Príprava na talentovú skúšku

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022 prípravné kurzy kreslenia, s predpokladaným termínom začiatku 23. 11. 2020.

Uchádzači o štúdium na našej škole majú stále možnosť prihlásiť sa na kurz formou online prihlášky –  https://www.skolaumenia.sk/pripravne-kurzy/.

Keďže nám aktuálna situácia nedovoľuje zorganizovať prípravný kurz kreslenia tradičnou formou, pripravujeme časť kurzu online formou. Dúfame, že neskôr bude kurz organizovaný prezenčnou formou v priestoroch školy.

Platbu za kurz budeme riešiť až pri prechode na prezenčnú formu vzdelávania. V prípade otázok ku organizácii prípravného kurzu kontaktujte sekretariát riaditeľa školy prostredníctvom mailu info@skolaumenia.sk alebo telefonického kontaktu 0917 449 367.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy