AMFO 2021 – výsledky regionálneho kola súťaže

Regionálne kolo 49. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021 prinieslo opäť zaujímavé fotografické diela. Tento rok sa kvôli pandémii COVID-19 a komplikáciám s ňou súvisiacimi prihlásilo len 35 kreatívnych fotografov so 153-mi autorskými dielami. Oproti minulému rokom je to len 48 % prihlásených fotografií do súťaže. Tento rok sa veľa autorov zúčastnilo súťaže vo viacerých kategóriách, či už v rámci svojej vekovej skupiny, alebo vekovo neobmedzenej kategórie, ako sú cykly a seriály a novo vytvorenej kategórie – experiment.

V regionálnom kole súťaže bolo udelených 16 ocenení (za umiestnenia na prvých troch miesta) a 9 čestných uznaní. Ocenení, rovnako ako minulé roky, boli aj žiaci zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

Prvé miesto vo vekovej skupine do 25 rokov, v kategórii farebná fotografia, získala Andrea Jánošíková z III.B so svojím netradične vytvoreným autoportrétom „Mimozemšťan“. Na treťom mieste v tejto vekovej skupine, ale v obidvoch kategóriách (čiernobiela a farebná fotografia) sa umiestnila Anežka Majdišová z III.B za konceptuálne vyjadrenie „Autoportrét“ a „Autoportrét II“.

Prajem všetkým oceneným a žiakom našej školy ešte väčšiu chuť a odhodlanie tvoriť, hľadať a odkrývať nové a aktuálne obrazy. Všetky ocenené fotografie si môžete pozrieť na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline –  https://krkszilina. /2021/03/01/amfo-2021-vysledky-regionalneho-kola-sutaze/.

Mgr. art. Helena Šišková, ArtD.