Letné prázdniny 2021

Potvrdenia kvôli uplatneniu zľavy na cestovnom pre žiakov školy sa budú poskytovať na sekretariáte riaditeľa školy od 16. 08. 2021 (pondelok) do 27. 08. 2021 (piatok) v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojený so štúdiom je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 08. 2021 v súlade so zmluvou o štúdiu.

Komisionálne skúšky v náhradnom termíne a opravné skúšky budú realizované od 24. 08. 2021 (utorok) do 26. 08. 2021 (štvrtok) podľa rozpisu zástupcu riaditeľa. V termíne od 30. 08. 2021 (pondelok) a 31. 08. 2021 (utorok) bude škola zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) o 09:00 hod. v budove školy. V prípade priaznivej hygienicko-epidemiologickej situácie vás budeme informovať o zmene miesta. Stretnutie rodičov žiakov 1. ročníka a vedenia školy sa uskutoční dňa 03. 09. 2021 (piatok) o 15:30 hod. v budove školy. Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka je na pláne od 06. 09. 2021 do 07. 09. 2021 v Škole v prírode, Terchová – Šípková. Aktuálne informácie ku organizácii vyučovania v školskom roku 2021/2022 sledujte aj počas letných prázdnin na našej internetovej stránke.

Milí žiaci, prajem vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na spoločné stretnutie po letných prázdninách.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy