Prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium začínajú online formou

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline začína realizovať prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022 v online prostredí. Prvé virtuálne stretnutie sa uskutoční dňa 24. 11. 2020 (utorok) o 18:00 hod. prostredníctvom platformy Google Meet a odkazu na link – meet.google.com/dgs-rtrp-thd.

Po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania z dôvodu nákazy COVID-19 budú prípravné kurzy realizované aj prezenčnou formou. Záujemci o štúdium na našej škole môžu naďalej prejaviť svoj záujem o prípravný kurz. Podmienkou účasti na kurze je vyplnenie prihlasovacieho formulára, ktorý je k dispozícii v sekcii Pre uchádzačov – https://www.skolaumenia.sk/pripravne-kurzy/.

Doplňujúce informácie o prijímacom konaní a financovaní štúdia pre nasledujúci školský rok sú zverejnené pod odkazom – https://www.skolaumenia.sk/prijimacie-skusky/.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy