90 dní do…

Vážení priatelia a priaznivci školy,

všetci s napätím očakávame koniec školského roka 2023/2024 a príchod letných prázdnin. Oddych a relax si zaslúžia nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia. Presne za 90 dní nás čaká ďalšia veľká udalosť, Read more

Read more

Klauzúrne práce žiakov 2. ročníka

Tohtoročné zadania klauzúrnych prác žiakov 2. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline boli navrhnuté tak, aby rozvíjali ich kreativitu, výtvarné zručnosti a umelecký prejav. Dňa 14. 06. 2024 sa uskutočnili obhajoby, ktorých sa zúčastnili aj žiaci 1. ročníka Read more

Read more

Školský poriadok SŠUP ZA – námety a odporúčania

Vedenie školy predkladá žiakom, rodičom a zamestnancom školy na pripomienkovanie platné znenie Školského poriadku Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, s účinnosťou od 01. 09. 2023. Svoje námety a odporúčania k aktuálnemu zneniu zašlite najneskôr do 28. 06. 2024 (piatok) na mailovú adresu peter.majer@skolaumenia.sk Read more

Read more

Klauzúrne práce žiakov 1. ročníka

Dňa 07. 06. 2024 sa uskutočnili obhajoby klauzúrnych prác žiakov 1. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, ktoré sú súčasťou komisionálnych skúšok z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe. Aktuálne témy boli prispôsobené jednotlivým študijným odborom a ich cieľom bolo podporiť Read more

Read more

Finančná kultúra vo vzdelávaní

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa minulý školský rok zapojila do spolupráce s neziskovou organizáciu FinQ Centrum v Bratislave na realizácii vzdelávacieho programu FinQ – PROGRAM FINANČNÉHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA FINANČNEJ KULTÚRY PRE ŠKOLY. Hlavným garantom programu je Nadácia Slovenskej Read more

Read more

Štúdium priemyselného dizajnu

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka žiakom základných škôl pre štúdium v školskom roku 2025/2026 študijný odbor 8602 M priemyselný dizajn. Ak máte kreatívne myslenie, zaujímajú vás technológie, dizajn a túžite po kariére, ktorá kombinuje Read more

Read more

Súvislá umelecká prax žiakov 2. ročníka

Od 20. mája 2024 do 24. mája 2024 sa žiaci 2. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zúčastnili súvislej umeleckej praxe, ktorú absolvovali v priestoroch školy, resp. v blízkom okolí. Umelecká prax sa realizuje podľa školských Read more

Read more

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2025/2026

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka žiakom základných škôl pre štúdium v školskom roku 2025/2026 uvedené študijné odbory:

8602 M priemyselný dizajnučebný plánzákladné informácie o študijnom odbore8603 M grafický Read more

Read more

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam Read more

Read more

Informácia pre prijatých uchádzačov o štúdium

V súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli zverejnené zoznamy Read more

Read more