Beh do strečnianskych hradných schodov

Dňa 12. mája 2022 sa uskutočnil 25. ročník Behu do strečnianskych hradných schodov, ktorého sa zúčastnili aj štyria žiaci zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline – Petronela Ballová, Sofia Gaššová, Katarína Šáleková a Tomáš Hromadík. Hlavnými organizátormi bežeckého podujatia boli Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity a Olympijský klub Žilina.

Medzi 31 súťažiacimi v kategórii „dievčatá (ročník 2003 – 2005)“ sa úspešne umiestnila Petronela Ballová (III.B), ktorá obsadila 12. miesto s časom 1:03,88 sekúnd. Kataríne Šálekovej (III.B) patrí 15. miesto za čas 1:04,57 sekúnd. Všetkým súťažiacim blahoželáme k bežeckému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

PaedDr. Peter Majer a Mgr. Milan Bibík