Štúdium priemyselného dizajnu

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka žiakom základných škôl pre štúdium v školskom roku 2025/2026 študijný odbor 8602 M priemyselný dizajn. Ak máte kreatívne myslenie, zaujímajú vás technológie, dizajn a túžite po kariére, ktorá kombinuje umenie s praktickým využitím, štúdium priemyselného dizajnu je pre vás správnou voľbou.

Prečo študovať priemyselný dizajn?

Priemyselný dizajn je študijný odbor, ktorý spája estetiku, technológiu a funkčnosť. Ako priemyselní dizajnéri budete navrhovať výrobky, ktoré zlepšia každodenný život ľudí. Vaše nápady sa môžu stať súčasťou automobilov, elektroniky, spotrebičov a mnohých ďalších produktov, ktoré používame každý deň.

Absolvent štúdia priemyselného dizajnu je všestranný odborník, ktorý má:
– technické poznatky – pozná materiály, výrobné technológie a procesy,
– kreatívne schopnosti – dokáže vytvárať esteticky príjemné a inovatívne návrhy,
– praktické zručnosti – vie realizovať produkty, ktoré sú pohodlné a bezpečné na používanie,
– digitálne zručnosti – ovláda nástroje na 3D modelovanie, vie modelovať a konštruovať virtuálne objekty,
– komunikačné zručnosti – vie efektívne prezentovať svoje nápady a spolupracovať v tíme.

Aký je význam štúdia pre prax?

Štúdium priemyselného dizajnu vám umožní získať praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú žiadané na európskom trhu práce. Naučíte sa kombinovať estetiku s funkčnosťou, pracovať s rôznymi materiálmi a technológiami a vytvárať produkty, ktoré sú inovatívne a užívateľsky príjemné. Tieto schopnosti vám otvoria dvere do sveta kreatívneho priemyslu a prispejú k zlepšeniu kvality života ľudí prostredníctvom vašich návrhov. Štúdium priemyselného dizajnu umožňuje prejaviť kreativitu a estetické cítenie tvorbou netradičných produktov a riešení, ponúka jedinečnú príležitosť spojiť umelecké zručnosti s technickým myslením.

Štvorročné štúdium s maturitou v Súkromnej škole umeleckého priemyselu v Žiline vám poskytne komplexný vzdelávací zážitok. Budete mať prístup k moderným 2D a 3D technológiám, v ateliéroch, dielňach a 3D laboratóriu môžete svoje nápady previesť do praxe. Pedagógovia s odbornými skúsenosťami vám budú pomáhať rozvíjať vaše schopnosti.

Vyberte si štúdium, ktoré vám poskytne nielen odborné vedomosti, ale aj priestor na rozvoj kreativity a inovatívneho myslenia. Štúdium priemyselného dizajnu je cesta, ktorá vám umožní realizovať svoje sny a priniesť nové, zaujímavé produkty do každodenného života.

V prípade záujmu o doplňujúce informácie ku obsahu vzdelávania a profilu absolventa študijného odboru 8602 M priemyselný dizajn kontaktujte zástupcu riaditeľa prostredníctvom telefónneho čísla 0948 216 207 alebo mailu peter.majer@skolaumenia.sk.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy