INEKO – Aktuálne hodnotenie základných a stredných škôl

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa opäť umiestnila medzi tromi najlepšie hodnotenými  strednými odbornými školami v Žilinskom kraji. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia základných a stredných škôl za školské roky 2016/2017 – 2019/2020, ktoré zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Read more

Read more

Organizácia výchovy a vzdelávania po vianočných prázdninách

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných a stredných školách v termíne od 21. 12. 2020 do 08. Read more

Read more

PF 2021

Vážení priatelia a partneri,

v mene zamestnancov a žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a šťastia.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

Read more

Návrat žiakov do školy 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe aktuálnych usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s návratom žiakov do škôl a školských zariadení v januári 2021, vás prosím o spoluprácu pri Read more

Read more

Polročné samostatné práce

Aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia a prebiehajúce dištančné vzdelávanie spôsobené nákazou COVID-19 neohrozili realizáciu komisionálnych skúšok z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe, ktoré pravidelne realizujeme na prelome kalendárnych rokov podľa príslušných ustanovení školského zákona.

Realizácia, prezentácia a Read more

Read more

Virtuálny stromček – reálne darčeky

Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 sa vedeniu školy podarilo efektívne hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a zabezpečiť na konci kalendárneho roka novú didaktickú techniku, učebné pomôcky a školský nábytok. Rovnako ako minulý školský rok aj teraz sme zamerali nákupy Read more

Read more

Tohtoročné ocenenie žiakov bez vianočného stromčeka

Koniec kalendárneho roka v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline je spojený s vôňou vianočného punču, netradičnou vianočnou atmosférou a ocenením žiakov za ich mimoriadne výsledky v postupových súťažiach, predmetových olympiádach a tematických mimoškolských Read more

Read more

Individuálna prehliadka školy pre záujemcov o štúdium

Vážení rodičia,

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka pre všetkých záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022 individuálne prehliadky priestorov školy.

Z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spôsobeného nákazou COVID-19 je možné prehliadku školy Read more

Read more

Čitateľská súťaž má svojho ďalšieho víťaza

Školská čitateľská súťaž s názvom „Kniha“ pokračuje aj počas dištančného vzdelávania a sme veľmi radi, že môžeme vyhlásiť ďalšieho víťaza. Za mesiac november 2020 sa víťazom stal Bohuslav Argaláš zo IV.A, ktorý nám predstavil detektívny príbeh s názvom „ Read more

Read more

Týždeň kariéry 2020

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po prvýkrát zapojila do celoslovenskej iniciatívy Týždeň kariéry 2020, ktorú organizujú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Centrum Euroguidance. Zámerom iniciatívy je zviditeľniť existujúce služby a ponuku kariérového poradenstva Read more

Read more