zabudnuté v histórii. Životný príbeh plukovníka v zálohe, ktorý prežil 2. svetovú vojnu a bol svedkom udalostí v Slovenskom štáte, sa stal cenným Read more

Read more

Kurz na ochranu života a zdravia

V termíne od 30. apríla 2024 do 2. mája 2024 sa konal Kurz na ochranu života a zdravia, ktorého sa pravidelne zúčastňujú žiaci 3. ročníka. Tohtoročný účelový kurz sme zamerali na riešenie mimoriadnych udalostí, krízovú intervenciu, civilnú ochranu, športovú streľbu, zásady Read more

Read more