Deň víťazstva nad fašizmom

Dňa 08. 05. 2021 si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Spomienka na ukončenie druhej svetovej vojny ako jednej z najväčších tragédií ľudstva je aktuálna aj v súčasnosti, najmä v čase kedy sa aktivizujú nedemokratické sily a hnutia, Read more

Read more

Prezentácia ročníkových projektov žiakov 4. ročníka

Dňa 03. 05. 2021 sa uskutočnila prezentácia ročníkových projektov žiakov 4. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Ročníkové projekty svojím zadaním nadviazali na maturitné témy a zadania pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Na základe aktuálneho rozhodnutia a Read more

Read more

Elektronické testovanie – výsledky

Dňa 22. 04. 2021 boli zverejnené výsledky e-testovania, ktorého sa zúčastnili žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline v marci 2021. V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave absolvovali elektronické testovanie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.

Read more
Read more

Virtuálna výstava hračiek

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci pripravila pre záujemcov o výtvarné umenie a kreatívnu tvorbu virtuálnu výstavu hračiek, ktorá je predstavená verejnosti pri príležitosti Svetového Read more

Read more

EX OVO 2021 – školská súťaž o najkreatívnejšiu dizajnérsku kraslicu

Je to presne 10 rokov, odkedy sa žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline po prvýkrát zapojili do výtvarnej súťaže EX OVO – o najkreatívnejšiu dizajnérsku kraslicu. Súťaž sa konala pod záštitou Fondu Venture a jej zámerom bolo Read more

Read more

Svetový deň poézie/ World Poetry Day – výsledky súťaže

Svetový deň poézie/ World Poetry Day bol vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO v roku 1999 so zámerom propagovať čítanie, písanie a publikovanie poézie. Do uvedenej iniciatívy sa po štvrtýkrát zapojili aj žiaci zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Z rekordného počtu Read more

Read more

Shakespeare´s Day 2021

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s Oxford University Press organizuje 8. ročník súťaže „Shakespeare´s Day“. Súťaž v prednese anglickej poézie a prózy, spojená s výtvarnou súťažou, je určená pre všetkých Read more

Read more

Klauzúrne práce v školskom roku 2020/2021

Posledné dva mesiace každého školského roka v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline patria realizácii a obhajobám ročníkových projektov žiakov 1., 2. a 3. ročníka. Klauzúrne práce (ročníkové projekty) predstavujú súborné záverečné skúšky,  v ktorých žiaci zúročia svoje skúsenosti, zručnosti, výtvarné techniky, Read more

Read more

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,

vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční formou online stretnutí s triednymi učiteľmi podľa uvedeného rozpisu: 

I.A – PhDr. Dagmar Baranová – 22. 04. Read more

Read more

Čitateľská súťaž má ďalšieho výhercu

Matúš Ferro z III.A sa stal víťazom školskej čitateľskej súťaže s názvom „Kniha“ za mesiac marec 2021. Zaujala ho kniha s názvom Editino očko, ktorej autorom je Gejza Vámoš.

Príbeh diela Editino očko sme rozoberali na hodine slovenského jazyka a literatúry, a práve tu Read more

Read more