Plenér žiakov 1. ročníka

Vďaka uvoľneniu pandemickej situácie sme tento školský rok mali možnosť lepšie sa spoznať a zdokonaliť v kreslení a maľovaní na výtvarnom sústredení v Škole v prírode, Terchová – Šípková.

Prvý deň sme sa zoznamovali s prostredím, hľadali inšpirácie a následne sme kreslili Read more

Read more

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

Šikanovanie a kyberšikanovanie patria k vážnym spoločenských problémom, ktorých prejavy nie sú tolerované ani v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Dňa 22. 06. 2022 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili tematických stretnutí s výchovným Read more

Read more

Obhajoby klauzúrnych prác žiakov 1. ročníka

Záver školského roka 2021/2022 v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline patril realizácii a prezentácii klauzúrnych prác žiakov 1. ročníka, ktoré sú súčasťou komisionálneho hodnotenia z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe.

Všetci prváci nás počas obhajob ročníkových projektov dňa 17. 06. 2022 presvedčili Read more

Read more

Vyhodnotenie školskej čitateľskej súťaže

Výherkyňou školskej čitateľskej súťaže s názvom „Kniha“ v slovenskej sekcii za mesiac máj 2022 sa stala Natália Magočová z II.A, ktorú zaujala kniha „Končí sa to nami“ od autorky Colleen Hoover.

Pre Natáliu je kniha výnimočná. Zasiahla jej vnútro, Read more

Read more

Obhajoby klauzúrnych prác žiakov 3. ročníka

Dňa 10. júna 2022 vyvrcholilo celotýždňové úsilie žiakov 3. ročníka zamerané na realizáciu klauzúrnych prác. Poslednýkrát prezentovali ročníkové projekty, ktoré sú súčasťou komisionálneho hodnotenia z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe/ dizajnérskej praxe.

Žiaci študijného odboru 8261 M propagačná grafika Read more

Read more

Najkrajšie knihy Slovenska 2021

Dňa 09. 06. 2022 sa v budove Ministerstva kultúry SR v Bratislave konalo vyhodnotenie 30. ročníka súťaže „Najkrajšie knihy Slovenska 2021“. Ocenenie si prevzali aj žiačky 2. ročníka zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

Read more

Read more

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 02. 06. 2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ktoré sme opäť realizovali za účasti zriaďovateľa školy v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Odchod žiakov 4. ročníka je vždy sprevádzaný nielen radosťou, plačom a inými emóciami, ale aj vďakou, ktorú Read more

Read more

Obhajoby klauzúrnych prác žiakov 2. ročníka

Dňa 03. 06. 2022 sa uskutočnili obhajoby klauzúrnych prác žiakov 2. ročníka, ktoré sú súčasťou komisionálneho hodnotenia z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe. Tohtoroční druháci nás prekvapili profesionalitou spracovaných výstupov, kreativitou a umeleckým stvárnením prezentovaných prác, ktoré vychádzali z rôznorodých tém a zadaní.

Read more

Read more

Biblia očami detí a mládeže – celoslovenské kolo

Dňa 10. mája 2022 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“, ktorá je každoročne vyhlásená súbežne s Biblickou olympiádou. Súťaž je zameraná Read more

Read more

Súvislá umelecká prax žiakov 2. ročníka

Predposledný májový týždeň žiaci 2. ročníka zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline realizovali v areáli školy súvislú umeleckú prax. Obsah súvislej umeleckej praxe nadväzuje na vyučovanie v oblasti návrhovej a realizačnej tvorby.

Tento školský rok sa Read more

Read more