Spolupráca s Mestským úradom v Žiline

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pokračuje aj v čase aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení v spolupráci s Mestským úradom v Žiline pri predložení návrhov na realizáciu výtvarného stvárnenia interiérov a exteriérov objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Tentokrát sme nadviazali spoluprácu s hlavným architektom Ing. arch. Rudolfom Chodelkom pri návrhu úpravy fasády Materskej školy v Zástraní. Do návrhovej tvorby sa zapojili štyria žiaci školy – Viktória Hanajíková z II.A, Natália Nemčeková z III.A, Michal Mordel z III.A a Bohuslav Argaláš zo IV.A. Víťazný návrh Natálie Nemčekovej bude realizovať mesto Žilina v nasledujúcom období.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy