INEKO – Aktuálne hodnotenie základných a stredných škôl

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa opäť umiestnila medzi tromi najlepšie hodnotenými  strednými odbornými školami v Žilinskom kraji. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia základných a stredných škôl za školské roky 2016/2017 – 2019/2020, ktoré zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) dňa 23. decembra 2020. Naša škola zároveň patrí medzi päť najlepšie hodnotených stredných škôl v meste Žilina.

Aktualizované rebríčky základných a stredných škôl sú doplnené o nové údaje, napr. nezamestnanosť absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov (podľa údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), výsledky školskej inšpekcie, aktuálne údaje o pedagogických zamestnancoch, počte žiakov a pod.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline získala hodnotenie 7,3 – škola s výbornými výsledkami žiakov – http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=2061.

Vedenie školy sa stotožňuje s vyhlásením INEKO, že rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky zároveň nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi ako je výchovno-vzdelávací proces, nepokrývajú obsah odborného vzdelávania umeleckého zamerania a nemerajú ani získané kompetencie žiakov.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy