Erasmus+ Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pokračuje v úspešnej realizácii mobilitných projektov, ktoré sú zamerané na výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí. Národná agentúra programu Erasmus+ schválila projektový zámer „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.“, ktorý bude realizovaný Read more

Read more

MyMachine – od myšlienky cez koncept po prototyp

Dňa 07. 07. 2021 boli zverejnené výsledky výzvy na zapojenie základných, stredných a vysokých škôl do 6. ročníka vzdelávacieho programu MyMachine, ktorý realizuje nezisková organizácia Karpatská nadácia. Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa zaradila medzi 28 škôl Read more

Read more

Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce

V termíne od 15. 06. 2021 do 25. 06. 2021 vyslala naša škola 15 žiakov na vzdelávanie v rámci projektu ESF „Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce“. Stal som sa jedným z vybraných žiakov 3. ročníka, ktorí mali možnosť absolvovať Read more

Read more

Výber žiakov 3. ročníka na odbornú prax do Írska ukončený

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline a organizácia ADC College v Dubline realizujú v aktuálnom období mobilitný projekt Erasmus+ s názvom „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe“ (kľúčová akcia Read more

Read more

Projekty Erasmus+ v roku 2021

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spôsobeného nákazou COVID-19 dočasne pozastavila realizáciu mobilitných projektov a školských výmenných partnerstiev financovaných z programu Erasmus+. V druhej polovici roku 2021 plánujeme Read more

Read more

Z dát do reality

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s partnerskou Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch realizovala od januára do novembra 2020 projekt s názvom „Z dát do reality„. Projekt bol finančne podporený nadáciou Orange Read more

Read more

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline spolupracuje od začiatku školského roka 2020/2021 s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave na realizácii národného projektu OP ĽZ „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Cieľom projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných Read more

Read more

Z dát do reality – pozvánka na výstavu

Projekt Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline s názvom „Z dát do reality„, ktorý podporila Nadácia Orange v rámci grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019, sa zaoberá problematikou kreatívneho používania digitálnych technológií.

Žiaci školy priniesli viaceré kreatívne Read more

Read more