Finisáž výstavy Alexandra Trizuljaka

Dňa 29. septembra 2021 sa v piešťanskom Dome umenia konala finisáž výstavy Alexandra Trizuljaka. Jej súčasťou bola komentovaná prehliadka kurátoriek Sabiny Jankovičovej a našej milej kolegyne Pavly Lazárkovej Trizuljakovej, ktorá je zároveň aj dcérou tohto významného sochára, pedagóga a organizátora výtvarného života na Slovensku.

Sabina Jankovičová sa viac zaoberala sochárskou tvorbou v kontexte sochárstva 20. storočia. Vstup Pavly Lazárkovej Trizuljakovej sa zameral na analýzu sochárskej tvorby autora, reflexiu a interpretáciu umelcových osobných poznámok tak, ako sa nám zachovali v jeho denníkoch, skicároch a zápisníkoch.

Prierezová výstava Alexandra Trizuljaka (1921 – 1990) sa konala v rámci komplexného projektu „Mesto ako Galéria“ podporeného Memorandom o spolupráci medzi mestom Piešťany, piešťanským Mestským kultúrnym strediskom, Slovenskými Liečebnými kúpeľmi Piešťany, OZ Čierne diery a rodinou Trizuljakovcov. V rámci tejto spolupráce sa podarilo zrekonštruovať a osadiť dve stratené plastiky Alexandra Trizuljaka „Torzo“ z roku 1960 a „Pocta IX. Symfónii Ludwiga van Beethovena“ a nainštalovať súbor konštruktivistických plastík v mestskom parku. Aktivity sa snažia priniesť do súčasnosti myšlienku polymúzického priestoru a plenérových výstav, známych ako „Socha piešťanských parkov“ zo šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Mgr. art. Daniela Mládenková

Fotoalbum z finisáže výstavy