Projekty Erasmus+ v roku 2021

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spôsobeného nákazou COVID-19 dočasne pozastavila realizáciu mobilitných projektov a školských výmenných partnerstiev financovaných z programu Erasmus+. V druhej polovici roku 2021 plánujeme Read more

Read more

Z dát do reality

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s partnerskou Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch realizovala od januára do novembra 2020 projekt s názvom „Z dát do reality„. Projekt bol finančne podporený nadáciou Orange Read more

Read more

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline spolupracuje od začiatku školského roka 2020/2021 s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave na realizácii národného projektu OP ĽZ „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Cieľom projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných Read more

Read more

Z dát do reality – pozvánka na výstavu

Projekt Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline s názvom „Z dát do reality„, ktorý podporila Nadácia Orange v rámci grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019, sa zaoberá problematikou kreatívneho používania digitálnych technológií.

Žiaci školy priniesli viaceré kreatívne Read more

Read more