Spolu to zvládneme!

Vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline sa verejne pripája ku kampani „Vakcína je sloboda“. Našou prioritou v školskom roku 2021/2022 je dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia proti nákaze COVID-19 a zároveň realizovať prezenčné vzdelávanie žiakov, t.j. vzdelávanie bez organizačných zmien, materiálno-technických obmedzení a administratívnej záťaže. Všetkým účastníkom výchovno-vzdelávacieho procesu odporúčame využiť dostupné možnosti ochrany svojho zdravia, aby nový školský rok bol bezpečný a bezproblémový. 

Doplňujúce informácie o vakcinácii sú zverejnené na https://www.slovenskoproticovidu.sk a v príručke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Školy proti COVID-19“.

Prihlásenie na očkovanie – https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Ing. Václav Dostálek a PaedDr. Peter Majer