Erasmus+ Get new skills for better job in Europe

„Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe“ je názov mobilitného projektu Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, ktorý bol finančne podporený sumou 41.080,00 EUR z programu Erasmus+, kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Súvislá odborná prax vybraných 15-tich žiakov školy Read more

Read more

Bilancujeme, odmeňujeme, nakupujeme…

Záver každého kalendárneho roka v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline patrí nielen rekapitulácii úspechov a odmeňovaniu pedagogických zamestnancov za kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ale aj nákupom didaktickej techniky a učebných pomôcok.

Dlhodobým zámerom vedenia školy je zefektívniť vyučovanie umeleckých praktických predmetov. Minulý školský Read more

Read more

PF 2022

Vážení priatelia a partneri,

v mene zamestnancov a žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a šťastia.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

Read more

Erasmus+ Digital STEAM

Štruktúrované vzdelávacie kurzy v zahraničí majú veľký význam pre rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline najmä v oblasti celoživotného vzdelávania a v procese stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. V termíne 09. 10. 2021 – 17. Read more

Read more

Čitateľská súťaž má ďalšie výherkyne

Víťazkou školskej čitateľskej súťaže s názvom „Kniha/ Book“ za mesiac november 2021 sa stala v slovenskej sekcii Rebeka Zacharová zo IV.A. Prečítaná kniha „Odyseus – návrat“, ktorej autorom je Valerio Massimo Manfredi, je pokračovaním knihy „Odyseus Read more

Read more

Vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže BLACK LINE – LINORYT

BLACK LINE – LINORYT je medzinárodná súťaž, ktorej cieľom je podporiť a oceniť žiakov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v oblasti polygrafie a propagačnej grafiky. Hlavným organizátorom a odborným garantom súťaže na Slovensku je Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava.

Medzi Read more

Read more

Ochorenie COVID-19 a karanténne opatrenia od 26. 11. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dňa 26. 11. 2021 aktuálnu verziu Školského semaforu pre školský rok 2021/2022, podľa ktorej platia nasledovné zmeny:

Dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno Read more

Read more

Maratón písania listov

Write for Rights je najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť pravidelne pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december). Ľudia z celého sveta píšu a odosielajú počas niekoľkých týždňov milióny listov solidarity a Read more

Read more

BEST IN ENGLISH po siedmykrát

Dňa 26. novembra 2021 sa žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline po siedmykrát zapojili do medzinárodnej on-line súťaže „Best in English“, ktorú organizuje agentúra Injoy Agency.

V minulom školskom roku sa jazyková súťaž kvôli pandémii Read more

Read more

Juniorskí iBobríci

iBobor je medzinárodná on-line súťaž pre žiakov základných a stredných škôl so záujmom o informatiku. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie a ich aktívne využívanie v školskom a mimoškolskom prostredí.

Dňa 11. 11. 2021 sa uskutočnila súťaž Read more

Read more