ARTFORUM je naše fórum

„Hoďte očko na výstavu našich tvorivých študentov! Chlebíčky vám nedáme, ale vychutnáte si vynikajúce ilustrácie o malom múdrom invenčom inovátorovi.“

V dňoch 19. novembra 2020 až 31. decembra 2020 vás pozývame do kníhkupectva Artforum v Žiline na malú ukážku výtvarných prác našich žiakov. Okrem výbornej kávy, príjemnej hudby a nádherných knižných noviniek si môžete pozrieť výstavu „Ilustrácia invenčného inovátora“. 

Vytvorili sme postavičku – sprievodcu odbornou literatúrou pre deti a mládež. Dúfame, že vám spríjemní pobyt v tomto inšpiratívnom priestore. Na zadaní pracovali žiaci 3. ročníka študijného odboru 8260 M propagačné výtvarníctvo.

Ďakujeme zamestnancom kníhkupectva a kaviarne Artforum za ústretový prístup, výborné inštalačné podmienky a možnosť prezentácie výtvarných prác našich žiakov. Veľká vďaka za spoluprácu patrí všetkým zúčastneným žiakom a pedagógom.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Mgr. Andrea Vitteková