Aktuality

Projekty Erasmus+ v roku 2021

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spôsobeného nákazou COVID-19 dočasne pozastavila realizáciu mobilitných projektov a školských výmenných…

SŠUP ZA je Škola bez nenávisti

„Škola bez nenávisti“ je výchovno-preventívny program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý realizovala Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci…