Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských zručností II.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pokračuje v úspešnej spolupráci so spoločnosťou Inovitum, s. r. o., Žilina pri realizácii vzdelávacích workshopov so zameraním na rozvoj inovačných a podnikateľských zručností.

Pätnásť žiakov 3. ročníka absolvuje tematické vzdelávanie, ktoré sa uskutoční od Read more

Read more

Intolerancia a extrémizmus v spoločnosti – výsledky prieskumu

V čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania z dôvodu ochorenia COVID-19 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili online prieskumu zameraného na zistenie názorov na prejavy intolerancie a extrémizmu v spoločnosti. Pedagogického prieskumu, ktorý bol realizovaný po piatykrát v podmienakch našej Read more

Read more

Čitateľská súťaž má ďalšiu výherkyňu

Alžbeta Tomková z II.A  sa stala víťazkou školskej čitateľskej súťaže s názvom „Kniha“ za mesiac apríl 2021. Zaujal ju sci-fi s titulom „The 100 – Rebellion“ od spisovateľky Kass Morgan. Séria štyroch kníh zobrazuje svet v budúcnosti – stovky rokov po vypuknutí Read more

Read more

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam uchádzačov Read more

Read more

Oznam pre prijatých uchádzačov o štúdium

Rozhodnutia o prijatí uchádzačov o štúdium pre školský rok 2021/2022 budú doručené elektronicky v súlade s § 68 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Read more

Read more

Oznam pre neprijatých uchádzačov o štúdium pre nedostatok miesta

Rozhodnutia o neprijatí uchádzačov o štúdium pre školský rok 2021/2022 budú doručené elektronicky v súlade s § 68 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Read more

Read more

Správa z izolácie

Správa z izolácie“, s podtitulom „Povedzte nám ako prežívate izoláciu“ je názov súťaže, ktorú pre žiakov základných a stredných škôl vypísali redaktori Denníka N. Ich cieľom bolo lepšie spoznať a pochopiť, čo prežívajú Read more

Read more

Organizácia prezenčného vzdelávania od 10. 05. 2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie sa obnovuje prezenčné vzdelávanie žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline vo všetkých ročníkoch od 10. 05. 2021. Prezenčné vzdelávanie bude realizované podľa rozvrhu hodín, s Read more

Read more

Deň víťazstva nad fašizmom

Dňa 08. 05. 2021 si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Spomienka na ukončenie druhej svetovej vojny ako jednej z najväčších tragédií ľudstva je aktuálna aj v súčasnosti, najmä v čase kedy sa aktivizujú nedemokratické sily a hnutia, ktoré polarizujú Read more

Read more

Prezentácia ročníkových projektov žiakov 4. ročníka

Dňa 03. 05. 2021 sa uskutočnila prezentácia ročníkových projektov žiakov 4. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Ročníkové projekty svojím zadaním nadviazali na maturitné témy a zadania pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Na základe aktuálneho rozhodnutia a Read more

Read more