Prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium pre školský rok 2022/2023

Vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline dáva do pozornosti všetkým záujemcom o štúdium pre školský rok 2022/2023 možnosť účasti na prípravných kurzoch, ktorých realizácia je na pláne od 08. 11. 2021. Podmienkou účasti na kurzoch je vyplnenie online prihlášky, ktorá sa nachádza pod odkazom https://www.skolaumenia.sk/pripravne-kurzy/.

Prípravné kurzy vedú vyučujúci umeleckých praktických predmetov a sú odporúčanou formou prípravy na prijímacie skúšky na našu školu. Aktuálne informácie o prijímacích skúškach sú zverejnené na stránke https://www.skolaumenia.sk/prijimacie-skusky/.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy