Modrý gombík 2022

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa opäť zapojila do spolupráce so Slovenským výborom pre UNICEF pri realizácii finančnej zbierky „Modrý gombík“. Tohtoročný výnos bude venovaný deťom, ktoré prichádzajú na svet vo vojnou zmietanej Ukrajine a ich matkám.

Zbierka za účasti žiakov zo Študentského parlamentu sa uskutočnila od 09. 05. 2022 do 13. 05. 2022 nielen v priestoroch školy, ale aj v centre Žiliny. Dobrovoľníčkam z II.A sa podarilo vyzbierať sumu 230,93 EUR. Poďakovanie za koordináciu zbierky patrí PhDr. Dagmar Baranovej a za spoluprácu našim dobrovoľníčkam – Rebeka Kavacká, Natália Štefanidesová, Rebeka Mičudová, Aneta Podoláková, Veronika Gombárová, Natália Magočová, Sofia Hulíková a Lenka Slováková.

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi od roku 1946. Aktuálne pôsobí vo viac ako 190 krajinách sveta. Doplňujúce informácie o zbierke sú zverejnené na www.unicef.sk.

PaedDr. Peter Majer