Prijímacie konanie – informácia pre uchádzačov o štúdium

Vážení uchádzači o štúdium,

dňa 23. 04. 2021 vám bola zaslaná správou na EduPage, resp. mailom pozvánka na talentovú skúšku, ktorá sa uskutoční dňa 05. 05. 2021. Súčasťou správy sú aktualizované kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 zo dňa 19. 04. 2021 a organizačné pokyny k talentovej skúške.

V prípade, že vám elektronická pozvánka na talentovú skúšku nebola doručená, kontaktujte sekretariát riaditeľa na telefónnom čísle 0917 449 367 alebo mailom na info@skolaumenia.sk.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy