Dobrodružná expedícia DofE 2021

Vyvrcholením celoročného úsilia pri plnení aktivít a cieľov v rámci programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) je dobrodružná expedícia, ktorá má prísne pravidlá. Účastníci musia prežiť pár nocí v prírode (pod stanmi), musia si na pár dní Read more

Read more

Exkurzia Bratislava

V dňoch 16. septembra 2021 a 22. septembra 2021 sa žiaci 2. ročníka študjného odboru 8603 M grafický a priestorový dizajn zúčastnili výstavy prác študentov ateliéru Sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Výstava sa konala v galérii Read more

Read more

Absolventská miera nezamestnanosti – 3,4 %

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline dosiahla absolventskú mieru nezamestnanosti (AMN) v mesiaci máj 2021 na úrovni 3,4 %, pričom priemerná nezamestnanosť absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji za uvedené obdobie predstavuje 6,3 %. Hodnotenie vyplýva zo Read more

Read more

Autoportrét – pozvánka na výstavu – 05. 10. 2021

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pripravila výstavu výtvarných prác žiakov na tému „Autoportrét„.

Žiaci 2. ročníka sa predstavia od 05. 10. 2021 v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline s plošnými prácami a priestorovými artefaktami Read more

Read more

Industriálny priestor – pozvánka na výstavu – 28. 09. 2021

Výstava „Industriálny priestor“ je reflexiou našich žiakov na zadanie samostatnej ročníkovej práce na tému s rovnakým znením. Žiaci sú čerství absolventi druhého ročníka novootvoreného študijného odboru dizajn interiéru.

Študijný odbor sa zameriava na výtvarné a technické riešenie interiéru rôzneho Read more

Read more

Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka

V dňoch 06. 09. 2021 a 07. 09. 2021 sme sa zúčastnili adaptačného kurzu, ktorý bol plný smiechu, zábavy a spoznávania sa. Okrem toho sme navštívili niekoľko veľmi zaujímavých miest, plných umenia a inšpirácie.

Naša prvá Read more

Read more

Oba2 očami žiakov…

Dňa 6. 9. 2021 sa žiaci študijného odboru propagačná grafika z tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili na komentovanej prehliadke k výstave „Oba2“, ktorá sa konala v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Výstava predstavila prácu dvoch umelcov, ktorí prekračujú Read more

Read more

Maturita 2022 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční 15. 03. 2022 (utorok) pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra a 16. 03. 2022 (streda) pre maturitný predmet anglický jazyk (úroveň B1 Read more

Read more

Výberovka – pozvánka na výstavu – 13. 09. 2021

Výberovka“ je prvá tohtoročná výstava našej školy, ktorú prezentujeme v priestoroch kníhkupectva ARTFORUM v Žiline. Knihy nielen radi čítame, ale aj navrhujeme, zalamujeme, šijeme, lepíme, skladáme, či akokoľvek vytvárame. A tak sme rozhodli ponúknuť vám malú ukážku Read more

Read more

Ochorenie COVID-19 a karanténne opatrenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dňa 09. 09. 2021 aktuálnu verziu Školského semaforu pre školský rok 2021/2022, podľa ktorej platia nasledovné zmeny:

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas Read more

Read more