Shakespeare´s Day po ôsmykrát

Súťaž inšpirovaná velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline svoju dlhoročnú tradíciu. Hoci posledné dva ročníky boli poznačené  pandémiou COVID-19,  nevzdali sme to. Tento rok, keďže sa nedalo predpokladať, ako sa bude vyvíjať hygienicko-epidemiologická Read more

Read more

Obhajoby ročníkových projektov

Druhý júnový týždeň školského roka 2020/2021 patril obhajobám klauzúrnych prác žiakov 1., 2. a 3. ročníka, ktorých hodnotenie je súčasťou komisionálnych skúšok z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe.

Prezentované ročníkové projekty (klauzúrne práce) vychádzali zo zadaní, ktoré boli prispôsobené aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácii. Read more

Read more

Čitateľská súťaž má ďalšiu výherkyňu

Poslednou výherkyňou školskej čitateľskej súťaže „Kniha“  sa za mesiac máj 2021 stala Rebeka Zacharová z III.A, ktorá predstavila román Oscara Wildea „Portrét Doriana Graya“.

Príbeh opísala ako: „Fascinujúce dielo o márnomyseľnej, Read more

Read more

100 rokov od narodenia sochára Alexandra Trizuljaka (1921 – 1990)

Dňa 26. mája 2021 sme si v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline pripomenuli 100 rokov od narodenia Alexandra Trizuljaka. Tematická prednáška o živote, tvorbe a diele umelca na území Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnila pre žiakov 1. Read more

Read more

IT Fitness Test 2021

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa na konci mája 2021 zapojila do 10. ročníka elektronického testovania digitálnych zručností s názvom „IT Fitness Test“, ktorý realizuje IT Asociácia Slovenska za podpory Microsoft Slovakia, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Read more

Read more

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

Šikanovanie a kyberšikanovanie patria k vážnym spoločenských problémom, ktorých prejavy nie sú tolerované ani v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Dňa 02. 06. 2021 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili triednických hodín s výchovným poradcom, Read more

Read more

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 – zverejnenie informácie o naplnenosti tried 1. ročníka

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zverejňuje informáciu o 100 % naplnenosti tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest nebude realizované. Pre budúci školský rok je prijatých 54 žiakov – 18 žiakov v Read more

Read more

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Vážení rodičia našich absolventov,

pozývame Vás na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakov 4. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 28. 05. 2021 (piatok) o 16:00 hod. v priestoroch Považskej galérie umenia, Ul. M. R. Štefánika 996/2, Read more

Read more

Významné ocenenie pre Stanislava Lajdu

Akad. maliar Stanislav Lajda patrí medzi významných slovenských maliarov, reštaurátorov a ilustrátorov. Jeho umelecká tvorba zasahuje aj do literárneho umenia, čo potvrdzuje kniha „Posledná večera Leonarda z Vinci“ (vydavateľstvo Artforum, Bratislava).

Knižná prvotina získala hlavnú cenu Egona Erwina Kischa Read more

Read more