Organizácia prezenčného vzdelávania od 10. 05. 2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie sa obnovuje prezenčné vzdelávanie žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline vo všetkých ročníkoch od 10. 05. 2021. Prezenčné vzdelávanie bude realizované podľa rozvrhu hodín, s Read more

Read more

Deň víťazstva nad fašizmom

Dňa 08. 05. 2021 si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Spomienka na ukončenie druhej svetovej vojny ako jednej z najväčších tragédií ľudstva je aktuálna aj v súčasnosti, najmä v čase kedy sa aktivizujú nedemokratické sily a hnutia, Read more

Read more

Prezentácia ročníkových projektov žiakov 4. ročníka

Dňa 03. 05. 2021 sa uskutočnila prezentácia ročníkových projektov žiakov 4. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Ročníkové projekty svojím zadaním nadviazali na maturitné témy a zadania pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Na základe aktuálneho rozhodnutia a Read more

Read more

Elektronické testovanie – výsledky

Dňa 22. 04. 2021 boli zverejnené výsledky e-testovania, ktorého sa zúčastnili žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline v marci 2021. V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave absolvovali elektronické testovanie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.

Read more
Read more

Virtuálna výstava hračiek

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci pripravila pre záujemcov o výtvarné umenie a kreatívnu tvorbu virtuálnu výstavu hračiek, ktorá je predstavená verejnosti pri príležitosti Svetového Read more

Read more

EX OVO 2021 – školská súťaž o najkreatívnejšiu dizajnérsku kraslicu

Je to presne 10 rokov, odkedy sa žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline po prvýkrát zapojili do výtvarnej súťaže EX OVO – o najkreatívnejšiu dizajnérsku kraslicu. Súťaž sa konala pod záštitou Fondu Venture a jej zámerom bolo Read more

Read more

Prijímacie konanie – informácia pre uchádzačov o štúdium

Vážení uchádzači o štúdium,

dňa 23. 04. 2021 vám bola zaslaná správou na EduPage, resp. mailom pozvánka na talentovú skúšku, ktorá sa uskutoční dňa 05. 05. 2021. Súčasťou správy sú aktualizované kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 zo Read more

Read more

Kritériá prijímacieho konania a podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline podľa § 65  ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Read more

Read more

Svetový deň poézie/ World Poetry Day – výsledky súťaže

Svetový deň poézie/ World Poetry Day bol vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO v roku 1999 so zámerom propagovať čítanie, písanie a publikovanie poézie. Do uvedenej iniciatívy sa po štvrtýkrát zapojili aj žiaci zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Z rekordného počtu Read more

Read more

Shakespeare´s Day 2021

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s Oxford University Press organizuje 8. ročník súťaže „Shakespeare´s Day“. Súťaž v prednese anglickej poézie a prózy, spojená s výtvarnou súťažou, je určená pre všetkých Read more

Read more