SŠUP ZA je Škola bez nenávisti

Škola bez nenávisti“ je výchovno-preventívny program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý realizovala Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže od školského roku 2019/2020.

Do 1. ročníka programu bolo zapojených 23 základných Read more

Read more

Prázdniny v školskom roku 2020/2021

Milí žiaci,

informujeme vás, že na základe aktuálneho rozhodnutia MŠVVaŠ SR boli zrušené polročné prázdniny dňa 01. 02. 2021. Jarné prázdniny pre žiakov základných a stredných škôl v Žilinskom kraji trvajú od 15. 02. 2021 do 19. 02. 2021, v uvedenom Read more

Read more

Organizácia dištančného vzdelávania od 11. 01. 2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 zo dňa 08. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach od 11. 01. 2021. Žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zostávajú Read more

Read more

Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04. 01. 2021 sa mení a upravuje organizácia maturitných skúšok v stredných školách v školskom roku 2020/2021. Na základe uvedeného vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline upravilo Read more

Read more

INEKO – Aktuálne hodnotenie základných a stredných škôl

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa opäť umiestnila medzi tromi najlepšie hodnotenými  strednými odbornými školami v Žilinskom kraji. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia základných a stredných škôl za školské roky 2016/2017 – 2019/2020, ktoré zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Read more

Read more

Organizácia výchovy a vzdelávania po vianočných prázdninách

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných a stredných školách v termíne od 21. 12. 2020 do 08. Read more

Read more

PF 2021

Vážení priatelia a partneri,

v mene zamestnancov a žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a šťastia.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

Read more

Návrat žiakov do školy 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe aktuálnych usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s návratom žiakov do škôl a školských zariadení v januári 2021, vás prosím o spoluprácu pri Read more

Read more

Polročné samostatné práce

Aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia a prebiehajúce dištančné vzdelávanie spôsobené nákazou COVID-19 neohrozili realizáciu komisionálnych skúšok z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe, ktoré pravidelne realizujeme na prelome kalendárnych rokov podľa príslušných ustanovení školského zákona.

Realizácia, prezentácia a Read more

Read more

Virtuálny stromček – reálne darčeky

Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 sa vedeniu školy podarilo efektívne hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a zabezpečiť na konci kalendárneho roka novú didaktickú techniku, učebné pomôcky a školský nábytok. Rovnako ako minulý školský rok aj teraz sme zamerali nákupy Read more

Read more