Aktuality

Deň otvorených dverí 2022

Dňa 24. novembra 2022 sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“, ktorý organizovala Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci so…

Takto sa písali dejiny demokracie…

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline a vybrané stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa zapojili do spolupráce s Krajským kultúrnym strediskom…

Juniorskí iBobríci

Dňa 10. 11. 2022 sa žiaci 1. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zúčastnili 16. ročníka informatickej súťaže iBobor v…

Inkluzívne vzdelávanie v praxi

Začiatkom školského roku 2022/2023 realizovali žiaci študijných odborov 8604 M grafický dizajn a 8606 M fotografický dizajn pod vedením Mgr. Jany…