Erasmus+ Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe III.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pokračuje v úspešnej realizácii mobilitných projektov, ktoré sú zamerané na výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí. Národná agentúra programu Erasmus+ schválila projektový zámer „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe III.“, ktorý bude realizovaný Read more

Read more

Erasmus+ odborná prax žiakov v Malage

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa aktuálne podieľa na realizácii mobilitného projektu Erasmus+ „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.“, ktorý je realizovaný v rámci kľúčovej akcie KA122-VET – Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v Read more

Read more

Erasmus+ Grafein Education v Novom Jičíne

Začiatkom mája 2022 sme sa znova streli s portugalskými a českými kamarátmi na našom poslednom stretnutí v rámci mobiliného projektu Erasmus+ „Grafein Education“. Päť dní pobytu v Novom Jičíne bolo fakt skvelých! Opäť sme sa ocitli v spoločnosti, kde jediné čo Read more

Read more

Mesto Žilina – finančná podpora – oblasť vzdelávanie

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline získala finančnú podporu od Mesta Žilina vo výške 1.660,00 EUR z grantového systému mesta pre rok 2022 v oblasti vzdelávanie na realizáciu projektu „Osobnosti Žiliny v komikse, sieťotlači a modrotlači“. Spolufinancovanie projektu vo výške Read more

Read more

Erasmus+ Grafein Education – mobilita v Porte

WOW! Povie si človek, keď konečne stojí na moste Luisa I., ktorý sa klenie ponad rieku Duoro, deliacu Porto na dve časti. WOW! Poviete si ešte raz, keď sa poobzeráte okolo seba, lebo všetko je vysoko, ďaleko a v Read more

Read more

Erasmus+ Trojhlas – virtuálna mobilita v Žiline

Projekt Erasmus+ „Trojhlas“ je realizovaný Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Žiline od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2022. Hlavným cieľom česko-slovensko-poľského partnerstva je prepojiť odborné vzdelávanie umeleckého zamerania s praktickou činnosťou, implementovať netradičné výtvarné techniky do výchovno-vzdelávacieho Read more

Read more

Erasmus+ odborná prax v Írsku na tretí pokus

„Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe“ je názov mobilitného projektu Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, ktorý bol finančne podporený sumou 41.080,00 EUR z programu Erasmus+, kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v roku 2019. Súvislá odborná prax vybraných 15-tich Read more

Read more

Erasmus+ Get new skills for better job in Europe

„Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe“ je názov mobilitného projektu Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, ktorý bol finančne podporený sumou 41.080,00 EUR z programu Erasmus+, kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Súvislá odborná prax vybraných 15-tich žiakov školy Read more

Read more

Erasmus+ Digital STEAM

Štruktúrované vzdelávacie kurzy v zahraničí majú veľký význam pre rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline najmä v oblasti celoživotného vzdelávania a v procese stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. V termíne 09. 10. 2021 – 17. Read more

Read more

Erasmus+ Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pokračuje v úspešnej realizácii mobilitných projektov, ktoré sú zamerané na výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí. Národná agentúra programu Erasmus+ schválila projektový zámer „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.“, ktorý bude realizovaný Read more

Read more