Súvislá umelecká prax v materskej škole

Predposledný májový týždeň sa žiaci 2. ročníka študijného odboru 8603 M grafický a priestorový dizajn zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zapojili do súvislej umeleckej praxe v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline.

Išlo o vymaľovanie školských jedální na ulici Hollého a Andreja Kmeťa. Vytvorili sme návrhy a makety, ktoré sa následne konzultovali, vďaka kreativite a bujnej fantázii vznikli fantastické práce. Dôležitou úlohou bola spolupráca, ktorá v tomto prípade isto nechýbala. V rámci súvislej umeleckej praxe si študenti aj oddýchli a získali nové poznatky.

Eva Holešová, II.B